Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
Įvadas
1. Komunikacija
1.1. Komunikacijos samprata
Kodėl reikia mokytis profesinės komunikacijos?
Kas yra komunikacija?
1.2. Komunikacijos formos
1.3. Komunikacijos studijų mokyklos
1.4. Komunikacijos proceso modeliai
C. Shannono ir W. Weaverio modelis
H. Laswellio modelis
T. Newcombo modelis
R. Jakobsono modelis
P. Watzlawicko aksiomos
F. Schulzo von Thun modelis
Profesinei komunikacijai pritaikytas modelis
1.5. Sėkmingos komunikacijos prielaidos
Pagrindinės komunikacijos nuodėmės
Išdidus globėjiškas (arogantiškas) elgesys
Signalų siuntimas
Vengimas
Kiti naudingi patarimai, kad komunikacija būtų sėkminga
1.6. Inžinerinė komunikacija
1.6.1. Inžinerijos samprata
1.6.2. Bendrosios inžinerinės veiklos nuostatai
1.6.3 Komunikavimo specifika kuriant naują gaminį
2. Mokslinė komunikacija
2.1. Mokslo samprata
Mokslas. Kas tai yra?
2.2. Mokslo sritys, kryptys ir klasifikacija
2.3. Mokslinio pažinimo procesas
2.4. Moksliniai metodai
2.5 Moksliškumo kriterijai
2.6. Mokslinė veikla – mokslinis procesas
2.7. Mokslinės veiklos pakopos
Darbo organizavimas
2.7.1. Temos pa(si)rinkimas
2.7.2. Problema ir jos formuluotė
B. Bloomo mokslo tikslų taksonomija
2.7.3. Hipotezė
2.7.4. Medžiagos rinkimas, skaitymas ir vertinimas
3. Mokslinių darbų rašymas
3.1. Moksliniai rašto darbų žanrai
Referatas
Kursinis darbas
Bakalauro ir magistro baigiamasis darbas
3.2. Mokslinio darbo struktūra
3.3. Pagrindinė mokslinio darbo dalis
3.3.1. Įvadas
3.3.2. Tiriamoji dalis (dėstymas)
3.3.3. Išvados
3.4. Papildomosios mokslinio darbo dalys
3.4.1. Priekinis viršelis
3.4.2. Antraštinis puslapis
3.4.3. Santrauka
3.4.4. Turinys
3.4.5. Simbolių, vienetų, santrumpų, terminų aiškinimo žodynas
3.4.6. Pratarmė
3.4.7. Šaltinių, literatūros sąrašas ir citavimas
3.4.8. Priedai
3.4.9. Skyrių, poskyrių ir puslapių numeravimas
3.5. Vaizdinė medžiaga
3.6. Argumentavimas
3.7. Bendrieji reikalavimai
Turinio kriterijai
Mokslinė retorika
Reikalų raštai
4. Sakytinis tekstų pateikimas
4.1. Viešojo kalbėjimo samprata
4.2. Viešųjų kalbų rūšys
4.3. Viešosios kalbos turinys
4.3.1. Mokslinio pranešimo struktūra
4.3.2. Pasirengimas pranešimui
Kaip sakyti viešąją kalbą?
Kokios baimės kyla ir kaip jas įveikti?
Šis tas apie išvaizdą ir elgesį
Kalbėjimo stilius
4.3.3. Kaip iliustruoti pranešimą?
Pranešimo pateikties rengimas kompiuteriu
5. Bendravimo kultūra
5.1. Neverbalinė komunikacija
5.2. Etiketas
5.2.1. Kasdienis mūsų elgesys
5.2.2. Mandagumas
5.3. Pirmasis įspūdis
5.4. Rangai
5.5. Erdvė aplink mus
5.6. Sveikinimasis
5.6.1. Sveikinimasis žodžiu
5.6.2. Sveikinimasis rankos paspaudimu
Ar reikia nusimauti pirštinę?
Ar reikia atsistoti sveikinantis?
5.6.3. Rankos bučiavimas
Ar nepaseno šis paprotys?
5.7. Supažindinimas
Keitimasis vizitinėmis kortelėmis
Kada ir kam įteikti vizitinę kortelę?
5.8. Kreipinys
Tu ar Jūs?
5.9. Atsiprašyti ne tik mandagu
5.10. Stebuklingi mandagumo žodžiai „prašom“ ir „ačiū“
5.11. Pokalbiai telefonu
Kaip ilgai reikia laukti atsakymo paskambinus telefonu?
Mobilusis telefonas
Trumposios žinutės (SMS)
5.12. Elektroninis paštas
5.13. Priėmimai
Kvietimas
Ar galima vėluoti?
Priešpietinis priėmimas
Akademinė šventė
Dieniniai priėmimai stovint
Vakariniai priėmimai stovint
Dieniniai priėmimai sėdint
Vakariniai priėmimai
Kaip apsirengti vakarėliui?
5.14. Svečių pareigos
5.15. Šiuolaikinė elgsena prie stalo
Servetėlė
Stalo įrankiai
Naudojimasis stalo įrankiais
Taurės
Keletas patarimų
5.16. Dovanos
5.17. Akademinėje aplinkoje
Kas dar žinotina?
Literatūra
Priedai
1 priedas. UNESCO serifikatas
2 priedas. Mokomojojo rašto darbo antraštinio puslapio pavyzdys
3 priedas. Bibliografinių aprašų pavyzdžiai
4 priedas. Prašymo pavyzdys
5 priedas. Gyvenimo aprašymo pavyzdys
6 priedas. Motyvacinio laiško pavyzdys
7 priedas. Rekomendacijos pavyzdys

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.