Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
Santrumpos
1. Įvadas
2.2. Polimerinių komunalinių atliekų surinkimas
3. Polimerinių atliekų grįžtamojo perdirbimo tipai
4. Polimerinių atliekų fizinio perdirbimo stadijos
5. Polimerinių atliekų teršalai ir jų atskyrimas
5.1. Nepolimerinių teršalų atskyrimas
5.1.1. Lydalo filtravimo sistemos
5.1.2. Metalinių teršalų separatoriai
5.1.3. Lengvųjų teršalų šalinimo sistemos
5.2. Polimerinių atliekų rūšiavimas
5.2.1. Polimerų suderinamumas
5.2.2. Plastikinių gaminių žymėjimas
5.2.3. Polimerinių atliekų identifikavimo metodai
5.2.4. Priedų identifikavimo metodai
5.2.5. Polimerinių atliekų rūšiavimo būdai
5.2.5.1. Makrorūšiavimas
5.2.5.1.1. Rankinis rūšiavimas
5.2.5.1.2. Rūšiavimas optiniais metodais
5.2.5.1.3. Rūšiavimas rentgeno spinduliais
5.2.5.1.4. Rūšiavimas elektrostatiniais metodais
5.2.5.2. Mikrorūšiavimas
5.2.5.2.1. Rūšiavimas pagal tankį
5.2.5.2.2. Rūšiavimas optiniais metodais
5.2.5.2.3. Rūšiavimas rentgeno spinduliais
5.2.5.2.4. Rūšiavimas elektrostratiniais metodais
5.2.5.3. Molekulinis rūšiavimas
5.2.5.3.1. Rūšiavimas pagal skirtingas lydymosi (minkštėjimo) temperatūras
5.2.5.3.2. Rūšiavimas pagal skirtingą tirpumą
6. Polimerinių atliekų dydžio sumažinimas
6.1. Smulkinimas
6.1.1. Smulkintuvai (angl. shredders)
6.1.2. Granuliatoriai
6.2. Tankinimas (angl. densification)
6.2.1. Aglomeratoriai (angl. agglomerators)
6.3. Malimas
6.3.1. Diskiniai malūnai
6.3.2. Turbomalūnai
6.3.3. Kūjiniai malūnai
6.3.4. Kriogeniniai malūnai
6.3.5. Kietos masės šlytinė ekstruzija
6.4. Cheminiai polimerinių atliekų dydžio sumažinimo metodai
7. Polimerinių atliekų plovimas
7.1. Pirminis plovimas
7.1.1. Polimerinių atliekų mišinių plovimas
7.1.2. Plastikinių plėvelių plovimas
7.1.3. PE-HD butelių plovimas
7.1.4. PET butelių plovimas
7.2. Plovimas
7.2.1. Komunalinių atliekų plovimas
7.3. Skalavimas
8. Polimerinių atliekų džiovinimas
9. Polimerinių atliekų restabilizavimas
10. Polimerinių atliekų homogenizavimas
10.1. Nereaktyvieji kompatibilizatoriai
10.2. Reaktyvieji kompatibilizatoriai
11. Kokybės kontrolė
12. Atskirų polimerų fizinis grįžtamasis perdirbimas
12.1. Polialkenų fizinis grįžtamasis perdirbimas
12.1.1. Didelio tankio polietileno fizinis grįžtamasis perdirbimas
12.1.2. Mažo tankio polietileno fizinis grįžtamasis perdirbimas
12.1.3. Labai didelės molekulinės masės polietileno fizinis grįžtamasis perdirbimas
12.1.4. Polipropileno fizinis grįžtamasis perdirbimas
12.2. Polietilentereftalato fizinis grįžtamasis perdirbimas
12.3. Polivinichlorido fizinis grįžtamasis perdirbimas
12.4. Polistireno fizinis grįžtamasis perdirbimas
12.5. Poliamidų fizinis perdirbimas
12.6. Poliuretanų fizinis grįžtamasis perdirbimas
12.7. Polikarbonatų fizinis grįžtamasis perdirbimas
12.8. Polimetilmetakrilato fizinis grįžtamasis perdirbimas
12.9. Polioksimetileno grįžtamasis fizinis perdirbimas
12.10. Kopolimerų bei polimerų mišinių fizinis grįžtamasis perdirbimas
12.11. Polimerinių kompozitų fizinis grįžtamasis perdirbimas
12.12. Gumos fizinis grįžtamasis perdirbimas
12.12.1. Gumos smulkinimas
12.12.2. Gumos regeneracija
13. Cheminis polimerinių atliekų perdirbimas
13.1. Pirolizė
13.1.1. Polimetilmetakrilato depolimerizacija
13.1.2. Polistireno pirolizė
13.1.3. Polimerinių kompozitų pirolizė
13.1.4. Gumos pirolizė
13.2. Hidrinimas (hidrokrekingas)
13.3. Dujinimas
13.4. Chemolizė
13.4.1. PET chemolizė
13.4.2. Poliuretanų chemolizė
13.4.3. Poliamidų chemolizė
13.4.4. Polivinilchlorido chemolizė
13.4.5. Polioksimetileno chemolizė
13.4.6. Polimerinių kompozitų chemolizė
14. Polimerinių atliekų deginimas
15. Skalūs polimerai – polimerų grįžtamojo perdirbimo alternatyva
15.1. Fotoskalūs polimerai
15.2. Bioskalūs polimerai
15.2.1. Polimerai iš atsinaujinančių šaltinių
15.2.1.1. Biopolimerai
15.2.1.1.1. Celiuliozė
15.2.1.1.2. Krakmolas
15.2.1.1.3. Hemiceliuliozės
15.2.1.1.4. Ligninas
15.2.1.1.5. Alginatai
15.2.1.1.6. Chitinas ir chitozanas
15.2.1.1.7. Sojų baltymas
15.2.1.1.8. Kolagenas
15.2.1.2. Biosintezės būdu gauti polimerai
15.2.1.2.1. Polihidroksialkanoatai
15.2.1.2.2. Pululanas
15.2.1.3. Sintetiniai biopolimerai
15.2.1.3.1. Poli(butano rūgštis)
15.2.2. Iš naftos gauti sintetiniai bioskalūs polimerai
15.2.2.1. Polikaprolaktonas
15.2.2.2. Poli(vinilo alkoholis)
15.2.2.3. Sintetiniai kopoliesteriai
15.2.3. Bioskalių plastikų gamybos technologijos
15.2.4. Bioskalių polimerų rinka
15.2.5. Biolskalių polimerų perspektyvos
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.