Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
ARCHITEKTŪRINIO APMATAVIMO IR GEODEZIJOS PRAKTIKA
TURINYS
ĮVADAS
1. ARCHITEKTŪROS IR GEODEZIJOS MATAVIMO PRIEMONĖS IR BŪDAI
1.1 Elektroniniai tacheometrai Leica TC307 ir TCR450
1.1.1. Pagrindinės elektroninio tacheometro TCR405 dalys
1.1.2. Pagrindinės elektroninio tacheometro TC307 dalys
1.2. Pasiruošimas matavimams elektroniniais tacheometrais Leica TC307 ir TCR450
1.2.1. Baterija ir jos pakeitimas
1.2.2. TCR450 centravimas panaudojant lazerinį svambalą ir elektroninio tacheometro gulsčiavimas
1.2.3 TC307 centravimas panaudojant lazerinį svambalą beielektroninio tacheometro gulsčiavimas
1.3. Skaičių ir raidžių įvedimas elektroniniuose tacheometruose Leica TC307 ir TCR450
1.4. Matavimai ir taikomųjų programų naudojimas
1.4.1. Matavimai ir taikomosios programos elektroniniame tacheometre TCR450
1.4.2. Matavimai ir taikomosios programos elektroniniame tacheometre TC307
1.4.3. Nužymėjimas elektroniniu tacheometru TCR450
1.4.4. Ploto matavimas ir skaičiavimas elektroniniu tacheometruTCR450
1.4.5. Nepasiekiamo taško aukščio nustatymas elektroniniu tacheometru TCR450
1.4.6. Nužymėjimas elektroniniu tacheometru TC307
1.4.7. Ploto matavimas ir skaičiavimas elektroniniu tacheometru TC307
1.5. Tradicinės architektūrinio apmatavimo priemonės
2. OBJEKTO ARCHITEKTŪRINIS APMATAVIMAS
2.1. Paruošiamieji architektūrinio apmatavimo darbai
2.2. Gyvenvietės ir jos sodybų apmatavimas
2.3. Įvairios paskirties pastatų architektūrinis apmatavimas
2.4. Pastato apmatavimas taikant geodezijos matavimo priemones
3. PASTATŲ ARCHITEKTŪRINIŲ BRĖŽINIŲ PARENGIMAS
3.1. Pastato planų braižymas
3.2. Pastato pjūvių braižymas
3.3. Pastato fasadų braižymas
3.4. Konstrukcinių mazgų ir architektūrinių detalių braižymas
4. OBJEKTO VAIZDO FIKSAVIMAS
5. ARCHITEKTŪRINIO APMATAVIMO IR GEODEZIJOS PRAKTIKOS ATASKAITOS PARENGIMAS
5.1. Architektūrinio apmatavimo praktikos ataskaitos sudėtis
5.2. Geodezijos praktikos ataskaitos sudėtis
SĄVOKOS
LITERATŪRA
PRIEDAI
1 priedas. Gyvenamųjų namų apmatavimo brėžinių pavyzdžiai
2 priedas. Medinės rąstų klėties su rūsiu apmatavimo brėžinių pavyzdžiai
3 priedas. Medinio rąstų kluono šoninių fasadų ir plano brėžinių pavyzdžiai
4 priedas. Fachverkinės konstrukcijos grūdų sandėlio šoninio fasado ir skersinio pjūvio brėžinių pavyzdžiai
5 priedas. Sakralinės paskirties statinių ir jų elementų apmatavimo brėžinių pavyzdžiai
6 priedas. Šulinio apmatavimo abrisas ir brėžinių pavyzdžiai
7 priedas. Panevėžiuko buvusio dvaro sodybos „ponų namo“ priekinio ir galinio fasadų brėžinių pavyzdžiai
8 priedas. Sodybos esamos būklės fotofiksacija (V. Kudirkos gimtinė, Marijampolės aps., 2008)
9 priedas. Praktikos metu atliktų gyvenvietės, pastatų ir jų elementų piešinių pavyzdžiai (Žiogeliai, Varėnos r., 1996)
10 priedas. Apmatavimo praktikos darbams reikalingų priemonių atmintinė
11 priedas. Architektūrinio apmatavimo praktikos aprašo viršelio pavyzdys

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.