Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
ŠILUMINĖS TECHNIKOS PAGRINDAI
TURINYS
1. TERMODINAMIKA
1.1 Pagrindinės termodinamikos sąvokos ir apibrėžimai
1.1.1 Pagrindinės termodinamikos sąvokos
1.1.2 Pagrindiniai darbo kūnų būklės parametrai
1.1.3 Dujų būsenos lygtis
1.1.4 Specifinė šiluma
1.1.5 Klausimai savarankiškam mokymuisi
1.2 Pirmasis termodinamikos dėsnis
1.2.1 Energijos tvermės dėsnis
1.2.2 Vidinė kūno energija
1.2.3 Dujų darbas ir jo skaičiavimas
1.2.4 Pirmojo termodinamikos dėsnio analitinė išraiška
1.2.5 Entropija ir entalpija
1.2.6 Klausimai savarankiškam mokymuisi
1.3 Pagrindiniai idealiųjų dujų ir garo termodinaminiai procesai
1.3.1 Izochorinis procesas
1.3.2 Izobarinis procesas
1.3.3 Izoterminis procesas
1.3.4 Adiabatinis procesas
1.3.5 Politropiniai procesai
1.3.6 Vandens garo procesai
1.3.7 Vandens garo h-s (Mollier) diagrama
1.3.8 Klausimai savarankiškam mokymuisi
1.4 Antrasis termodinamikos dėsnis
1.4.1 Antrojo termodinamikos dėsnio prasmė ir pagrindinės sąvokos
1.4.2 Karno (Carnot) ciklas
1.4.3 Ekvivalentinis Karno ciklas
1.4.4 Atvirkštinis Karno ciklas
1.4.5 Antrojo termodinamikos dėsnio analitinė išraiška
1.4.6 Fizinė entropijos prasmė
1.4.7 Naudingojo darbo nuostoliai dėl proceso negrįžtamumo
1.4.8 Klausimai savarankiškam mokymuisi
1.5 Šiluminių variklių ir šaldymo mašinų ciklai
1.5.1 Šiluminių variklių paskirtis ir klasifikavimas
1.5.3 Dujų turbinų ciklai
1.5.4 Garo jėgainių ciklai
1.5.5 Šaldymo mašinų ciklai
1.5.6 Klausimai savarankiškam mokymuisi
1.6 Literatūros šaltiniai savarankiškam mokymuisi termodinamikos tematika
2. ŠILUMOS MAINAI
2.1 Teoriniai šilumos mainų pagrindai
2.1.1 Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai
2.1.2 Temperatūros laukas ir šilumos srautas. Furjė dėsnis
2.1.3 Šilumos pernešimo procesų vienareikšmiškumo sąlygos
2.1.4 Klausimai savarankiškam mokymuisi
2.2 Stacionarusis šilumos laidumas
2.2.1 Šilumos laidumo koeficientas
2.2.2 Plokščios sienelės šilumos laidumas
2.2.3 Cilindrinės ir rutulinės sienelių šilumos laidumas
2.2.4 Klausimai savarankiškam mokymuisi
2.3 Konvekciniai šilumos mainai
2.3.1 Šilumos atidavimo lygtis
2.3.2 Panašumo teorija
2.3.3 Šilumos atidavimo procesų panašumo kriterijai ir kriterinės lygtys
2.3.4 Klausimai savarankiškam mokymuisi
2.4 Šilumos mainai spinduliavimu
2.4.1 Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai
2.4.2 Pagrindiniai šilumos spinduliavimo dėsniai
2.4.3 Klausimai savarankiškam mokymuisi
2.5 Šilumos perdavimas, jo intensyvinimas ir slopinimas
2.5.1 Šilumos perdavimas per plokščią sienelę
2.5.2 Šilumos perdavimas per cilindrinę ir sferinę sieneles
2.5.3 Šilumos perdavimo proceso intensyvinimas
2.5.4 Šilumos perdavimo proceso slopinimas
2.5.5 Klausimai savarankiškam mokymuisi
2.6 Šilumokaičiai, jų klasifikavimas ir skaičiavimas
2.6.1 Šilumokaičių klasifikavimas
