Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
1. Chromatografinių metodų klasifikacija
1.1. Chromatografijos vieta tarp kitų skyrimo metodų
1.2. Trumpa chromatografinių metodų vystymo istorija
1.3. Chromatografinių procesų esmė
1.4. Chromatografinių metodų klasifikacija
1.4.1. Chromatografinių metodų klasifikacija remiantis medžiagų skyrimo principu
1.4.2. Chromatografinių metodų klasifikacija remiantis medžiagų atskyrimo būdu
1.4.3. Chromatografinių metodų klasifikacija remiantis fazių, tarp kurių vyksta skyrimas, pobūdžiu
1.4.4. Chromatografinių metodų klasifikacija pagal jų paskirtį
2. Pagrindinės chromatografinio proceso charakteristikos
3. Adsorbcinė chromatografija
3.1. Adsorbentai
3.2. Judrioji fazė
4. Jonų mainų chromatografija
4.1. Proceso esmė
4.2. Jonitai
4.3. Proceso atlikimo technika
4.4. Jonų porų chromatografija
5. Molekulinių sietų chromatografija
5.1. Brinkūs molekuliniai sietai – geliai
5.2. Nebrinkūs molekuliniai sietai
5.3. Chromatografinio proceso atlikimo technika
5.4. Eksperimentinių duomenų pateikimas
5.5. Molekulinių sietų chromatografijos pritaikymas
5.5.1. Grupinis medžiagų atskyrimas
5.5.2. Stambiamolekulių junginių vidutinės molekulinės masės ir pasiskirstymo pagal masę nustatymas
6. Afininė (giminingumo) chromatografija
6.1. Nešikliai
6.2. Afininio ligando parinkimas
6.3. Petys (speiseris)
6.4. Afininio ligando prijungimas prie nešiklio
6.5. Sorbcijos ir desorbcijos procesų vykdymas
6.6. Afininės chromatografijos algoritmas
7. Chromatografinio proceso sąlygų parinkimo pagrindiniai principai
8. Aparatūra aukšto slėgio chromatografijai
8.1. Didelio slėgio chromatografo schema
8.2. Siurbliai
8.2.1. Pastovaus slėgio siurbliai
8.2.2. Pastovaus debito siurbliai
8.3. Gradiento sudarymo įranga
8.4. Bandinio tiekimo mazgas – inžektorius
8.5. Kolonėlės
8.5.1. Kolonėlės užpildymas suspensiniu būdu
8.5.2. Kolonėlės užpildymas sausuoju metodu
8.5.3. Kolonėlių testavimas, saugojimas
8.6. Detektoriai
8.6.1. Ultravioletinės ir regimosios šviesos fotometrai
8.6.2. Spektrofotometriniai detektoriai
8.6.3. Refraktometriniai detektoriai
8.6.4. Fluorimetriniai detektoriai
8.6.5. Kiti detektoriai
8.7. Duomenų registracijos ir apdorojimo sistemos
8.7.1. Savirašiai
8.7.2. Kompiuteriniai integratoriai
8.8. Pagalbiniai chromatografinių sistemų elementai
8.8.1. Indai judriajai fazei
8.8.2. Filtrai
8.8.3. Slėgio matavimo prietaisai
8.8.4. Dempferiai
8.8.5. Švirkštai mėginio įleidimui
9. Dujų chromatografija
9.1. Chromatograma ir eliuentiniai rodikliai
9.1.1. Pirminiai eliuentiniai rodikliai
9.1.2. Koreguotieji ir redukuotieji eliuentiniai rodikliai
9.1.3. Absoliutusis eliuentinis rodiklis
9.1.4. Santykiniai sulaikymo rodikliai
9.2. Chromatografinio atskyrimo įvertinimas dujų chromatografijoje
9.2.1. Efektyvumas
9.2.1.1. Teorinių lėkštelių skaičius
9.2.1.2. Van Deemter’io lygtis
9.2.2. Selektyvumas
9.2.3. Skiriamoji geba
9.3. Temperatūros įtaka chromatografiniam junginių atskyrimui
9.4. Dujos, naudojamos kaip judrioji fazė
9.5. Stacionariosios skystosios fazės
9.5.1. Stacionariųjų skystųjų fazių cheminis aktyvumas
9.5.2. Stacionariųjų skystųjų fazių terminis atsparumas
9.5.3. Stacionariųjų skystųjų fazių klampa ir plevėdarinės savybės
9.5.4. Stacionariųjų skystųjų fazių tirpinamosios savybės
9.5.5. Stacionariųjų skystųjų fazių klasifikacija
9.5.6. Pagrindinės stacionariųjų skystųjų fazių grupės pagal cheminę prigimtį
9.5.6.1. Alifatiniai angliavandeniliai
9.5.6.2. Aromatiniai angliavandeniliai
9.5.6.3. Silikonai
9.5.6.4. Alkoholiai, eteriai ir angliavandenių dariniai
9.5.6.5. Poliglikoliai
9.5.6.6. Aromatiniai eteriai
9.5.6.7. Esteriai
9.6. Kietieji nešikliai
9.6.1. Dirbtiniai kietieji nešikliai
9.6.2. Sintetiniai kietieji nešikliai
9.7. Chromatografinės kolonėlės
9.7.1. Įkrautinės kolonėlės
9.7.2. Kapiliarinės kolonėlės
9.8. Aparatūra dujų chromatografijai
9.8.1. Dujų paruošimo sistema
9.8.2. Dozavimo įranga
9.8.3. Detektoriai
9.8.3.1. Detektoriaus jautrumas
9.8.3.2. Detektoriaus tiesiškumas
9.8.3.3. Detektoriaus selektyvumas
9.8.3.4. Šiluminio laidumo detektoriai
9.8.3.5. Liepsnos jonizaciniai detektoriai
9.8.3.6. Elektroninės pagavos detektoriai
9.8.3.7. Termojoniniai detektoriai
9.8.3.8. Spektrometriniai detektoriai
9.8.4. Termostatas
9.9. Derivatizacija
9.10. Kokybinė analizė
9.10.1. Sulaikymo rodiklių palyginimas su paskelbtais literatūroje
9.10.2. Identifikacija pagal etaloninius junginius
9.10.3. Koreliacinių priklausomybių panaudojimas
9.10.4. Selektyvių detektorių panaudojimas
9.10.5. Reakcinė chromatografija
9.11. Kiekybinė analizė
9.11.1. Smailės parametrai
9.11.1.1. Smailės aukštis arba h parametras
9.11.1.2. Smailės plotas arba A parametras
9.11.2. Kiekybinės analizės metodai
9.11.2.1. Absoliučiosios kalibracijos metodas
9.11.2.2. Vidinio normalizavimo metodas
9.11.2.3. Vidinio standarto metodas
9.11.2.4. Priedo metodas
Vartota bei rekomenduotina literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.