Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
1. Programų sistemų inžinerijos matavimai. Matavimo proceso planavimas
1.1. Matavimų svarba programų inžinerijos valdymo procese
1.2. Matai, metrikos, indikatoriai
1.3. Matavimų įsipareigojimų nustatymas
1.4. Matavimų proceso planavimas
REIKŠMINIAI ŽODŽIAI / KEY WORDS
NAUDOTA LITERATŪRA
2. Matavimo proceso vykdymas. Matavimų vertinimas
2.1. Matavimo procesas
2.2. Matavimo proceso vykdymas
2.3. Matavimų analizė
REIKŠMINI AI ŽODŽIAI / KEY WORDS
REKOMENDUOJAMI SKAITINIAI
NAUDOTA LITERATŪRA
3. Programų inžinerijos standartų prigimtis ir vaidmuo
3.1. Standartizacijos institucijos
3.2. Standartizavimo procesas
3.3. Standartai ir jų taikymas
3.4. Standartai programų inžinerijoje
3.4.1. ISO/IEC 15504 (SPICE) Programinės įrangos proceso vertinimo standartas
3.4.2. ISO 9126 Programų inžinerijos produkto vertinimo kokybės standartas
3.4.3. ISO/IEC 15939:2007 Matavimo proceso standartas
3.5. IEEE Programinės įrangos standartai
3.6. Santrauka
REIKŠMINIAI ŽODŽIAI / KEY WORDS
NAUDOTA LITERATŪRA
3A.1 Priedas: sąrašas standartų, kuriuos įsigijusi KTU Programų inžinerijos katedra
3A.2 Priedas: standartų, prieinamų Lietuvos standartizacijos departamento tinklalapyje, sąrašas
3A.3 Priedas: ISO standards> By ICS>35: Information technology. Office machines> 35.080: Software
4. Inžinerinės ekonomikos pagrindai
4.1. Įžanga
4.2. Projekto planavimo uždaviniai
4.2.1. PĮ apimties apibrėžimas
4.2.2. Projekto igyvendinamumo nustatymas
4.2.3. Išteklių įvertinimas
4.3. PĮ projekto kaštų įvertinimas
4.3.1. Įvertinimas pagal analogą
4.3.2. Ekspertų įvertinimas (Delfi metodas)
4.3.3. Užsakovo kaina
4.4.4. Algoritminis kainos modeliavimas
4.4.5. Bazinis COCOMO modelis
4.4.6. Tarpinis COCOMO modelis
NAUDOTA LITERATŪRA
5. Rizikos ir neapibrėžtumo sprendimai
5.1. Rizika ir neapibrėžtumas projekte
5.2. Projekto rizikų valdymo procesas
5.3. Rizikos identifikavimo metodai
5.3.1. SSGG analizė
5.3.2. Delfi prognozavimo metodas
5.4. Rizikos analizė
5.5. Atsako į rizikas planavimas
REIKŠMINIAI ŽODŽIAI / KEY WORDS
REKOMENDUOJAMI SKAITINIAI
NAUDOTA LITERATŪRA
5A Priedas: rizikos valdymo plano šablonas
6. Produkto ir proceso matavimai. Programų sistemų proceso matavimai
6.1. Programinės įrangos procesų charakteristikos
6.2. Procesas ir produkto kokybė
6.3. Procesų klasifikacija
6.4. Proceso matavimai
6.5. Proceso analizė ir modeliavimas
REIKŠMINIAI ŽODŽIAI / KEY WORDS
REKOMENDUOJAMI SKAITINIAI
NAUDOTA LITERATŪRA
7. Programų sistemos produkto matavimai: dydžio, struktūros, kokybės
7.1. Programinės įrangos metrikos
7.2. Efektyvių PĮ metrikų atributai
7.3. PĮ metrikos pagal sritis
7.3.1. Analizės modelio metrikos
7.3.2. Kai kurios produkto metrikos
7.3.3. Objektiškai orientuoto produkto metrikos
7.4. Projekto modelio metrikos
7.5. Objektiškai orientuoto projektavimo metrikos
7.5.1. Į klasę orientuotos metrikos – CK metrikų rinkinys
7.5.2. Į klasę orientuotos metrikos – MOOD metrikų rinkinys
7.6. Objektiškai orientuotos metrikos pagal Lorenz ir Kidd
7.7. Vartotojo sąsajos projektavimo metrikos
7.8. Programinio kodo metrikos
7.9. Testavimo metrikos
7.10. Objektiškai orientuoto testavimo metrikos
7.11. Priežiūros metrikos
REIKŠMINIAI ŽODŽIAI / KEY WORDS
REKOMENDUOJAMI SKAITINIAI
NAUDOTA LITERATŪRA
8. Programinės įrangos kokybės valdymas
8.1. Kokybės apibrėžimas
8.2. Programinės įrangos kokybės valdymo procesas