2.6.2 Šiluminis šilumokaičių skaičiavimas
2.6.3 Hidromechaninis šilumokaičių skaičiavimas
2.6.4 Klausimai savarankiškam mokymuisi
2.7 Literatūros šaltiniai savarankiškam mokymuisi šilumos mainų tematika
3. ŠILUMOS GENERAVIMAS
3.1 Kuro sąvoka ir klasifikavimas
3.1.1 Kuro klasifikavimas ir pagrindinės savybės
3.1.2 Dujinis kuras
3.1.3 Skystasis kuras
3.1.4 Kietasis kuras
3.1.5 Klausimai savarankiškam mokymuisi
3.2 Šilumos generavimo įrenginių klasifikavimas
3.2.1 Šilumos generavimo įrenginių apibūdinimas ir klasifikavimo būdai
3.2.2 Dūmų vamzdžių katilai
3.2.3 Vandens vamzdžių katilai
3.2.4 Klausimai savarankiškam mokymuisi
3.3 Dujinio kuro deginimas
3.3.1 Dujinio kuro deginimo ypatumai
3.3.2 Išorinio maišymosi (difuziniai) dujų degikliai
3.3.3 Dalinio vidinio maišymosi dujų degikliai
3.3.4 Vidinio maišymosi dujų degikliai
3.3.5 Klausimai savarankiškam mokymuisi
3.4 Skystojo kuro deginimo įrenginiai
3.4.1 Skystojo kuro deginimo principai ir skystojo kuro degiklių klasifikavimas
3.4.2 Slėginio išpurškimo skystojo kuro degikliai
3.4.3 Rotaciniai skystojo kuro degikliai
3.4.4 Klausimai savarankiškam mokymuisi
3.5 Kietojo kuro deginimo įrenginiai
3.5.1 Kietojo kuro deginimo ypatumai
3.5.2 Kietojo kuro deginimas nejudančiame sluoksnyje
3.5.3 Kietojo kuro deginimas judančiame sluoksnyje
3.5.4 Kietojo kuro deginimas verdančiame sluoksnyje
3.5.5 Klausimai savarankiškam mokymuisi
3.6 Pagalbiniai katilinės įrenginiai
3.6.1 Pagalbinių katilinės įrenginių apibūdinimas ir klasifikavimas
3.6.2 Ekonomaizeriai
3.6.3 Oro šildytuvai
3.6.4 Į katilą tiekiamo vandens valymo įrenginiai
3.6.5 Katilo armatūra
3.6.6 Klausimai savarankiškam mokymuisi
3.7 Šaldymo mašinos ir šilumos siurbliai
3.7.1 Šaldymo mašinų paskirtis ir klasifikavimas
3.7.2 Garo suslėgimo ciklo šaldymo mašinos
3.7.3 Šaldymo mašinose naudojami šaldymo agentai
3.7.4 Absorbcinės šaldymo mašinos
3.7.5 Šilumos siurblių paskirtis
3.7.6 Šilumos siurblių tipai
3.7.7 Klausimai savarankiškam mokymuisi
3.8 Energijos taupymas šilumos generavimo sistemose
3.8.1 Tinkama katilo priežiūra
3.8.2 Dūmų sudėties analizė
3.8.3 Dūmų temperatūra
3.8.4 Degimui tiekiamo perteklinio oro kiekio kontrolė
3.8.5 Šilumos nuostolių dėl nuovirų ir suodžių sluoksnio susidarymo kontrolė
3.8.6 Katilo apkrovimo įtaka jo naudingumo koeficientui
3.8.7 Klausimai savarankiškam mokymuisi
3.9 Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas šilumos generavimui
3.9.1 Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir jų panaudojimas energijos generavimui
3.9.2 Saulės energijos ypatumai
3.9.3 Saulės energijos kolektoriai
3.9.4 Saulės energijos kolektorių panaudojimas vandens šildymui
3.9.5 Klausimai savarankiškam mokymuisi
3.10 Literatūros šaltiniai savarankiškam mokymuisi šilumos generavimo tematika
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.