Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMO METODINIAI NURODYMAI
TURINYS
ĮVADAS
PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI, NAUDOJAMI APSKAIČIUOJANT STATINIO STATYBOS KAINĄ
1. SKAIČIUOJAMOSIOS STATYBOS KAINOS NUSTATYMO PAGRINDINĖS NUOSTATOS
2. STATINIO STATYBOS KAINA STATINIO PROJEKTAVIMO ETAPUOSE
3. STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS PAGAL JŲ NAUDOJIMO PASKIRTĮ
4. STATYBOS DARBŲ KIEKIŲ APSKAIČIAVIMAS
4.1. Pastatų plotų skaičiavimas
4.2. Statinio užimamos žemės ploto apskaičiavimas
4.3. Darbų apimčių apskaičiavimas
5. DARBO, MEDŽIAGŲ IR MECHANIZMŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ NAUDOJIMAS APSKAIČIUOJANT STATYBOS KAINĄ
6. STATINIO STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS
6.1. Statinio sąmatinės kainos sudėtis
6.2. Lokalinių sąmatų sudarymas
6.2.1. Tiesioginės išlaidos
6.2.2. Netiesioginės išlaidos
6.3. Objektinių sąmatų sudarymas
6.4. Suvestinis statybos kainos apskaičiavimas
6.5. Resursų poreikio žiniaraščiai
6.5.1. Darbo sanaudų poreikio žiniaraštis
6.5.2. Medžiagų poreikio žiniaraštis
6.5.3. Mechanizmų poreikio žiniaraštis
6.5.4. Įrenginių poreikio žiniaraštis
7. SUSTAMBINTI STATYBOS DARBŲ KAINOS APSKAIČIAVIMAI
8. STATINIO STATYBOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMAS
9. STATINIŲ STATYBOS KAINOS NUSTATYMAS, NAUDOJANT NEKILNOJAMO TURTO ATKŪRIMO KAŠTŲ KAINYNUS
LITERATŪRA
PRIEDAI
1 priedas. Gyvenamųjų pastatų grupės
2 priedas. Negyvenamųjų pastatų grupės
3 priedas. Susisekimo komunikacijos
4 priedas. Inžineriniai tinklai
5 priedas. Kitų statinių grupės
6 priedas. Darbų kiekių žiniaraščių grupavimas
7 priedas. Normatyvinių rinkinių kodavimas bendriesiems statybos darbams
8 priedas. Sezoninių darbų, vykdomų statyboje, pavadinimai
9 priedas. Specifinių darbų, vykdomų statyboje, pavadinimai, kuriems reikia 17 proc. didinti valandinius darbo užmokesčius
10 priedas. Pavojingų darbų, vykdomų statyboje, pavadinimai
11 priedas. Objektinių sąmatų sudarymo struktūra
12 priedas. Sustambinti žiniaraščiai pagal statybos rūšis

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.