Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
Įvadas
1. Medžiagos tarpatominiai ir tarpmolekuliniai ryšiai
1.1. Vandenilio molekulė
1.2. Ryšys tarp potencinės energijos ir sąveikos jėgų
1.3. Tarpmolekulinės sąveikos jėgų prigimtis ir sąveikos potencialai
1.4. Kietojo kūno tarpatominės sąveikos jėgos
1.4.1. Joninis ryšys
1.4.2. Kovalentinis ryšys
1.4.3. Joniniai ir kovalentiniai ryšiai – kontinuumas
1.4.4. Metališkasis ryšys
1.4.5. Van der Valso ryšys ir vandenilio ryšys
1.5. Ryšių palyginimas ir medžiagų savybės
2. Kristalų struktūra
2.1. Kristalografinės sistemos ir gardelės
2.2. Kristalografinių krypčių ir plokštumų žymėjimas
2.3. Kiti gardelių parametrai
3. Inžinerinių medžiagų struktūra
3.1. Metalai
3.2. Keramikos
3.3. Puslaidininkiai
3.4. Polimerų ir kompozitų struktūros ypatumai
3.4.1. Polimerai
3.4.2. Kompozitai
4. Kristalų defektai
4.1. Taškiniai defektai
4.2. Linijiniai ir dvimačiai defektai
4.3. Kietojo kūno struktūros defektai ir difuzija
5. Fazių diagramos ir faziniai virsmai
5.1. Kokybinis kietųjų tirpalų aprašymas
5.2. Sistemų pusiausvyra ir fazių diagramos
5.2.1. Visiško tirpumo fazių diagrama
5.2.2. Riboto tirpumo fazių diagramos
5.2.3. Technologiškai svarbios fazių diagramos
5.3. Fazinių virsmų kinetika ir terminis apdorojimas
5.3.1. Virsmų kinetika
5.3.2. Metalų struktūros ir savybių keitimo terminiu poveikiu kokybinis aprašymas
5.3.3. Polimerų kristalizacijos, lydymosi ir stiklėjimo reiškiniai
5.3.4. Stiklų terminės savybės
6. Mechaninės medžiagų savybės
6.1. Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai
6.2. Tamprioji deformacija ir atominė sąveika
6.3. Kietumo nustatymas
6.4. Polimerų mechaninės savybės
6.5. Kompozitų mechaninės savybės
7. Elektrinės medžiagų savybės
7.1. Kietųjų kūnų juostinės teorijos elementai
7.2. Laidininkai
7.3. Superlaidumas
7.4. Dielektrikai
7.4.1. Dielektrikų poliarizacija
7.4.2. Pjezoelektrikai
7.4.3. Piroelektrikai ir feroelektrikai
7.5. Puslaidininkiai
7.5.1. Grynieji puslaidininkiai
7.5.1.1. Krūvininkų generacija
7.5.1.2. Energijos lygmenų užpildymas
7.5.2. Priemaišiniai puslaidininkiai
7.5.2.1. Donorinėmis priemaišomis legiruoti puslaidininkiai
7.5.2.2. Akceptorinėmis priemaišomis legiruoti puslaidininkiai
7.5.2.3. Puslaidininkių išsigimimas
7.5.2.4. Nepusiausvirieji krūvininkai
7.5.3. Krūvininkų pernešimo reiškiniai
7.5.3.1. Krūvininkų judrumas
7.5.3.2. Dreifas
7.5.3.3. Elektrinis laidumas
7.5.3.4. Krūvininkų difuzija
7.5.3.5. Vidinis potencialas
7.5.4. pn sandūra
7.5.4.1. pn sandūra, neveikiama išorinio elektrinio lauko
7.5.4.2. pn sandūra, veikiama išorinio elektrinio lauko
7.5.5. Sudėtiniai puslaidininkiai
7.5.6. Amorfiniai puslaidininkiai
7.6. Kietieji elektrolitai
7.6.1. Šarminių metalų halogenidų vakansinis laidumas
7.6.2. Tarpmazginis laidumas
7.6.3. Superjonikai ir jų taikymo pavyzdžiai
8. Magnetinės medžiagų savybės
8.1. Medžiagų magnetinių savybių apibūdinimas
8.2. Magnetizmo prigimtis
8.3. Feromagnetikų ypatumai
8.4. Kai kurios magnetinės medžiagos ir jų taikymas
9. Optinės medžiagų savybės
9.1. Kiekybinis šviesos sąveikos su medžiaga apibūdinimas ir sugerties rūšys
9.1.1. Gardelinė šviesos sugertis
9.1.2. Elektroninė sugertis
9.2. Optinės medžiagos ir jų taikymas
9.2.1. Liuminescencija ir švytalai
9.2.2. Lazeriuose ir šviesolaidžiuose naudojamos optinės medžiagos
10. Aplinkos poveikis medžiagoms
10.1. Metalų korozija
10.1.1. Cheminė korozija
10.1.2. Elektrocheminė korozija
10.1.3. Korozijos rūšys
10.1.4. Apsauga nuo korozijos
10.2. Nemetalinių medžiagų korozija ir degradacija
10.3. Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis
10.3.1. Jonizuojančiosios spinduliuotės rūšys ir sąveikos su medžiaga mechanizmai
10.3.2. Bendrasis jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.