Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
PASTATŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ SEMESTRO PROJEKTO RENGIMO METODINIAI NURODYMAI
TURINYS
1. SEMESTRO PROJEKTO KONCEPCIJA
1.1. Semestro projekto tikslas
1.2. Siekiami semestro projekto rezultatai
1.3. Grupinio darbo samprata
2. SEMESTRO PROJEKTO UŽDUOTYS
2.1. Nagrinėjamo pastato brėžinių parengimas
2.2. Darbo uždaviniai ir eiga
2.4. Inžinerinis projektavimas
2.5. Privalomieji techniniai brėžiniai
3. SEMESTRO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
3.1. Objekto teisinio reglamentavimo dalis
3.2. Architektūrinė dalis
3.3. Pastato (statinio) inžinerinių sistemų ir įrangos dalis
3.4. Technologinė-organizacinė ir ekonominė dalis
3.5. Aplinkosaugos dalis
3.6. Išvados
3.7. Literatūra
3.8. Priedai
4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
4.1. Reikalavimai tekstui
4.2. Reikalavimai grafinei daliai
4.2.1. Pagrindinių įrašų lentelei užpildyti naudojami žymėjimai ir jų vieta lentelėje
4.2.2. Įrenginių, gaminių, medžiagų, pastatų, patalpų, statinių žiniaraščių (lentelių) formos
4.2.3. Objektų išdėstymas brėžinio lape
4.3. Reikalavimai planams
4.4. Reikalavimai schemoms
4.5. Bendrieji techniniai brėžiniai
4.6. Grafikai ir diagramos
4.7. Sutartiniai žymėjimai
5. SEMESTRO PROJEKTO PRISTATYMAS IR GYNIMAS
5.1. Semestro projekto pristatymo parengimas ir gynimas
5.2. Studentų pasiekimų vertinimo kriterijai
LITERATŪRA
PRIEDAI
1 priedas. Titulinio lapo pavyzdys
2 priedas. Parašų sąrašas, patvirtinantis semestro projekto užbaigimą (pavyzdinis lapas)
3 priedas. Semestro projekto užduoties pavyzdys (1 lapas)
4 priedas. Inžinerinių sistemų semestro projekto anotacijos forma
5 priedas. Turinio rašymo pavyzdys
6 priedas. Literatūros šaltinių aprašų pavyzdžiai, sudarant literatūros sąrašą
7 priedas. Medžiagų ir įrenginių kiekių žiniaraščio pavyzdys

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.