Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
1. STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS IR ORGANIZAVIMO SEMESTRO PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2. SEMESTRO PROJEKTO OJEKTO SUDĖTIS IR ATSKIRŲ DALIŲ BENDRIEJI REIKALAVIMAI
3. STATINIO KONSTRUKCINĖS SANDAROS VERTINIMAS
4. STATYBOS PROJEKTŲ TEISINIS REGLAMENTAVIMAS
5. STATYBOS DARBŲ APIMČIŲ SKAIČIAVIMAS
5.1. Žemės darbų apimčių skaičiavimas
5.1.1. Augalinio sluoksnio nukasimo apimties skaičiavimas
5.1.2. Iškasų apimčių skaičiavimas
5.1.3. Grunto tūrio įrengtiems pamatams užpilti skaičiavimas
5.2. Pamatų įrengimo darbų apimčių skaičiavimas
5.3. Betonavimo darbų apimčių skaičiavimas
5.4. Surenkamųjų konstrukcijų pagrindinių montavimo darbų apimčių skaičiavimas
5.5. Mūro darbų apimčių skaičiavimas
5.6. Stogo įrengimo darbų apimčių skaičiavimas
5.7. Durų ir langų montavimo darbų apimčių skaičiavimas
5.8. Apdailos darbų apimčių skaičiavimas
5.8.1. Grindų konstrukcijos įrengimo darbų apimčių skaičiavimas
5.8.2. Tinkavimo darbų apimčių skaičiavimas
5.8.3. Dažymo darbų apimčių skaičiavimas
6. STATYBOS TECHNOLOGINIŲ SPRENDIMŲ PAGRINDIMAS IR PRIĖMIMAS
7. STATYBOS TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ PROJEKTAVIMAS
7.1. Žemės darbai
7.2. Pamatų įrengimas
7.3. Antžeminės pastato dalies surenkamųjų konstrukcijų montavimo technologiniai sprendimai
7.4. Mūro darbų technologiniai sprendimai
7.5. Monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų betonavimo būdų parinkimas
7.6. Monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų statybos technologiniai sprendimai
7.7. Monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų betonavimo technologinio proceso parametrų skaičiavimas
7.7.1. Lizdinių pakopinių pamatų betonavimo technologijos projektavimas
7.7.2. Kolonų betonavimas
7.7.3. Monolitinių betoninių grindų betonavimo technologijos projektavimas
7.7.4. Monolitinių gelžbetoninių sienų betonavimo technologijos projektavimas
7.7.5. Monolitinių gelžbetoninių perdangų betonavimo technologijos projektavimas
7.8. Betono mišinio gabenimo priemonių apskaičiavimas
7.9. Stogo įrengimo darbų technologiniai sprendimai
7.10. Langų ir durų montavimo technologiniai sprendimai
7.11. Apdailos darbų technologiniai sprendimai
8. TECHNINIŲ PRIEMONIŲ PAGRINDINIAMS STATYBOS DARBAMS ATLIKTI SKAIČIAVIMAS IR PARINKIMAS
8.1. Mašinų žemės darbams atlikti parinkimas
8.1.1. Mašinos augaliniam sluoksniui nukasti parinkimas
8.1.2. Mašinų komplekto iškasoms įrengti ir iškastam gruntui išvežti parinkimas
8.1.3. Mašinų komplekto įrengtiems pamatams užpilti parinkimas
8.2. Montavimo (kabinimo ir kėlimo) priemonių parinkimas
8.2.1. Kabinimo priemonių parinkimas
8.2.2. Montavimo kranų parinkimas
8.3. Mašinų, mechanizmų, įrankių ir įrangos parinkimas kitiems darbams atlikti
8.3.1. Mūro darbų techninių priemonių parinkimas
9. STATYBOS PROCESO TECHNOLOGINĖS KORTELĖS SUDARYMAS
9.1. Technologinės kortelės sudarymo schema
9.2. Technologinės kortelės aiškinamosios dalies struktūra
9.3. Technologinės kortelės grafinės dalies struktūra
10. STATYBOS VYKDYMO BŪDŲ PAGRINDIMAS IR TINKAMO SPRENDIMO PRIĖMIMAS
11. VARIANTINIAI STATYBOS PLANAVIMO BŪDAI
