Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
PROCESŲ MODELIAVIMASIR NUO-TOLINIS VALDYMAS
TURINYS
ĮVADAS
1 PROCESŲ MODELIAVIMAS
1.1 Įvadas į imitacinį modeliavimą, sistemų modeliai, imitacinio modeliavimometodikos
1.1.1 Sistemos ir modeliai
1.1.3 Imitacinio modeliavimo etapai
1.1.4 Modeliavimo kalbos
1.1.5 ARENA modeliavimo sistema
1.1.6 Imitacinio modelio komponentai
1.1.7 Kontroliniai klausimai
1.2 Diskrečiųjų įvykių specifikacijų kūrimas, modelio komponentai
1.2.1 DEVS – diskrečiųjų įvykių sistemos
1.2.2 Atominis DEVS modelis
1.2.3 Jungtinis modelis
1.2.4 DEVS imitavimo algoritmas
1.2.5 DEVS pavyzdžiai
1.2.6 Kontroliniai klausimai
1.3 Atsitiktinių dydžių generatoriai bei skirstiniai
1.3.1 Tikimybių teorijos elementai
1.3.2 Atsitiktiniai kintamieji
1.3.3 Pasiskirstymo funkcijos
1.3.4 Atsitiktinių kintamųjų charakteristikos
1.3.5 Diskretieji tikimybiniai skirstiniai
1.3.6 Tolydieji tikimybiniai skirstiniai
1.3.7 Atsitiktinių dydžių generatoriai
1.3.8 Kontroliniai klausimai
1.4 Modelių specifikavimas panaudojant PLA metodą
1.4.1 Sistemų funkcionavimo formalizavimas agregatiniu metodu
1.4.2 PLA pavyzdys
1.4.3 Agregatinių sistemų formalizavimas
1.4.4 Kontroliniai klausimai
1.5 PLA metodo taikymo pavyzdžiai
1.5.1 Objektinė imitacinio modeliavimo biblioteka PLASim
1.5.2 Bibliotekos programinė realizacija
1.5.3 Imitacinio modeliavimo sistemos grafinis redaktorius
1.5.4 PLA metodo pavyzdys
1.5.5 Kontroliniai klausimai
1.6 Modelių testavimas
1.6.1 Modelio verifikavimas
1.6.2 PLA specifikacijų verifikavimas
1.6.3 Kontroliniai klausimai
1.7 Modeliavimo eksperimentų planavimas ir rezultatų statistinės analizėsmetodai
1.7.1 Nutraukiamasis ir nusistovėjusios būsenos imitacinis modeliavimas
1.7.2 Statistikos rinkimas iš iteracijų
1.7.3 Taškinio įverčio apskaičiavimas
1.7.4 Pasikliovimo intervalo nustatymas nutraukiamojo imitacinio modeliavimoatveju
1.7.5 Pasikliovimo intervalo nustatymas nusistovėjusios būsenos modeliavimoatveju
1.7.6 Pasikliovimo intervalo radimas ARENA sistemoje
1.7.7 Išvesties analizė naudojant ARENA Output Analyzer
1.7.8 Parametrinė analizė (scenarijai) su ARENA Process Analyzer
1.7.9 Kontroliniai klausimai
1.8 Pradinių modelio parametrų nustatymas
1.8.1 Duomenų rinkimas
1.8.2 Duomenų analizė
1.8.3 Laiko eilutės modeliavimas
1.8.4 ARENA Input Analyzer
1.8.5 Tinkamo suderinamumo testas
1.8.6 Kontroliniai klausimai
1.9 Modelio animacijos realizavimas žaidimų kūrimo platformoje
1.9.1 XNA Game Studio Windows projektas
1.9.2 PLA modelio prijungimas prie XNA projekto
1.9.3 Kontroliniai klausimai
2 NUOTOLINĖS INTERAKTYVIOS MODELIAVIMO APLINKOSREALIZAVIMAS
2.1 Programų nuotolinės prieigos realizavimo apžvalga
2.1.1 Debesų paslaugos
2.1.2 Debesų tipai
2.1.3 Debesų technologijos
2.1.4 Debesų paslaugų istorija
2.1.5 Kontroliniai klausimai
2.2 Taikomųjų programų virtualizavimas
2.2.1 Virtualizavimas
2.2.2 App-V įdiegimo modeliai
2.2.3 Kontroliniai klausimai
2.3 Microsoft App-V architektūra
2.3.1 App-V komponentai
2.3.2 App-V modeliai
2.3.3 Kontroliniai klausimai
2.4 Modelių realizavimo pavyzdžiai
2.4.1 Personalo valdymo informacinės sistemos modelis ARENA aplinkoje
2.4.2 Mobiliojo įrenginio ir serverio duomenų sinchronizacijos PLA modelis
2.4.3 Modelio realizavimas modeliavimo sistemoje PLASim
2.4.4 Kontroliniai klausimai
3 LABORATORINIŲ DARBŲ APRAŠAI
3.1 Laboratorinis darbas Nr. 1
3.2 Laboratorinis darbas Nr. 2
3.3 Laboratorinis darbas Nr. 3
3.4 Laboratorinis darbas Nr. 4
3.5 Laboratorinis darbas Nr. 5
4 SANTRUMPŲ IR SPECIALIŲJŲ TERMINŲ ŽODYNĖLIS
5 LITERATŪRA
5.1 Pagrindinė literatūra
5.2 Papildoma literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.