Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
PROJEKTŲ VALDYMAS: pagrindiniai žingsniai nuo inicijavimo iki įgyvendinimo
TURINYS
1. PROJEKTO INICIJAVIMAS IR PLANAVIMAS
1.1. PROJEKTO KONCEPCIJA
1.1.1. Projekto samprata
1.1.2. Projekto savybės ir klasifikacija
1.2. PROJEKTO IDĖJA
1.2.1. Projekto idėjos analizė
1.2.2. Projekto idėjos atrankos metodai
1.2.3. Projekto idėjos atranka, orientuota į problemos sprendimą
1.3. PROJEKTO SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS
1.3.1. Projekto suinteresuotųjų šalių samprata, identifikavimas ir vaidmuo projekte
1.3.2. Suinteresuotųjų šalių valdymo planas
1.4. PROJEKTO PLANAS
1.4.1. Veiklų planavimas
1.4.2. Laiko planavimas
1.4.3. Išteklių planavimas
1.5. PRATYBŲ UŽDUOTYS
2. PROJEKTŲ VERTINIMAS
2.1. PROJEKTŲ VERTINIMO SVARBA IR ESMĖ
2.1.1. Projektų vertinimas sprendimų priėmimo kontekste
2.1.2. Projektų vertinimo tikslai
2.2. PROJEKTŲ EFEKTYVUMO MATAI
2.2.1. Projektų efektyvumo samprata
2.2.2. Projekto pinigų srautų svarba
2.2.3. Projektų vertinimo trukmė
2.2.4. Projekto pajamų ir išlaidų prognozavimo principai
2.3. PROJEKTUI VERTINTI REIKALINGA INFORMACIJA
2.4. VERSLO ĮMONIŲ PROJEKTŲ VERTINIMO YPATUMAI
2.4.1. Verslo įmonės projekto pinigų srautai
2.4.2. Diskonto normos taikymo principai
2.4.3. Tęstinoji vertė ir likvidacinė vertė
2.4.4. Projekto atsipirkimas, grynoji dabartinė vertė, pelningumas
2.5. VIEŠOJO SEKTORIAUS ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ VERTINIMO YPATUMAI
2.5.1. Viešojo sektoriaus organizacijos projekto pinigų srautai
2.5.2. Diskonto normos taikymo principai
2.5.3. Projekto atsipirkimas, grynoji dabartinė vertė, naudos ir kaštų santykis
2.6. PROJEKTŲ RIZIKOS VERTINIMAS
2.6.1. Rizikos vertinimo svarba
2.6.2. Projekto rizikos veiksniai
2.6.3. Rizikos vertinimo metodai
2.6.4. Rizikos analizės rezultatų interpretavimas
2.7. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
2.8. PRATYBŲ UŽDUOTYS
3. PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ
3.1. PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ – PROJEKTŲ VALDYMO PROCESAS
3.2. PROJEKTO KONTROLĖ IR STEBĖSENA
3.2.1. Kontrolės ir stebėsenos tikslai
3.2.2. Kontrolės ir stebėsenos sistema
3.2.3. Projekto eigos stebėsenos ir kontrolės sritys
3.2.4. Projekto pakeitimai
3.3. VADOVAVIMAS IR PROJEKTO KOMANDOS VALDYMAS
3.3.1. Projekto komandos samprata
3.3.2. Projekto komandos formavimas
3.3.3. Projekto komandos ugdymas
3.3.4. Projekto vadovas ir lyderystė projektuose
3.4. KOMUNIKACIJA PROJEKTUOSE
3.4.1. Komunikacijos samprata projektuose
3.4.2. Komunikacijos rūšys ir tipai
3.4.3. Komunikacijos plano sudarymo pagrindai
3.5. PROJEKTŲ APRŪPINIMAS IR PIRKIMAI
3.5.1. Aprūpinimo ir pirkimų svarba projektuose
3.5.2. Aprūpinimo plano parengimas ir kontrolė
3.5.3. Projektų pirkimų organizavimas ir vykdymas
3.6. PRATYBŲ UŽDUOTYS
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.