Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
STATYBINIŲ DIRBINIŲ GAMYBOS ĮMONIŲ PROJEKTAVIMAS
TURINYS
ĮVADAS
1. BENDROSIOS ŽINIOS APIE ĮMONĖS PROJEKTAVIMĄ IR ĮMONĖS PROJEKTO SUDĖTĮ
1.1. Statybos reglamentavimo ir teisės sąlygos. Projektavimo darbų planavimas, projektavimo subrangos parinkimas
1.2. Projektavimo darbų tikrinimas ir analizė
1.3. Projektavimo darbų patvirtinimas ir įteisinimas
1.4. Įmonės projekto technologijos dalis
1.4.1. Pagrindiniai uždaviniai, sprendžiami rengiant įmonės projekto technologijos dalį
2. STATYBINIŲ DIRBINIŲ PAGRINDINĖS ŽALIAVOS IR MEDŽIAGOS
2.1. Cementas
2.2. Žvyras ir smėlis
2.3. Dolomitas
2.4. Orinės ir hidraulinės kalkės
2.5. Molis
2.6. Gipsas
2.7. Vanduo
2.8. Cheminiai priedai
2.9. Mineraliniai priedai
2.10. Pagrindinės statybinių dirbinių gamybos medžiagos
2.10.1. Cementiniai betonai
2.10.2. Silikatinis betonas
2.11. Armatūra
2.11.1. Armatūros paskirtis
2.11.2. Bendrieji gelžbetoninių konstrukcijų armatūros reikalavimai
3. BETONO MIŠINIO SUDĖTIS
3.1. Komponentai
3.1.1. Cementas
3.1.2. Smulkieji ir stambieji užpildai
3.1.3. Technologiniai priedai
3.1.4. Mikroužpildai ir kiti mineraliniai priedai
3.2. Betono mišinio sudėtis
3.2.1. Vandens ir cemento santykio parinkimas
3.2.2. Vandens kiekio parinkimas
3.3. Stambiojo užpildo kiekio apskaičiavimas
3.4. Betono mišinio sudėties skaičiavimo eiga
3.5. Reikalavimai suprojektuotam betono mišiniui
3.6. Gamybinio mišinio sudėties apskaičiavimas
3.7. Suprojektuoto mišinio tikrinimas ir tikslinimas
4. STATYBINIŲ DIRBINIŲ GAMYBOS BŪDAI
4.1. Konvejerinis gamybos būdas
4.1.1. Keraminių dirbinių konvejerinė gamybos technologija
4.1.2. Gelžbetoninių elementų konvejerinė gamybos technologija
4.2. Stendinė gamybos technologija
4.2.1. Kiaurymėtųjų plokščių gamybos technologinė linija
4.2.2. Įtemptai armuotų pabėgių gamybos technologinė linija
4.2.3. Stendinė laiptatakių gamybos technologinė linija
4.3. Srautinis agregatinis gamybos būdas
4.4. Betono mišinio gamybos cechai
4.5. Gelžbetoninių konstrukcijų armavimo elementai ir jų gamyba
4.6. Gelžbetoninių konstrukcijų armavimas įtemptąja armatūra
5. GAMYBINIO PAJĖGUMO SKAIČIAVIMAS
5.1. Technologinių linijų skaičiavimai
5.2. Įmonės paruošiamieji ir pagalbiniai padaliniai
5.2.1. Cemento sandėlis
5.2.2. Užpildų sandėliai
5.2.3. Armatūros sandėlis
5.2.4. Produkcijos sandėlis
5.2.5. Betono mišinių gamybos cecho technologiniai skaičiavimai
6. PAGRINDINIAI GAMYBOS PROCESO ORGANIZAVIMO ELEMENTAI
6.1. Technologinio režimo charakteristikos
6.2. Technologinių operacijų trukmė
6.3. Pagrindinių technologinių ir transportavimo įrenginių ciklogramos
6.4. Gamybos sąnaudų skaičiavimas
6.5. Gamybinės linijos techniniai ekonominiai rodikliai
7. GAMYBOS KOKYBĖS KONTROLĖ
7.1. Medžiagų ir gaminių techniniai reikalavimai
7.2. Gaminio reikalavimai
7.3. Gaminių ženklinimas
7.4. Gaminių atitikties tikrinimas
8. DARBO SAUGA
8.1. Statybos reikalavimai ir objekto charakteristika
8.2. Darbo higiena ir buitis
8.3. Šviestuvų skaičiaus nustatymas šviesos srauto panaudojimo koeficiento metodu
8.4. Darbuotojų sauga gamybos ceche
8.5. Darbo įrenginiai
8.5.1. Savaeigiai arba nesavaeigiai darbo įrenginiai
8.5.2. Krovinių kėlimo darbo įrenginiai (tiltiniai kranai)
8.5.3. Bendrosios darbo visais įrenginiais saugos priemonės
8.6. Darbų saugos užtikrinimo sprendimai technologinės linijos darbo zonoje
8.7. Gaisrinės saugos reikalavimai
8.8. Gaisro gesinimo priemonės
8.9. Gamybos proceso atliekos, jų kaupimas ir utilizavimas
8.10. Aplinkos apsauga
8.10.1. Pagrindiniai aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai
LITERATŪRA
PRIEDAI

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.