Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
SKYSČIŲ MECHANIKA
TURINYS
ĮŽANGA
1. ĮVADAS
1.1. Skysčių mechanika ir jos ryšys su kitomis mokslo šakomis
1.2. Skysčių mechanikos raida
1.3. Skysčio sąvoka, skysčių tipai
1.5. Skystį veikiančios jėgos
2. STATIKA
2.1. Slėgio sąvoka
2.2. Slėgio matavimas
2.3. Oilerio lygtys
2.4. Pagrindinis hidrostatikos dėsnis
2.5. Paskalio dėsnis
2.6. Reliatyvioji skysčių pusiausvyra
2.7. Skysčio slėgio į plokščiąjį paviršių atstojamoji jėga
2.8. Skysčio slėgio į kreivąjį paviršių atstojamoji jėga
2.9. Archimedo dėsnis
3. DINAMIKA
3.1. Skysčio tėkmė, jos parametrai
3.2. Tėkmės vientisumo lygtis
3.3. Bernulio lygtis idealaus skysčio elementariajai čiurkšlei
3.4. Hidraulinių nuostolių sąvoka. Bernulio lygtis realaus skysčio elementariajai čiurkšlei
3.5. Bernulio lygtis skysčio tėkmei
4. HIDRAULINIAI NUOSTOLIAI
4.1. Skysčio tekėjimo režimai
4.2. Kelio hidrauliniai nuostoliai laminarinėje tėkmėje
4.3. Turbulentinės tėkmės struktūra
4.4. Kelio hidrauliniai nuostoliai turbulentinėje tėkmėje
4.5. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai
4.6. Šezi formulė
4.7. Hidraulinis smūgis
4.8. Hidraulinis taranas
4.9. Kavitacija
5. SLĖGINIS TEKĖJIMAS
5.1. Vamzdynų hidraulinio skaičiavimo metodai
5.2. Bernulio lygties taikymas hidrauliniuose skaičiavimuose
5.3. Šezi formulės taikymas hidrauliniuose skaičiavimuose
5.4. Šakotasis vandentiekio tinklas
5.5. Žiedinis vandentiekio tinklas
6. BESLĖGĖS TĖKMĖS
6.1. Tėkmių tipai
6.2. Tėkmės parametrai
6.3. Leistini greičiai
6.4. Kanalo išilginis profilis
6.5. Optimalios skerspjūvio proporcijos
6.6. Skaičiavimo pavyzdžiai
6.7. Ramus ir audringas tekėjimai
6.8. Hidraulinis šuolis
7. ANGOS IR ANTGALIAI
7.1. Įvadas
7.2. Laisvas tekėjimas pro mažą angą
7.3. Laisvas ištekėjimas pro mažą angą
7.4. Apsemtas tekėjimas pro mažą angą
7.5. Tekėjimas pro didelę angą
7.6. Tekėjimas per slenkstį
7.7. Plonasienis slenkstis
7.8. Praktinio profilio slenksčiai
7.9. Platusis slenkstis
7.10. Tekėjimas pro antgalį
7.11. Čiurkšlės slėgio aktyvinė jėga
7.12. Čiurkšlės slėgio reaktyvinė jėga
7.13. Čiurkšlės energijos perdavimas
8. GEOFILTRACIJA
8.1. Pagrindinės sąvokos
8.2. Darsi formulė
8.3. Grunto vandens laidumo tyrimai
8.4. Diupui lygtis
8.5. Dvimatė geofiltracija
8.6. Spindulinė geofiltracija
8.7. Vandens tekėjimas į šulinį
8.8. Vandens tekėjimas į tobulą gręžinį
8.9. Vandens tekėjimas į netobulą gręžinį
8.10. Gręžinių sąveika
9. HIDRAULINĖS MAŠINOS
9.1. Bendrosios žinios
9.2. Mentinės mašinos
9.2.1. Išcentrinis siurblys
9.2.2. Sūkurinis siurblys
9.2.3. Mentinio siurblio darbas sistemoje
9.3. Turbinos
9.3.1. Ašinės turbinos
9.3.2. Spindulinės-ašinės turbinos
9.3.3. Aktyvinės turbinos
9.3.4. Mentinių mašinų charakteristikos
9.4. Tūrinės mašinos
9.4.1. Stūmokliniai siurbliai
9.4.2. Hidrauliniai cilindrai
9.4.3. Rotorinės mašinos
10. HIDRAULINĖS PAVAROS
10.1. Dinaminės pavaros
10.1.1. Movos
10.1.2. Transformatoriai
10.2. Tūrinės pavaros
10.2.1. Pavarų elementai
10.2.2. Sutartiniai ženklai
10.2.3. Uždaros cirkuliacijos sukamojo judesio pavara
10.2.4. Atviros cirkuliacijos sukamojo judesio pavara
10.2.5. Atviros cirkuliacijos slenkamojo judesio pavaros
10.2.6. Pavarų projektavimo principai
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.