Viso knygų: 1025
el. paštaskodas
PROFESINĖS PRAKTIKOS METODINIAI NURODYMAI
TURINYS
ĮVADAS
1. PRAKTIKOS ATASKAITOS TIKSLAI
2. PRAKTIKOS DOKUMENTAI
3. PRAKTIKOS ATASKAITOMS KELIAMI REIKALAVIMAI
5. PRAKTIKOS ATASKAITOS STRUKTŪRA
5.1. Titulinis lapas
5.2. Turinys
5.3. Įvadas
5.4. Pagrindinė ataskaitos dalis
LITERATŪRA
PRIEDAI
1 priedas. Studento praktinio mokymo sutarties pavyzdys
2 priedas. Praktikos komandiruotės pažymėjimo pavyzdys
3 priedas. Praktikos siuntimo pavyzdys
4 priedas. Titulio lapo pavyzdys

Knyga neprieinama