Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
Įvadas
1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI ARCHITEKTŪROS BAKALAURO STUDIJŲ BAIGIAMAJAM DARBUI
1.1. Bakalauro darbo pobūdis ir paskirtis
1.2. Bakalauro darbo tematika
1.3. Temos pasirinkimas, vadovo skyrimas ir darbo užduoties parengimas
1.5. Bakalauro darbo pateikimo forma
1.6. Bakalauro darbo gynimo ir vertinimo tvarka
2. ARCHITEKTŪROS BAKALAURO STUDIJŲ BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO ETAPAI
2.1. Parengiamųjų darbų etapas
2.2. Analitinio darbo etapas
2.3. Sprendinių rengimo etapas
2.4. Darbo užbaigimo etapas
2.5. Atsiskaitymas už darbo etapus ir jų vertinimo tvarka
3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
3.1. Aiškinamojo rašto struktūra
3.2. Antraštinė dalis
3.3. Pagrindinė dalis
3.4. Priedai
4. Brėžiniai ir maketas
4.1. Brėžinių sudėtis
4.2. Brėžinių atlikimas
4.3. Brėžinių pavadinimai, paaiškinimai, matmenys
4.4. Maketas
5. BAKALAURO STUDIJŲ BAIGIAMOJO DARBO SAUGOJIMAS
5.1. Aiškinamojo rašto saugojimas
5.2. Brėžinių ir maketų saugojimas
5.3. Bakalauro darbo medžiagos kopijų saugojimas elektroninėse laikmenose
LITERATŪROS SĄRAŠAS
PAPILDOMI LITERATŪROS ŠALTINIAI
PRIEDAI
1 priedas. Bakalauro darbo pirmo antraštinio lapo pavyzdys
2 priedas. Bakalauro darbo antro antraštinio lapo pavyzdys
3 priedas. Bakalauro darbo santraukos lietuvių kalba formos pavyzdys
4 priedas. Bakalauro darbo anotacijos užsienio (anglų) kalba formos pavyzdys
5 priedas. Architektūros bakalauro studijų baigiamojo darbo užduočių pavyzdžiai: pastatui projektuoti (a), urbanistiniam kompleksui projektuoti(b), teritorijoms planuoti (c)
5a priedas. Užduotis pastatui projektuoti
5b priedas. Užduotis urbanistiniam kompleksui projektuoti
5c priedas. Užduotis teritorijai planuoti
6 priedas. Darbo savarankiškumo patvirtinimo formos pavyzdys
7 priedas. Recenzijos formos pavyzdys
8 priedas. Rekomenduojama aiškinamojo rašto turinio struktūra
9 priedas. Literatūros bibliografinio aprašo taisyklės ir pavyzdžiai
10 priedas. Pagrindinių įrašų lentelės pildymo taisyklės
11 priedas. Patarimai, kaip rinkti, sisteminti ir analizuoti duomenis parengiamųjų darbų ir analitinio darbo etapuose
12 priedas. Patarimai, kaip rengti projektuojamo objekto sprendinio koncepcijos alternatyvas ir jas vertinti

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.