Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
PROGRAMAVIMAS DEBESŲ KOMPIUTERIJOS (CLOUD COMPUTING) APLINKOJE
Turinys
Anotacija
Įžanga
Trumpinių žodynas
Terminų žodynas
1 skyrius. Debesų kompiuterijos paradigma
1.1. Pirmtakai
1.2. Nutolusių resursų naudojimas
1.3. Technologiniai aspektai
1.4. Požiūris ir charakteristikos
1.4.1. Standartai
1.4.2. Google požiūris
1.4.3. Alternatyvus požiūris
1.5. Įtakojusios technologijos
1.6. Kas nėra ir kas yra DK?
1.7. IT infrastruktūros alternatyvos
1.8. Debesų kompiuterija ir debesų paslaugos
1.9. Debesies privalumai ir trūkumai
1.9.1. Privalumai
1.9.2. Trūkumai
1.10. Kas išloštų ir kas praloštų pasirinkęs DK?
2 skyrius. Architektūra ir infrastruktūros modeliai. Žiniatinklio programos projektavimas
2.1. Architektūra
2.2. Infrastruktūros modeliai ir įmonių debesų rolės
2.3. SPI karkaso palyginimas su tradiciniu IT modeliu
2.4. Debesų kompiuterijos komponentai
2.5. Tinklo architektūra debesims
2.5.1. Duomenų centro tinklas
2.5.2. Duomenų centro jungiantysis tinklas
2.6. Žiniatinklio programos projektavimas
2.6.1. Sistemos būsena ir tranzakcijų apsaugojimas
2.6.2. Serverių nepasiekiamumas
3 skyrius. Debesų kompiuterijos tipai
3.1. Standartai
3.2. Viešas debesis
3.3. Privatus debesis
3.4. Hibridinis debesis
3.5. Bendruomenės debesis
3.6. Jericho debesies kubo modelis
4 skyrius. Paslaugų tipai
4.1. Paslaugų sluoksniai
4.2. Infrastruktūra kaip paslauga
4.2.1. IaaS savybės
4.2.2. Posluoksniai
4.3. Platforma kaip paslauga
4.3.1. Savybės
4.3.2. Google App Engine
4.3.3. Microsoft Azure
4.4. Programinė įranga kaip paslauga
4.5. Specializuoti paslaugų tipai
4.5.1. Žmogus kaip paslauga
4.5.2. Saugykla kaip paslauga
4.5.3. Duomenų bazė kaip paslauga
4.5.4. Informacija kaip paslauga
4.5.5. Procesas kaip paslauga
4.5.6. Integravimas kaip paslauga
4.5.7. Kiti paslaugų tipai
4.6. Paslaugos mastelio kitimas debesyje
5 skyrius. Debesų kompiuterijos technologijų panaudojimo sritys. Egzistuojančių žiniatinklio programų apžvalga
5.1. Debesų paslaugų kūrimo paslaugos ir įrankiai
5.1.1. Amazon
5.1.2. Google App Engine
5.1.3. IBM
5.1.4. Salesforce.com
5.1.5. Kiti įrankiai
5.2. Debesų kompiuterija skirtingoms vartotojų grupėms
5.2.1. Šeimos gyvenime
5.2.2. Bendruomenėje
5.2.3. Įmonėje
5.3. Paslaugos programavimas Google App Engine
5.3.1. Paruošiamieji darbai
5.3.2. Pirma debesies programa, parašyta Python
6 skyrius. Duomenų saugojimas ir valdymas
6.1. Duomenų valdymas
6.1.1. Duomenų saugojimo perkėlimas į debesų kompiuteriją
6.1.2. Duomenų šifravimas
6.1.3. Informacijos klasifikavimas
6.2. Duomenų bazės
6.2.1. Duomenų bazės vientisumas
6.2.2. Duomenų bazių valdymas
6.2.3. Duomenų bazių atsarginės kopijos
6.2.4. Duomenų atstatymas
6.2.5. Duomenų nedubliavimas
6.3. Intensyvių duomenų apdorojimas
7 skyrius. Privatumas. Duomenų ir tinklo saugumas
7.1. Saugumas ir privatumas
7.2. Saugumo politika (strategija)
7.3. Komunikacijų saugumas
7.3.1. Duomenų segregacija (izoliavimas) ir atstatymas
7.3.2. Tinklo saugumas
7.3.3. Resursų kontrolė
7.4. Programinės įrangos saugumas
7.4.1. Informacijos saugumo tikslai
7.5. Kai kurie kiti saugumo pažeidimo aspektai
8 skyrius. Debesies valdymas. Stebėsena
