Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
PASTATŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO METODINIAI NURODYMAI
TURINYS
1. BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO TIKSLAS IR SIEKIAMI REZULTATAI
1.1. Darbo tikslas
1.2. Siekiami darbo rezultatai
2. BENDRIEJI NURODYMAI
2.1. Temos pasirinkimas
2.2. Darbo tematika
2.4. Privalomieji techniniai brėžiniai
3. BAIGIAMOJO DARBO STRUKTŪRA
3.1. Aiškinamasis raštas
3.1.1. Objekto teisinio reglamentavimo dalis
3.1.2. Architektūrinė dalis
3.1.3. Pastato (statinio) inžinerinių sistemų ir įrangos dalis
3.1.4. Technologinė-organizacinė ir ekonominė dalis
3.1.5. Darbų vykdymo ir aplinkosaugos dalis
3.1.6. Išvados
3.1.7. Literatūra
3.1.8. Priedai
4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
4.1. Reikalavimai tekstui
4.2. Reikalavimai grafinei daliai
4.2.1. Pagrindinių įrašų lentelei užpildyti naudojami žymėjimai ir jų vieta lentelėje
4.2.2. Įrenginių, gaminių, medžiagų, pastatų, patalpų, statinių žiniaraščių (lentelių) formos
4.2.3. Objektų išdėstymas brėžinio lape
4.3. Reikalavimai planams
4.4. Reikalavimai schemoms
4.5. Bendrieji techniniai brėžiniai
4.6. Grafikai ir diagramos
4.7. Sutartiniai žymėjimai
5. BAKALAURŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS
LITERATŪRA
PRIEDAI
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.