Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
Įvadas
1. APSKAITOS REGISTRAI
1.1. Operacijų registravimo tvarka
1.2. Dokumentų formos
1.3. Apskaitos žurnalai
1.4. Sąskaitos
1.5. Kortelės
2. PIRKIMŲ IR PARDAVIMŲ APSKAITA
2.1. Įmonės pirkimo - pardavimo ciklas
2.2. Pirkimas ir pardavimas skolon
2.2.1. Pirkimų skolon operacijos
2.2.2. Pardavimų skolon operacijos
2.3. Pinigų gavimas
2.3.1. Pinigų gavimas pirkimo - pardavimo momentu
2.3.2. Pinigų gavimas už skolon parduotas prekes
2.4. Pinigų mokėjimas
2.5. Kitos piniginės operacijos
2.6. Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis
3. DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA
4. GAMYBOS KAŠTŲ (SAVIKAINOS) APSKAITA
4.1. Gamybos išlaidų apskaita
4.2. Gamybos išlaidų registravimas
5. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
5.1. Finansinės atskaitomybės sąvokos
5.2. Finansinės atskaitomybės rengimo nuoseklumas
5.3. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos procedūros
5.3.1. Duomenų perkėlimas sąskaitas
5.3.2. Koregavimai
5.3.3. Darbas su specialiais dokumentais
5.3.4. Sąnaudų nurašymas į netiesiogines gamybos išlaidas
5.4. Darbinė atskaitomybės lentelė
5.5. Balansas
5.6. Pelno (nuostolio) ataskaita
6. APSKAITOS TVARKYMAS SU PROGRAMA EXCEL
6.1. Apskaitos registrų ruošimas su programa Excel
6.2. Uždavinio sprendimo etapai
7. MEDŽIAGA PRATYBOMS
8. UŽDUOTYS SAVARANKIŠKAM DARBUI
9. KOMPIUTERIZUOTOS APSKAITOS LABORATORINIAI DARBAI
LITERATŪRA
PRIEDAS
Operacijos
Sąmata ir pirkėjai - tiekėjai
Įmonės SF
Kitų įmonių SF
Įmonės KPO
Kitų įmonių KPO kvitai
Kasos išlaidų orderiai
Čekiai
Pareišk. gryniems pinigams
Mokėjimo pavedimai
Išrašai iš banko
Medžiagų perkėlimo važtar.
Buhalterinės pažymos
Nurašymai
Inventorizacija
Pinigų gavimo žurnalas
Pinigų mokėjimo žurnalas
Pirkimų skolon žurnalas
Pardavimų skolon žurnalas
Bendrasis žurnalas
PPS žurnalas
TGI
NGI
Savikaina
Darbo užmokesčio žurnalas
Ilgalaikis turtas
Atsargos
Skolos įmonei
Įmonės skolos
Atskaitingi asmenys
Kasa
Likučiai
Sąskaitos
Darbinė lentelė
Ataskaitos

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.