8.3. Programinės įrangos kokybės užtikrinimas pagal standartus
8.4. Kokybės planavimas
8.5. Kokybės kontrolė
8.5. Programinės įrangos gebėjimų brandos modeliai
8.6.1. Žmogiškųjų išteklių gebėjimų brandos modelis
8.6.2. Programinės įrangos gebėjimų brandos modelių programinės priemonės
8.6.3. PKP BRANDA programų kūrimo proceso modelis
8.7. Kaip kokybė susijusi su projekto valdymo trikampiu
8.8. Kuo skiriasi PĮ kokybės valdymas nuo testavimo
8.9. Santrauka
REIKŠMINIAI ŽODŽIAI / KEY WORDS
REKOMENDUOJAMI SKAITINIAI
NAUDOTA LITERATŪRA
9. Programos ar sistemos vertinimas pagal testą. Atlikto testavimo įvertinimas
9.1. Įvadas
9.2. Programų sistemos vertinimas pagal testą
9.2.1. Testavimo planavimas
9.2.2. Testavimo planas
9.2.3. Testavimo tikslai
9.2.4. Ankstyvasis testavimas
9.2.5. Nekonkretaus testavimo trūkumai
9.2.6. Psichologinė testavimo įtaka
9.2.7. Testavimo ir derinimo ryšys
9.3. Atlikto testavimo įvertinimas
9.3.1. Bendras testavimo rezultatų vertinimo principas
9.3.2. Testavimo pabaiga pasitelkus rezultatų analizę
9.4. Santrauka
REIKŠMINIAI ŽODŽIAI / KEY WORDS
REKOMENDUOJAMI SKAITINIAI
NAUDOTA LITERATŪRA
9A priedas: testavimo planas
10. Programinės įrangos diegimas. Konfigūracijos valdymas
10.1. Konfigūracijos valdymo svarba
10.1.1. Konfigūracijos valdymo svarba
10.1.2. Konfigūracijos valdymas evoliucinio projektavimo procese
10.1.3. Konfigūracijos valdymo planavimas
10.1.4. Konfigūracijos vienetų identifikavimas
10.1.5. Konfigūracijos duomenų bazė
10.2. Keitimų valdymas
10.3. Versijų valdymas ir identifikavimas
10.4. Leidimų valdymas
10.4.1. Kada reikia rengti naują sistemos leidimą
10.4.2. Leidimo kūrimas ir dokumentavimas
REIKŠMINIAI ŽODŽIAI / KEY WORDS
REKOMENDUOJAMI SKAITINIAI
NAUDOTA LITERATŪRA
10A PRIEDAS: PATARIMAI PROGRAMŲ SISTEMOS REKLAMINIO SKELBIMO KŪRĖJUI
11. Programų inžinerijos projekto užbaigimas. Užbaigimo apibūdinimas. Užbaigimo veiklos
11.1. Įvadas
11.2. Projekto užbaigimas ir perdavimas naudoti
11.2.1. Užbaigimas
11.2.2. Projekto tikrinimas (peržiūra)
11.3. Proceso tobulinimas
11.4. Kokybės kainos nustatymas
11.5. Santrauka
REIKŠMINIAI ŽODŽIAI / KEY WORDS
REKOMENDUOJAMI SKAITINIAI
NAUDOTA LITERATŪRA
12. Projekto dokumentacija
12.1. Dokumentacijos paskirtis
12.2. Dokumentų klasifikacija
12.2.1. Vartotojo dokumentacija
12.2.2. Sistemos dokumentacija
12.3. Dokumentų kokybė ir rašymo stilius
13. Intelektinių teisių apsauga programų sistemų kūrimo procese
13.1. Licencijos
13.2. Programinės įrangos licencijos
13.3. Vartotojo licencija
13.4. Creative Commons licencijos
REIKŠMINIAI ŽODŽIAI / KEY WORDS
REKOMENDUOJAMI SKAITINIAI
NAUDOTA LITERATŪRA
14. Semestro projektas
14.1. Projektavimo studijavimo metodika
14.2. Semestrų projektų tikslai
14.3. Mokymo projektuojant įgyvendinimas (pedagoginis modelis)
14.4. Magistrinio projekto kokybės reikalavimai
15. Praktika projektavimo organizacijoje
15.1. Praktikos programa
16. Modulio atsiskaitymai
Santrumpos
16A Priedas: studento praktinio mokymo sutarties pavyzdinė forma
16B Priedas: programų inžinerijos magistrantūros priimančiosios organizacijos praktikos vadovo vertinimo lentelė
16C Priedas: programų sistemos perdavimo ir aprobavimo akto šablonas
16D Priedas: programinės įrangos diegimo tyrimas projekto galutinės dokumentacijos turinys
16E Priedas: projekto kokybės vertinimo ataskaitos turinys

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.