Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TITULINIS
TURINYS
BENDRIEJI NURODYMAI, REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA
Įvadas
I DALIS
ANALIZINĖS CHEMIJOS TEORINIAI PAGRINDAI
1.1. Kokybinės cheminės analizės metodai
1.2. Reakcijų jautrumas
1.3. Reakcijų atlikimas
1.4. Kokybinės cheminės analizės reagentų klasifikavimas
1.6. Katijonų analizinis skirstymas rūgščių ir bazių metodu
1.7. Katijonų analizinis skirstymas sulfidiniu metodu
1.8. Anijonų analizinis grupavimas
1.9. Vandenilio jonų koncentracija ir rodiklis vandeniniuose elektrolitų tirpaluose
1.9.1. Vandens joninė sandauga ir vandenilio jonų rodiklis
1.9.2. Vandenilio jonų koncentracijos ir pH vandeniniuose rūgščių, bazių ir besihidrolizuojančių druskų tirpaluose skaičiavimai
1.9.3. Buferiniai tirpalai
1.9.3.1. Buferinio tirpalo veikimo esmė ir pH skaičiavimai
1.9.3.2. Buferinė talpa
1.10. Kietosios fazės susidarymo reakcijos
1.10.1. Menkai tirpių junginių nusodinimo ir tirpinimo reakcijos
1.10.2. Tirpumo sandauga
1.10.3. Tirpumas. Menkai tirpių junginių tirpumo apskaičiavimas pagal tirpumo sandaugą
1.10.4. Menkai tirpių junginių tirpumo kitimas
1.10.4.1. Vienvardžių jonų įtaka menkai tirpių junginių tirpumui
1.10.4.2. Druskų efektas
1.10.4.3. Kompleksinių junginių susidarymo įtaka nuosėdų tirpumui
1.10.4.4. Tirpiklio įtaka nuosėdų tirpumui
1.10.4.5. Temperatūros įtaka nuosėdų tirpumui
1.10.4.6. Nuosėdų tirpimas stipriose rūgštyse
1.10.4.7. Nuosėdų tirpinimas naudojant oksidacijos-redukcijos reakcijas
1.10.4.8. Frakcinis nusodinimas
1.10.4.9. Pusiausvyra tarp dviejų tipų nuosėdų ir tirpalo
1.11. Gravimetrinė analizė
1.11.1. Gravimetrinės analizės esmė
1.11.2. Kristalinės ir amorfinės nuosėdos
1.11.3. Gravimetrinės analizės uždavinių sprendimo pavyzdžiai
1.12. Titrimetrinė analizė
1.12.1. Titrimetrinės analizės esmė
1.12.2. Titravimo būdai
1.12.3. Tirpalų koncentracijų reiškinio titrimetrinėje analizėje būdai
1.12.4. Pagrindiniai titrimetrinės analizės metodai
1.12.5. Neutralizacijos metodas
1.12.5.1. Titravimo kreivės
1.12.5.1.1. Stipriosios rūgšties titravimas stipriąja baze
1.12.5.1.2. Silpnosios vienbazės rūgšties titravimas stipriąja baze
1.12.5.1.3. Silpnosios bazės titravimas stipriąja rūgštimi
1.12.6. Permanganatometrija
1.12.7. Jodometrija
1.12.8. Chromatometrija
1.12.9. Bromatometrija
1.12.10. Kompleksonometrija
1.12.11. Nusodinamasis titravimas. Argentometrija
1.12.12. Titrimetrinės analizės uždavinių sprendimo pavyzdžiai
II DALIS LABORATORINIAI DARBAI
2.1. Darbo vieta ir taisyklės
2.2. Reagentai
2.3. Kokybinė cheminė analizė
2.3.1. Indai ir prietaisai. Analizinių operacijų atlikimo technika
