Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
ĮVADAS
1. ANALIZINĖS CHEMIJOS REIKŠMĖ IRPAGRINDINIAI RAIDOS ETAPAI
1.1. Analizinės chemijos objektas
1.2. Analizinės chemijos reikšmė
1.3. Pagrindiniai analizinės chemijos raidosetapai
1.4. Analizinės chemijos metodai
2. CHEMINIAI ANALIZĖS METODAI
2.2. Reakcijų atlikimas
2.2.1. Lašų reakcijos
2.2.2. Mikrokristaloskopinės reakcijos
2.2 3. Liepsnos dažymo reakcijos
2.3. Kokybinės cheminės analizės reagentų klasifikavimas
2.4. Nesisteminė ir sisteminė analizė
2.5. Katijonų analizinis suskirstymas rūgščių ir bazių metodu
2.6. Katijonų analizinis suskirstymas sulfidiniu metodu
2.7. Anijonų analizinis grupavimas
2.8. Nežinomos kietosios medžiagos analizė
3. VEIKIANČIŲJŲ MASIŲ DĖSNIO TAIKYMAS CHEMINĖJE ANALIZĖJE. CHEMINĖ PUSIAUSVYRA
4. AKTYVUMO KOEFICIENTAI IR JONINĖ TIRPALO JĖGA
5. VANDENILIO JONŲ KONCENTRACIJA IR RODIKLIS VANDENINIUOSE ELEKTROLITŲ TIRPALUOSE
5.1. Vandens joninė sandauga ir vandenilio jonų rodiklis
5.2. Vienbazės rūgštys ir bazės
5.3. Daugiabazės rūgštys ir bazės
5.4. Druskos
5.5. Amfolitai
6. BUFERINIAI TIRPALAI
6.1. Buferinio tirpalo veikimo esmė ir pH skaičiavimai
6.2. Buferinė talpa
7. KOLOIDINIAI TIRPALAI CHEMINĖJE ANALIZĖJE
8. KOMPLEKSINIŲ JUNGINIŲ SUSIDARYMO REIKŠMĖ CHEMINĖJE ANALIZĖJE
9. KIETOSIOS FAZĖS SUSIDARYMO REAKCIJOS
9.1. Menkai tirpių junginių nusodinimo ir tirpinimo reakcijos
9.2. Cheminė pusiausvyra heterogeninėse sistemose
9.3. Tirpumo sandauga
9.4. Tirpumas. Menkai tirpių junginių tirpumo apskaičiavimas pagal tirpumo sandaugą
9.5. Menkai tirpių junginių tirpumo kitimas
9.5.1. Bendrų jonų įtaka menkai tirpių junginių tirpumui
9.5.2. Druskų efektas
9.5.3. Kompleksinių junginių susidarymo įtaka nuosėdų tirpumui
9.5.4. Tirpiklio įtaka nuosėdų tirpumui
9.5.5. Temperatūros įtaka nuosėdų tirpumui
9.5.6. Nuosėdų tirpimas stipriose rūgštyse
9.5.7. Nuosėdų tirpinimas naudojant oksidacijos ir redukcijos reakcijas
9.6. Frakcinis nusodinimas
9.7. Pusiausvyra tarp dviejų tipų nuosėdų ir tirpalo
10. SĄSĖDA
10.1. Adsorbcija
10.2. Okliuzija
10.3. Izomorfizmas
10.4. Sąsėdos sumažinimas
11. GRAVIMETRINĖ ANALIZĖ
11.1. Gravimetrinės analizės esmė
11.1.1. Terminio skaidymo gravimetrinė analizė
11.1.2. Nusodinamoji gravimetrinė analizė
11.1.2.1. Nusodinamoji forma
11.1.2.1.1. Visiškas nusodinimas
11.1.2.1.2. Kristalinės ir amorfinės nuosėdos
11.1.2.2. Sveriamoji forma
11.1.2.3. Kiekybinis atskyrimas nusodinimo metodu
11.1.2.3.1. Hidroksidų ir silpnųjų rūgščių druskų atskyrimas
11.1.2.3.2. Atskyrimas susidarant kompleksiniams junginiams
11.1.2.3.3. Atskyrimas naudojant organinius reagentus
11.1.2.3.4. Nusodinimas kolektoriumi
11.1.2.4. Metodo taikymas
12. CHEMINĖS ANALIZĖS TIKSLUMAS.PAKLAIDOS
12.1. Tyrimų paklaidos
12.2. Patikimų rezultatų atrinkimas
12.3. Analizės tikslumo matematinis įvertinimas
13. TITRIMETRINĖ ANALIZĖ
13.1. Titrimetrinės analizės esmė
13.2. Titravimo metodai
13.3. Tirpalų koncentracijų reiškimo būdai titrimetrinėje analizėje
13.4. Darbinių tirpalų standartizavimas
13.5. Pagrindiniai titrimetrinės analizės metodai
13.6. Rūgštinės – bazinės sąveikos metodas
13.6.1. Metodo teoriniai pagrindai
13.6.2. Darbiniai tirpalai
13.6.2.1. Natrio karbonato ir natrio tetraborato standartinio tirpalo ruošimas
13.6.2.2. Stipriųjų rūgščių tirpalų ruošimas
13.6.2.3. Šarmų tirpalų ruošimas
13.6.3. Metodo taikymas
13.6.4. Rūgštiniai – baziniai indikatoriai
13.6.5. Titravimo kreivės
13.6.5.1. Stipriosios rūgšties titravimas stipriąja baze
13.6.5.2. Silpnosios vienbazės rūgšties titravimas stipriąja baze
13.6.5.3. Silpnosios bazės titravimas stipriąja rūgštimi
13.7. Oksidacijos ir redukcijos metodai
13.7.1. Oksidacijos ir redukcijos indikatoriai
13.7.2. Titravimo kreivės
13.7.3. Permanganatometrija
13.7.3.1. Metodo pagrindai
13.7.3.2. Darbiniai permanganatometrijos tirpalai
13.7.3.2.1. Kalio permanganato tirpalas
13.7.3.2.2. Natrio oksalato arba oksalo rūgšties darbinis tirpalas
13.7.3.3. Permanganatometrįjos metodo indikatoriai
13.7.3.4. Metodo taikymas
13.7.3.4.1. Reduktorių kiekybinis nustatymas
13.7.3.4.2. Oksidatorių kiekybinis nustatymas
13.7.4. Jodometrija
13.7.4.1. Metodo pagrindai
13.7.4.2. Darbiniai jodometryos tirpalai
13.7.4.2.1. Jodo tirpalas
13.7.4.2.2. Natrio tiosulfato tirpalas
13.7.4.3. Jodometrijos metodo indikatoriai
13.7.4.4. Metodo taikymas
13.7.4.4.1. Reduktorių kiekybinis nustatymas
13.7.4.4.2. Oksidatorių kiekybinis nustatymas
13.7.4.4.3. Rūgščių kiekybinis nustatymas
13.7.5. Chromatometrija
13.7.6. Bromatometrija
13.7.7. Kompleksonometrija
13.7.7.1. Metodo pagrindai
13.7.7.2. Kompleksonometrijos indikatoriai
13.7.7.3. Metodo taikymas
13.7.8. Nusodinamasis titravimas
13.7.8.1. Argentometrija
13.7.8.1.1. Metodo pagrindai
13.7.8.1.2. Moro metodas
13.7.8.1.3. Volhardo metodas
13.7.8.1.4. Darbiniai argentometrijos tirpalai
13.7.8.1.5. Metodo taikymas
PRIEDAS
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.