Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
SEKLIŲJŲ PAMATŲ PROJEKTAVIMO METODINIAI NURODYMAI
TURINYS
ĮVADAS
1. Mokomosios knygos pagrindas
2. Terminija
3. Sutrumpinimai
4. Geotechninio skaičiavimo vienetai
5. Geotechninio projektavimo pagrindai
6. Geotechninės kategorijos ir geotechninė rizika
7. Pirma geotechninė kategorija
8. Antra geotechninė kategorija
9. Trečia geotechninė kategorija
11. Projektavimo būdai
12. Žemės ir statinio sąveika
13. Skaičiuojamosios situacijos
14. Ilgaamžiškumas
15. Geotechninis projektavimas skaičiavimo metodais
15.1. Ribinio būvio projektiniai skaičiavimai
15.2. Skaičiuojamosios reikšmės
15.3. Poveikiai geotechniniame projektavime
15.4. Vandens slėgis
15.5. Poveikių būdingosios reikšmės
16. Saugos ribinio būvio poveikių skaičiuojamosios reikšmės
17. Skaičiuojamasis vandens slėgis
18. Medžiagų savybės
19. Betono cilindrų bandymų pavyzdys
19.1. Duomenų statistinis nagrinėjimas
19.2 Kai betono stipris iš anksto nežinomas (dispersija nežinoma)
19.3 Kai betono stipris iš anksto žinomas (dispersija žinoma)
20. Grunto apibūdinimas
20.1. Nuo bandymų rezultatų prie projektinių verčių
21. Koreliacijos
22. Teorija
23. Empirinės taisyklės
24. Būdingosios vertės skaičiavimas
25. Grunto apibūdinimo statistiniai metodai
25.1. Normalusis ar lognormalusis duomenų skirstinys?
26. 95 procentų pasikliovimo lygmens vidurkio vertės apskaičiavimas
27. Statistinių metodų taikymas parametrams, priklausantiems nuo gylio
28. Sąsajos su nedideliais duomenų rinkiniais
29. Šneiderio aproksimacija (priartėjimas)
30. Išankstinės žinios
30.1. Ilgalaikė patirtis
31. Bayesiano atnaujinimas
32. Išmatuotosios vertės (iš anksčiau pateiktos medžiagos)
33. Atstumai ir tyrimo vietos bei jų gylis
34. Grunto tyrimų eiliškumas
35. Projektiniai tyrimai
36. Lauko tyrimų programa
37. Tyrimo vietos ir jų gylis
38. Tyrimo taškų skaičius
39. Tyrimo taškų gylis projektuojant atskiruosius sekliuosius pamatus
40. Tyrimo taškų gylis projektuojant plokštinius pamatus
41. Stiprio patikrinimas
42. Skaičiuojamieji poveikių efektai
43. Atsparumas
44. Poveikiai ir efektai
45. Medžiagų stipris ir atsparumas
46. Projektavimo atvejai ir daliniai koeficientai
47. Projektavimo būdai
48. Projektavimo būdas DA1
49. Projektavimo būdas DA2
50. Projektavimo būdas DA3
51. Europos šalys renkasi projektavimo būdą
52. Ribiniai būviai ir skaičiuojamosios situacijos
53. Vertikaliųjų poveikių veikiami pamatai
54. Poveikių efektai
55. Ekscentrinė apkrova ir efektyvusis pamato pado plotas
56. Tinkamumo ribinis būvis
57. 1 pavyzdys
58. 2 pavyzdys
59. 3 pavyzdys
60. Plačiojo pamato apskaičiavimo pavyzdys
PRIEDAI
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.