2.3.2. 1 laboratorinis darbas
I-III analizinių grupių katijonų atpažinimo reakcijos
2.3.2.1. Pirmoji analizinė grupė (K+, NH4+)
2.3.2.1.1. K+ jonų atpažinimo reakcijos
2.3.2.1.2. NH4+ jonų atpažinimo reakcijos
2.3.2.2. Antroji analizinė grupė (Ag+, Pb2+)
2.3.2.2.1. Ag+ jonų atpažinimo reakcijos
2.3.2.2.2. Pb2+ jonų atpažinimo reakcijos
2.3.2.3.1. Trečioji analizinė grupė (Ca2+)
2.3.3. 1 kontrolinis darbas I–III katijonų grupių mišinio analizė
2.3.4. 2 laboratorinis darbas
IV–VI analizinių grupių katijonų atpažinimo reakcijos
2.3.4.1. Ketvirtoji analizinė grupė (Zn2+, Sn2+)
2.3.4.1.1. Zn2+ jonų atpažinimo reakcijos
2.3.4.1.2. Sn2+ jonų atpažinimo reakcijos
2.3.4.2. Penktoji analizinė grupė (Fe3+)
2.3.4.3. Šeštoji analizinė grupė (Cu2+, Hg2+)
2.3.4.3.1. Cu2+ jonų atpažinimo reakcijos
2.3.4.3.2. Hg2+ jonų atpažinimo reakcijos
2.3.5. 2 kontrolinis darbas
IV–VI grupių katijonų mišinio analizė
2.3.6. 3 laboratorinis darbas
Anijonų atpažinimo reakcijos
2.3.6.1. Pirmoji analizinė grupė (SO42–, SO32–, CO32–, PO43–)
2.3.6.1.1. SO42– jonų atpažinimo reakcijos
2.3.6.1.2. SO32– jonų atpažinimo reakcijos
2.3.6.1.3. CO32– jonų atpažinimo reakcijos
2.3.6.1.4. PO43– jonų atpažinimo reakcijos
2.3.6.2. Antroji analizinė grupė ( Cl–, I–)
2.3.6.2.1. Cl– jonų atpažinimo reakcijos
2.3.6.2.2. I– jonų atpažinimo reakcijos
2.3.6.3. Trečioji analizinė grupė (NO3–, CH3COO–)
2.3.6.3.1. NO3– jonų atpažinimo reakcijos
2.3.6.3.2. H3COO– jonų atpažinimo reakcijos
2.4. KIEKYBINĖ CHEMINĖ ANALIZĖ
2.4.1. Indai ir prietaisai
2.4.2. 4 laboratorinis darbas
Neutralizacijos metodas
2.4.2.1. Natrio karbonato standartinio tirpalo paruošimas
2.4.2.2. Druskos rūgšties tirpalo paruošimas
2.4.2.3. Druskos rūgšties tirpalo koncentracijos nustatymas
2.4.2.4. Šarmų tirpalo paruošimas
2.4.2.5. Šarmų tirpalo koncentracijos nustatymas
2.4.3. 3 kontrolinis darbas
Acto rūgšties tirpalo koncentracijos nustatymas
2.4.4. Neutralizacijos metodu atliktos analizės rezultatų pateikimo pavyzdys
Natrio šarmo tirpalo koncentracijos nustatymas
2.4.5. 5 laboratorinis darbas
Permanganatometrija
2.4.5.1. Natrio oksalato standartinio tirpalo paruošimas
2.4.5.2. Kalio permanganato tirpalo paruošimas
2.4.6. 4 kontrolinis darbas
Fe2+ nustatymas Moro druskoje
2.4.7. 6 laboratorinis darbas
Jodometrija
2.4.7.1. Kalio dichromato standartinio tirpalo paruošimas
2.4.7.2. Natrio tiosulfato tirpalo paruošimas
2.4.7.3. Natrio tiosulfato tirpalo koncentracijos nustatymas
2.4.8. 5 kontrolinis darbas
Cu2+ jonų nustatymas
2.4.9. Oksidimetrinės analizės rezultatų pateikimo pavyzdys
Vario jonų nustatymas
KONTROLINIO DARBO UŽDUOTYS
Priedai
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.