12. STATYBVIETĖS APRŪPINIMO IŠTEKLIAIS SKAIČIAVIMAS IR JOS PLANO SUDARYMAS
12.1. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo sprendiniai
12.2. Elektros energijos poreikio apskaičiavimas [44]
12.3. Vandens poreikio apskaičiavimas [44]
12.4. Šilumos poreikio apskaičiavimas [44]
12.5. Laikinieji nuotekų šalinimo įrenginiai
12.6. Administracinių, gamybinių ir buitinių patalpų, sandėlių ir jų plotų apskaičiavimas
12.7. Laikinieji keliai
12.8. Pavojingų zonų nustatymas ir jų plotų apskaičiavimas [4]
12.9. Statybvietės planas [44]
13. MATERIALINIO-TECHNINIO APRŪPINIMO ORGANIZAVIMAS
13.1. Darbininkų poreikio bei pagrindinių medžiagų, konstrukcijų, jų komplektų ir įrenginių tiekimo grafikai
13.2. Darbo ir mašinų darbo sąnaudų, materialinių ir techninių išteklių poreikio skaičiavimai
13.2.1. Darbo ir mašinų darbo sąnaudų skaičiavimas
13.2.2. Materialinių išteklių poreikio skaičiavimas
13.2.3. Materialinių išteklių poreikio suvestinės sudarymas
13.2.4. Techninių išteklių poreikio skaičiavimas
14. STATYBOS SĄMĄTINĖS DOKUMENTACIJOS RENGIMAS IR STATYBOS DARBŲ KAINOS VERTINIMAS
14.1. Svarbiausios sąvokos [10]
14.2. Statybos išteklių sąnaudų normatyvai [10]
14.3. Statybos išteklių poreikio žiniaraščių sudėtis ir jų sudarymo tvarka [10, 36, 39]
14.4. Statybos darbų kainos nustatymas
14.4.1. Bendrosios pastabos [10]
14.4.2. Sąmatų sudėtis ir sudarymo tvarka [10]
14.4.3. Sąmatų sudarymas kompiuteriu [10]
14.5. Orientacinis statybos objektų (darbų) kainos įvertinimas [10, 40]
15. STATYBOS KOKYBĖS IR DARBUOTOJŲ SAUGOS SAMPRATA
15.1. Statybos kokybė
15.2. Darbuotojų sauga
15.2.1. Gamybinių nelaimingų atsitikimų samprata [44]
15.2.2. Darbuotojų ir gamybos aplinkos sąveika [44]
15.2.3. Darbuotojų saugos organizavimo principai [44]
PRIEDAI
1 priedas. Statybos darbų technologijos ir organizavimo semestro projekto antraštinis lapas
2 priedas. Statybos darbų technologijos ir organizavimo semestro projekto užduoties forma
3 priedas. Gruntų savybių charakteristikos
4 priedas. Mažiausi leidžiamieji mašinų ir transporto priemonių atstumai nuo iškasos šlaito krašto
5 priedas. Kaušų užpildymo gruntu koeficiento Kuž vertės
6 priedas. Buldozerių techniniai duomenys
7 priedas. Vienkaušių ekskavatorių techniniai duomenys
8 priedas. Savivarčių techniniai duomenys
9 priedas. Strėlinių savaeigių kranų techniniai duomenys
10 priedas. Bokštinių kranų techniniai duomenys
11 priedas. Mažiausi leidžiamieji atstumai nuo pamatų duobės šlaito apačios iki bokštinio krano balasto prizmės apatinio krašto
12 priedas. Konstrukcijų kabinimo priemonės
13 priedas. Kobinių, pagamintų iš plieninių lynų su metaline šerdimi, didžiausioji keliamoji galia
14 priedas. Kolonų montavimo schemos [4]
15 priedas. Normaliojo betono gniuždomojo stiprio klasės
16 priedas. Betono mišinio slankumas
17 priedas. Armatūros charakteristikos
18 priedas. Automobilinės betonmaišės
19 priedas. Betono mišinio tiekimo siurbliai
20 priedas. Klojinių sistemos
21 priedas. Betono kietėjimo kinetikos priklausomybė nuo V/C ir temperatūros
22 priedas. Sandarinimo juostos
23 priedas. Mažosios mechanizacijos priemonės
24 priedas. Technologinės kortelės schema
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.