Viso knygų: 1064
el. paštaskodas
Turinys
Pratarmė
Monte Karlo metodas
Metodo aprašymas. Dalelių sklaida
Klasterių augimas
Edeno modelis
DLA modelis
Fraktaliniai klasteriai
Fraktalų savybės
Fraktaliniai medžiai
Fraktalinių medžių taikymas pakitusiam sluoksniui formuotis joninio bombardavimo metu
Medžiagų magnetinių savybių modeliavimas
Izingo modelis, pritaikytas feromagnetizmui
Izingo modelis ir antros rūšies fazinis virsmas
Molekulinės dinamikos metodas
Metodo aprašymas
Dalelių pasiskirstymo pagal greičius modeliavimas MD metodu
Temperatūros skaičiavimas MD metodu
Kietųjų kūnų lydimosi proceso modeliavimas MD metodu
Kinetinių lygčių metodas
Medžiagų paviršiaus modifikavimas jonine apšvita
Pakitusio sluoksnio susiformavimo modeliavimas pirmenybinio joninio dulkėjimo metu
Atomų difuzija pirmenybinio dulkėjimo metu
Pirmenybinis dulkėjimas ir difuzija
Trinarių lydinių dulkėjimo modeliavimas. Matricinis efektas
Deimanto tipo amorfinės anglies fizinio nusodinimo modeliavimas
Plonų sluoksnių salelinio augimo modeliavimas
Katalizės proceso nanostruktūrizuotuose katalizatoriuose modeliavimas
Proceso aprašymas
Kinetinis modelis
Adsorbcija ir desorbcija
Cheminės reakcijos
Paviršinė difuzija
Tūrinė difuzija
Deguonies mainai ant oksido paviršiaus
Rezultatai ir jų analizė
Kinetinės kreivės ir kinetiniai koeficientai
Termodinaminiai parametrai – procesų aktyvacijos energijos
Aproksimacijos į tiesę procedūra
Aproksimacijos į tiesę procedūros kompiuterinės programos pavyzdys (Pascal–Delphi)
Aktyvacijos energijų verčių analizė
Kitos nanosalelinio katalizatoriaus savybės

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.