8.1. Prieigos prie debesų kompiuterijos kontrolė
8.2. Saugumo incidentų reagavimo komanda
8.3. Palaikymas
8.3.1. Konfigūracijos valdymas
8.3.2. Pakeitimų valdymas
8.3.3. Išleidimų valdymas
8.3.4. Incidentų ir problemų valdymas
8.3.5. Talpos valdymas
8.4. Auditas
8.5. Gyvavimo užbaigimas
9 skyrius. Rizikos ir privatumas
9.1. Rizikos
9.2. Privatumo rizikos
9.2.1. Privatumo pirmenybės platforma (P3P)
9.2.2. Debesų kompiuterijos paslaugų tiekėjo rizikos
9.3. Debesų kompiuterija ir veiklos tęstinumas
9.3.1. Atsigavimo po nelaimės planavimas
9.3.2. Veiklos tęstinumo planavimas
9.3.3. Debesų kompiuterijos panaudojimas VTP ir ANP planuose
10 skyrius. Virtualizacija. Programinės įrangos pavyzdžiai
10.1. Virtualizacija
10.2. Virtualizacijos nauda ir trūkumai
10.3. Programinės įrangos pavyzdžiai
10.4. Komerciniai virtualizacijos sprendimai
10.5. Virtualizavimo saugumo valdymas
10.5.1. Virtualizacijos grėsmės
10.5.2. Hipervizoriaus rizikos
10.5.3. Rekomendacijos virtualizacijos saugumui
11 skyrius. Testavimas. Skaičiavimų tinklų ir debesų kompiuterijos susiejimas
11.1. Testavimas
11.1.1. Saugumo kokybės užtikrinimo testavimas
11.1.2. Atitikimo testavimas
11.1.3. Funkcinis testavimas
11.1.4. Logikos testavimas
11.1.5. Efektyvumo testavimas
11.1.6. Saugumo testavimas
11.1.7. Programinės įrangos testavimo metodai
11.1.8. Debesų kompiuterijos įsilaužimų testavimas
11.1.9. Įsilaužimų testavimo įrankiai ir technika
11.1.10. Regresijos testavimas
11.2. Skaičiavimų tinklų ir debesų kompiuterijos susiejimas
11.2.1. Infrastruktūra
11.2.2. Platforma
11.2.3. Programinė įranga
11.2.4. Priemonės
12 skyrius. Paskirstytieji skaičiavimai
12.1. Paskirstytųjų skaičiavimų rūšys
12.1. Skaičiavimų paslaugos
12.2. Skaičiavimų tinklai
12.3. Skaičiavimų tinklų nauda
12.4. Skaičiavimas paskirstytuose tinkluose
12.4.1. MapReduce
12.4.2. Hadoop
12.4.3. Dryad
12.5. Pranešimų perdavimo sąsaja
12.5.1. MPI pagrindai
12.5.2. OpenMPI
13 skyrius. SOA sąryšyje su debesija
13.1. Į paslaugas orientuoti skaičiavimai
13.2. SOA savybės
13.3. SOA realizacija
13.4. SOA ir debesų kompiuterija
13.5. Ką išlošia SOA ir DK
13.6. Kur SOA siejasi su DK
14 skyrius. Verslo principai. Teisiniai ir finansiniai aspektai
14.1. Mažos ir vidutinės kompanijos
14.2. Teisiniai aspektai
14.2.1. Paslaugos nutrūkimas
14.2.2. Serverių sutrikimai
14.2.3. Naudojimosi sąlygos
14.2.4. Atsakomybė
14.2.5. Intelektinė nuosavybė
14.2.6. Teritoriniai ypatumai
14.2.7. Politika
14.2.8. Eiliniai vartotojai ir teisiniai aspektai
14.2.9. Teisinė privatumo apsauga
14.2.10. Įsilaužimų testavimo teisiniai ir etikos klausimai
14.3. Finansiniai klausimai
14.3.1. Nauda
14.3.2. Trūkumai
15 skyrius. Metodika pereiti prie debesų kompiuterijos: duomenų, paslaugų ir procesų perskirstymas
15.1. Perėjimo prie DK žingsniai
15.2. Duomenų perkėlimas
15.2.1. Informacijos modelio apibrėžimas
15.2.2. Informacinio modelio kūrimas
15.3. Paslaugų perkėlimas
15.3.1. Paslaugos ir jų skaidymas
15.3.2. Metapaslaugų apibrėžimas
15.4. Procesų perkėlimas
15.5. Valdymo perkėlimas
15.6. Kandidatų duomenų, paslaugų ir procesų debesims apibrėžimas

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.