Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
ĮVADAS
I DALIS. BENDRIEJI SKAITINIAI METODAI
1. Skaitiniai algebrinių ir transcendentinių lygčių sprendimo metodai
1.1. Vienos netiesinės algebrinės arba transcendentinės lygties sprendimo metodai
1.2. Tiesinių algebrinių lygčių sistemų sprendimo metodai
1.2.1. Matricų veiksmai
1.2.2. Tiesinių algebrinių lygčių sistemų pavyzdžiai ir analitiniai sprendimo metodai
1.2.3. Tiesioginiai skaitiniai tiesinių algebrinių lygčių sistemų sprendimo metodai
1.2.4. Iteraciniai skaitiniai tiesinių algebrinių lygčių sistemų sprendimo metodai
1.3. Netiesinių algebrinių lygčių sistemų sprendimo metodai
2. Interpoliavimas, aproksimavimas, skaitinis integravimas ir diferencijavimas
2.1. Interpoliavimas
2.1.1. Interpoliavimo uždavinys
2.1.2. Lagranžo interpoliavimas
2.1.3. Ermito interpoliavimas
2.1.4. Interpoliavimas splainais
2.2. Aproksimavimas
2.3. Funkcijų skaitinis integravimas ir diferencijavimas
2.3.1. Skaitinis apibrėžtinio integralo apskaičiavimas
2.3.2. Skaitinis diferencijavimas
3. Paprastųjų diferencinių lygčių ir jų sistemų sprendimas
3.1. Bendrosios diferencinės lygties y'=f(x,y) pradinių reikšmių uždavinio sprendimas
3.1.1. Pirmosios tikslumo eilės metodai
3.1.2. Aukštesniųjų tikslumo eilių metodai
3.1.3. Prognozės ir korekcijos metodai
3.1.4. Diferencinių lygčių sistemos {y'}={f(x,{y})} pradinių reikšmių uždavinio sprendimas
3.2. Tampriosios mechaninės sistemos dinamikos lygčių sprendimas
3.2.1. Dinamikos lygtys
3.2.2. Išreikštiniai skaitinio integravimo metodai {Ü} = {f(t),{U},{Ú})} diferencinei lygčiai
3.2.3. Neišreikštiniai metodai: bendrasis Njumarko metodas
II dalis. BAIGTINIŲ ELEMENTŲ METODAS
1. Diskrečiųjų elementų konstrukcijos
1.1. Tampriųjų vienmačių elementų plokščiosios konstrukcijos statikos lygtys
1.1.1. Vienmatės spyruoklių konstrukcijos standumo matricos surinkimo algoritmas
1.1.2. Plokštumoje esančio vienmačio elemento pusiausvyros lygtis. Koordinačių sistemos pakeitimas
1.1.3. Konstrukcijos standumo matricos surinkimas
1.1.4. Ryšių įvertinimas
1.1.5. Konstrukcijos matricų ir jėgų vektorių surinkimas bendruoju atveju
2. Tampraus kontinuumo elementai
2.1. Trikampio elemento deformacijos ir įtempiai
2.2. Baigtinio elemento pusiausvyros lygtys
2.2.1. Virtualiųjų poslinkių metodo taikymas baigtinio elemento lygtims sudaryti
2.2.2. Variaciniai metodai baigtinio elemento lygtims sudaryti
2.2.3. Svertinių netikčių metodas baigtinio elemento lygtims sudaryti
2.3. Plokščiųjų tamprumo uždavinių sprendimo atvejai
2.3.1. Išorinio hidrostatinio slėgio sąlygotų jėgų elemento mazginių jėgų apskaičiavimas
2.3.2. Savojo svorio mazginių jėgų vektoriaus apskaičiavimas
2.3.3. Temperatūros sąlygotų deformacijų įvertinimas
2.3.4. Praktiniai skaičiavimo aspektai
3. Baigtiniai elementai skaliarinio lauko teorijos uždaviniuose
3.1. Kvaziharmoninės lygties sprendimas baigtinių elementų metodu
3.2. Šilumos perdavimas laidumu ir konvekcija per paviršių
3.2.1. Šiluminio laidumo diferencinė lygtis
3.2.2. Šilumai laidžios plokštelės baigtinis elementas
3.3. Laminarinės idealiojo skysčio tėkmės uždavinių sprendimas
Literatūros sąrašas
PRIEDAI
1 priedas. Funkcijų diferencijavimas vektorinio argumento atžvilgiu
2 priedas. Apytikslis kreivinio integralo apskaičiavimas
3 priedas. Apytikslis dvilypio integralo apskaičiavimas
4 priedas. Grino formulės
5 priedas. Formulės dvilypiam integralui trikampėje srityje apskaičiuoti

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.