Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
Pratarmė
1. Pagrindinės termodinamikos priklausomybės
1.1. Pirmasis termodinamikos dėsnis
1.2. Atskiri pirmojo termodinamikos dėsnio pritaikymo atvejai
1.3. Entalpija
1.5. Reakcijos šiluma (ΔHreakc)
1.5.1. Standartinis būvis, standartinė reakcijos šiluma
1.5.2. Temperatūros įtaka reakcijos šilumai (Kirchhofo dėsnis)
1.6. Drėgnis (ws)
1.6.1. Psichometrinė diagrama
1.6.2. Drėgnio apskaičiavimas pagal būklės lygtį
1.6.3. Santykinis arba procentinis drėgnis
1.7. Antrasis termodinamikos dėsnis ir atskiri jo pritaikymo atvejai
1.7.1. Antrojo dėsnio aprašomieji formulavimai
1.7.2. Entropija
1.7.3. Grįžtamasis procesas – Karno ciklas
1.7.4. Entropija, maksimalus darbas ir šiluma
1.7.5. Entropijos pokytis negrįžtamojo (spontaniško) proceso metu – pusiausvyros matas
1.8. Sujungti pirmasis ir antrasis dėsniai
1.8.1. Entropijos pasikeitimas esant grįžtamajam dujų išsiplėtimui
1.8.2. Temperatūros įtaka entropijai
1.8.3. Maksvelo priklausomybė
1.9. Laisvoji energija
1.9.1. Laisvosios energijos funkcijos
1.9.2. Laisvosios energijos ir pusiausvyros matas
1.9.3. Bendrieji Helmholco ir Gibso potencialai ir išvestinės
1.9.4. Laisvosios energijos pokytis dujų išsiplėtimo metu
1.9.5. Temperatūros įtaka Gibso laisvajai energijai
1.9.6. Klaudijaus-Klapeirono lygties sudarymas remiantis Gibso potencialu
1.9.7. Klaudijaus-Klaiperono lygtis garavimo procesui apskaičiuoti
1.9.8. Slėgio įtaka vandens užšalimo taškui
1.9.9. Reakcijos Gibso laisvoji energija
2. Tirpalo termodinamika ir heterogeninė pusiausvyra
2.1. Parcialiniai moliniai dydžiai
2.2. Cheminis potencialas
2.3. Dujų lakumas
2.3.1. Dujų lakumo samprata
2.3.2. Eksperimentinis lakumo nustatymas
2.4. Bendroji samprata apie tirpalų aktyvumą
2.5. Idealūs tirpalai. Raulio dėsnis
2.6. Neidealūs tirpalai
2.7. Aktyvumo standartiniai būviai
2.8. Standartinio būvio įtaka ΔG
2.9. Masės procentinė skalė kaip standartinis būvis
2.10. Tirpalai, atitinkantys Raulio dėsnį
2.11. Tirpalai, atitinkantys Henrio dėsnį
2.12. Aktyvumo nustatymo eksperimentiniai metodai
2.13. Gibso-Duhemo lygtis (specialusis atvejis)
2.14. Parcialinių molinių dydžių nustatymas pagal molinius dydžius. Grafinis sprendimas
2.15. Aktyvumo nustatymas pagal Gibso-Duhemo lygtį
2.16. Apibendrinta Gibso-Duhemo lygtis
2.17. Cheminio potencialo lygiareikšmiškumas
2.18. Lydinio fazių pusiausvyros kriterijus
2.19. Fazių taisyklė
2.20. Fazių taisyklės taikymas fazių diagramoje
3. Tirpalų laisvoji energija ir entropija. Fazių diagramų sudarymas
3.1. Maišymosi laisvoji energija
3.1.1. Idealūs tirpalai
3.1.2. Neidealūs tirpalai
3.2. Maišymosi entropija
3.3. Pasvirimo kampo tangentai (ΔGm (ir ΔSm) – N) diagramoje, kai N1, N2 = 1
3.4. Dydžių G, ΔGm molinės diagramos
3.5. Lydinio stabilumas – minimali ΔGm reikšmė
3.6. Dviejų fazių lydinio ΔGm – N diagrama
3.6.1. Fazių diagramų sudarymas pagal ΔGm – N diagramas
3.6.2. ΔGm apskaičiavimas susidarant metastabiliai (peraušintai arba perkaitintai) fazei
3.6.3. Temperatūros įtaka ΔGm dydžiui susidarant metastabiliai fazei
3.6.4. Temperatūros įtaka ΔGm – N diagramai
3.6.5. ΔGm – N diagrama eutektiniam taškui
3.6.6. ΔGm – N diagrama intermetaliniam junginiui
3.7. Kapiliarumo įtaka cheminiam potencialui: Gibso-Tomsono lygtis
3.8. Aktyvumo koeficientas γαB pagal fazių diagramą
3.9. Entropija ir tikimybė
4. Metalurginių procesų kinetika
4.1. Reakcijos greičių empirinis apdorojimas (homogeninės reakcijos)
4.2. Reakcijos tvarkos ir savitosios greičio konstantos nustatymas
4.3. Antrosios tvarkos kinetika dviem reagentams
4.4. Reikšmės n nustatymas naudojant puskiekio skilimo metodą
4.5. Uždavinių pavyzdžiai (homogeninės reakcijos)
4.6. Grįžtamosios reakcijos
4.7. Nuosekliai vykstančios reakcijos
4.8. Greičio konstantos (R1) interpretavimas
4.9. Aktyvacijos energija
4.9.1. Energijos aktyvacijos sąvoka
4.9.2. Aktyvacijos energijos kilmė
4.9.3. Energijos pasiskirstymas ir laisvės laipsniai
4.9.4. Susidūrimo aktyvacija
4.9.5. Eksperimentinė aktyvacijos energija
4.9.6. Steriko faktorius
4.10. Heterogeninės reakcijos
4.10.1. Pernešimo etapai
4.10.2. Adsorbcijos ir desorbcijos etapai
4.10.3. Absorbuoto kiekio priklausomumas nuo temperatūros
4.10.4. Adsorbcijos izotermė
4.10.5. Heterogeninio proceso potencinė energija
4.10.6. Heterogeninės reakcijos uždavinių pavyzdžiai
4.11. Grandininės reakcijos – sprogimai
4.12. Nuosekliai vykstančios reakcijos energija
4.13. Katalizė
4.14. Katalizinė metanolio gamyba
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.