Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
PRATARMĖ
1. ĮMONĖ, VADYBOS SAMPRATA IR RAIDA
1.1. ĮMONĖ – VADYBOS OBJEKTAS
1.1.1. Įmonė kaip sistema
1.1.2. Įmonių skirstymas
1.1.3. Juridiniai įmonės tipai
1.1.4. Įmonės tikslų sistema ir veiklos fazės
1.2. VADYBOS SAMPRATA
1.2.1. Gamybos veiksniai
1.2.2. Vadybos charakteristika
1.2.2.1. Planavimas
1.2.2.2. Organizavimas
1.2.2.3. Kontrolė
1.2.2.4. Vadovavimas
1.3. VADYBOS RAIDA
1.3.1. Klasikinės vadybos teorijos raida
1.3.2. Naujos vadybos teorijos
2. GAMYBOS PROCESO ORGANIZAVIMAS
2.1. GAMYBOS PROCESO ESMĖ
2.2. GAMYBOS PROCESO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI
2.3. GAMYBOS TIPAI IR JŲ CHARAKTERISTIKA
2.4. GAMYBOS PROCESŲ ORGANIZAVIMAS LAIKE
2.4.1. Nuoseklusis operacijų derinimo būdas
2.4.2. Lygiagretusis operacijų derinimo būdas
2.4.3. Mišrusis operacijų derinimo būdas
2.4.4. Gamybos ciklo trumpinimo būdai
2.5. GAMYBOS PROCESO ORGANIZAVIMAS ERDVĖJE
2.5.1. Srovinė gamyba
2.6. LANKSČIOS GAMYBOS SISTEMOS
3. PAGALBINĖS GAMYBOS IR GAMYBOS APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS
3.1. ĮRANKIŲ ŪKIO ORGANIZAVIMAS
3.1.1. Įrankių ūkio sudėtis ir uždaviniai
3.2. REMONTO ŪKIO ORGANIZAVIMAS
3.2.1. Planinio profilaktinio remonto esmė ir turinys
3.2.2. Remonto darbų planavimas
3.2.3. Remonto organizavimas
3.2.4. Lizingas
3.3. ENERGETIKOS ŪKIO ORGANIZAVIMAS
3.4. MEDŽIAGŲ IR TRANSPORTO ŪKIO ORGANIZAVIMAS
3.4.1. Medžiagų poreikis ir tiekimas
3.4.2. Atsargų planavimas, sandėliavimas
3.4.3. Vidaus transporto organizavimas
3.4.3.1. Transporto priemonių poreikio nustatymas
4. FINANSŲ VADYBA, PLANAVIMAS IR KONTROLĖ
4.1. FINANSŲ VADYBA
4.1.1. Finansų vadybos uždaviniai ir efektyvumas
4.1.2. Apskaitos klasifikavimas
4.1.3. Buhalterinė apskaita
4.1.4. Buhalterinės ir finansinės atskaitomybės balansai
4.1.5. Įmonės finansų kontrolės sistema
4.2. PLANAVIMAS
4.2.1. Įmonės planų sistema
4.2.2. Gamybos kaštų įvertinimas
4.3. PROJEKTO INVESTICIJŲ APSKAIČIAVIMAS
4.4. GRYNŲJŲ PINIGŲ SRAUTŲ APSKAIČIAVIMAS
4.5. INVESTICINIŲ PROJEKTŲ EFEKTYVUMO ĮVERTINIMAS
5. TECHNINIŲ INOVACIJŲ VADYBA
5.1. RINKODAROS SAMPRATA IR TURINYS
5.2. GAMINIŲ KAITOS, KŪRIMO IR DIEGIMO ORGANIZAVIMAS
5.2.1. Gaminio rinkodara ir naujų gaminių kūrimas
5.2.2. Naujų gaminių reikalingumas įmonės gamintojos požiūriu
5.2.3. Konkurencijos analizė ir rinkos prognozavimas
5.2.4. Rinkodaros strategijos
5.2.5. Gamyklinis techninis gamybos rengimas
5.2.5.1. Konstruktorinis gamybos rengimas
5.2.5.2. Technologinio gamybos rengimo organizavimas
5.2.5.3. Naujos produkcijos gamybos diegimo organizavimas
5.2.6. Operatyvus techninio gamybos rengimo planavimas
5.3. PARDAVIMŲ VADYBA
5.3.1. Pardavimų samprata ir juos sąlygojantys veiksniai
5.3.2. Gaminio gyvavimo ciklas ir pardavimai
5.3.3. Kainų politika ir pardavimai
5.3.3.1. Pardavimų planavimas
5.3.3.2. Pardavimų strategijos
5.3.3.3. Pardavimų prognozavimas
5.3.3.4. Prekių pateikimas
5.3.3.5. Pardavimų valdymas ir motyvavimas
5.3.3.6. Pardavimų analizė, apskaita ir kontrolė
6. DARBO RESURSŲ VADYBA
6.1. PERSONALO VALDYMO IR ORGANIZAVIMO ESMĖ
6.1.1. Personalo vadyba
6.1.1.1. Valdymo organizacinė struktūra – darbo su personalu organizavimo pagrindas
6.1.1.2. Personalo formavimo ir ugdymo organizavimas
6.1.1.3. Personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas
6.1.1.4. Personalo sauga
6.1.1.5. Personalo valdymo turinys, pažinimas ir motyvavimas
6.1.1.6. Valdymo stilius ir elgsena
6.2. DARBO ORGANIZAVIMAS
6.2.1. Darbo organizavimo esmė, darbo pasidalinimas ir kooperavimas bei personalo paskirstymas
6.2.2. Darbo metodai
6.2.3. Darbo vietų organizavimas
6.3. DARBO NORMAVIMAS
6.4. ATLYGINIMAS UŽ DARBĄ
6.4.1. Darbo užmokesčio formos
6.4.1.1. Vienetinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos
6.4.1.2. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos
7. VERSLO PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS
7.1. ĮMONĖS KŪRIMAS IR ORGANIZAVIMAS
7.1.1. Individualios (personalinės) įmonės steigimo organizavimas
7.1.2. Uždarosios akcinės bendrovės steigimo organizavimas
7.2. VERSLO PLANAS
7.3. VERSLO PLANO PAVYZDYS
7.3.1. Reziumė
7.3.2. Įmonės veiklos analizė
7.3.3. Siūlomo projekto esmė
7.3.4. Rinkodaros planas
7.3.5. Gamybinio pajėgumo ir gamybinės programos apskaičiavimas
7.3.6. Žaliavų ir medžiagų poreikio nustatymas
7.3.7. Naujos gamybos linijos energijos poreikio ir išlaidų planas
7.3.8. Darbo ir darbo užmokesčio planas
7.3.9. Finansinis planas
7.3.10. Gamybos kaštų (savikainos) planas
7.3.11. Pagrindinių priemonių amortizacinių atskaitymų planas
7.3.12. Gamybos kaštų planas
7.3.13. Veiklos sąnaudų planas
7.3.14. Keraminių plytelių kainos apskaičiavimas
7.3.15. Pajamų ir pelno iš naujos gamybos linijos produkcijos planas
7.3.16. Senųjų gamybos linijų grynosios likvidacinės vertės skaičiavimas
7.3.17. Investicijų ir grynųjų pinigų srautų apskaičiavimas
8. PAGRINDINĖ LITERATŪRA
REKOMENDUOJAMA PAPILDOMA LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.