Viso knygų: 1017
el. paštaskodas
URBANISTIKOS ISTORIJOS BRUOŽAI
TURINYS
ĮVADAS
I SKYRIUS. MIESTO KILMĖ IR BENDRIEJI RAIDOS BRUOŽAI
Išskirtiniai miesto požymiai
Miesto kilmė
Miesto raidos dėsningumai
II SKYRIUS. MIESTO FORMA IR JĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI
Vietos ištekliai ir sąlygos
Visuomenės poreikiai
Technologinės galimybės
Miesto forma
III SKYRIUS. ISTORINIAI MIESTŲ PAVYZDŽIAI IR JŲ ANALIZĖ
PABAIGOS ŽODIS
LITERATŪRA
REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA

Knyga neprieinama