Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
Pratarmė
1. SVARBIAUSIOSIOS ŽINIOS APIE KINTAMOSIOS SROVĖS ELEKTROS MAŠINAS
1.1. ĮŽANGINĖS PASTABOS
1.2. ASINCHRONINĖS MAŠINOS DARBO PRINCIPAS
1.3. ASINCHRONINIŲ MAŠINŲ KONSTRUKCIJOS
2.2. TRIFAZĖ VIENASLUOKSNĖ APVIJA
2.3. TRIFAZĖ DVISLUOKSNĖ APVIJA
2.4. APVIJOS, KURIŲ FAZIŲ SKAIČIUS m ≠ 3
2.5. TRUMPAI SUJUNGTO ROTORIAUS APVIJA
3. APVIJŲ EVJ
3.1. ĮŽANGINĖS SĄVOKOS
3.2. ŽINGSNIO SUTRUMPINIMO KOEFICIENTAS
3.3. PASKIRSTYMO KOEFICIENTAS
3.4. GRIOVELIŲ ĮSTRIŽUMO KOEFICIENTAS
4. APVIJŲ MAGNETOVAROS JĖGA
4.1. ĮŽANGINĖS PASTABOS
4.2. VIENFAZĖS APVIJOS MVJ
4.3. TRIFAZĖS APVIJOS MVJ
4.4. DAUGIAFAZĖS APVIJOS MVJ, KAI SROVĖ NESINUSINĖ
4.5. ELIPSINIO MAGNETINIO LAUKO SUSIDARYMO SĄLYGOS
5. KINTAMOSIOS SROVĖS APVIJŲ INDUKTYVIOSIOS VARŽOS
5.1. SKLAIDOS SRAUTŲ KLASIFIKAVIMAS
5.2. SKLAIDOS INDUKTYVIŲJŲ VARŽŲ APSKAIČIAVIMAS
6. ASINCHRONINĖ MAŠINA SU SUSTABDYTU ROTORIUMI
6.1. ĮŽANGINĖS PASTABOS
6.2. ASINCHRONINĖS MAŠINOS SU SUSTABDYTU ROTORIUMI TRANSFORMACIJOS KOEFICIENTAI
6.3. ASINCHRONINĖS MAŠINOS SU SUSTABDYTU ROTORIUMI PAGRINDINĖS LYGTYS, ATSTOJAMOJI SCHEMA IR VEKTORINĖ DIAGRAMA
7. ASINCHRONINĖS MAŠINOS SU SUSTABDYTU ROTORIUMI NAUDOJIMAS
7.1. FAZĖS REGULIATORIUS
7.2. INDUKCINIS ĮTAMPOS REGULIATORIUS
8. ASINCHRONINĖ MAŠINA SU BESISUKANČIU ROTORIUMI
9. ASINCHRONINIO VARIKLIO ELEKTROMAGNETINIS MOMENTAS IR CHARAKTERISTIKOS
9.1. ASINCHRONINIO VARIKLIO ENERGIJOS BALANSAS
9.2. ASINCHRONINIO VARIKLIO ELEKTROMAGNETINIS MOMENTAS
9.2.1. Elektromagnetinio momento analizė
9.2.2. Asinchroninio variklio statinis stabilumas
10. ASINCHRONINĖS MAŠINOS SROVIŲ DIAGRAMOS
10.1. ĮŽANGINĖS PASTABOS
10.2. ASINCHRONINĖS MAŠINOS APSKRITIMINĖ DIAGRAMA
10.3. APSKRITIMINĖS DIAGRAMOS BRĖŽIMAS IŠ EKSPERIMENTINIŲ DUOMENŲ
10.4. ASINCHRONINIO VARIKLIO DARBO CHARAKTERISTIKOS
10.5. AUKŠTESNIŲJŲ EILIŲ MAGNETINIO LAUKO HARMONIKŲ ĮTAKA ASINCHRONINĖS MAŠINOS DARBUI
11. ASINCHRONINIŲ VARIKLIŲ PALEIDIMAS
11.1. ASINCHRONINIO VARIKLIO PALEIDIMO YPATUMAI
11.2. ASINCHRONINIO VARIKLIO SU FAZINIU ROTORIUMI PALEIDIMAS
11.3. ASINCHRONINIO VARIKLIO SU TRUMPAI SUJUNGTU ROTORIUMI PALEIDIMAS
11.4. ASINCHRONINIO VARIKLIO SU TRUMPAI SUJUNGTU ROTORIUMI PALEIDIMAS NAUDOJANT REAKTORIUS
11.5. ASINCHRONINIO VARIKLIO SU TRUMPAI SUJUNGTU ROTORIUMI PALEIDIMAS NAUDOJANT TRANSFORMATORIŲ
11.6. ASINCHRONINIO VARIKLIO SU TRUMPAI SUJUNGTU ROTORIUMI PALEIDIMAS PERJUNGIANT STATORIAUS APVIJĄ IŠ ŽVAIGŽDĖS Į TRIKAMPĮ
11.7. PAGERINTŲ PALEIDIMO CHARAKTERISTIKŲ ASINCHRONINIAI VARIKLIAI SU TRUMPAI SUJUNGTU ROTORIUMI
12. ASINCHRONINIŲ VARIKLIŲ SUKIMOSI DAŽNIO REGULIAVIMAS
12.1. ĮŽANGINĖS PASTABOS
12.2. ASINCHRONINIO VARIKLIO SUKIMOSI GREIČIO REGULIAVIMAS KEIČIANT POLIŲ PORŲ SKAIČIŲ
12.3. ASINCHRONINIO VARIKLIO SUKIMOSI GREIČIO REGULIAVIMAS KEIČIANT MAITINIMO ĮTAMPĄ
12.4. ASINCHRONINIO VARIKLIO SUKIMOSI GREIČIO REGULIAVIMAS ĮJUNGIANT Į ROTORIAUS GRANDINĘ PAPILDOMĄ AKTYVIĄJĄ VARŽĄ
12.5. ASINCHRONINIO VARIKLIO SUKIMOSI GREIČIO REGULIAVIMAS ĮJUNGIANT Į ROTORIAUS GRANDINĘ PAPILDOMĄ EVJ
12.6. ROTORIAUS SUKIMOSI GREIČIO REGULIAVIMAS KEIČIANT MAITINIMO ĮTAMPOS DAŽNĮ
12.7. IMPULSINIS ROTORIAUS SUKIMOSI GREIČIO REGULIAVIMAS
13. ASINCHRONINIŲ VARIKLIŲ STABDYMAS
13.1. ĮŽANGINĖS PASTABOS
13.2. STABDYMAS PRIEŠINIU JUNGIMU
13.3. REKUPERACINIS STABDYMAS
13.4. DINAMINIS STABDYMAS
14. VIENFAZIAI ASINCHRONINIAI VARIKLIAI
14.1. ĮŽANGINĖS PASTABOS
14.2. VIENFAZIO ASINCHRONINIO VARIKLIO ELEKTROMAGNETINIS MOMENTAS
14.3. VIENFAZIŲ ASINCHRONINIŲ VARIKLIŲ PALEIDIMAS
14.4. ASINCHRONINIAI VARIKLIAI SU VIENA FAZE STATORIUJE
14.4.1. Vienfazis asinchroninis variklis su ekranine apvija poliuose
14.4.2. Vienfazis asinchroninis variklis su laiptuotuoju oro tarpu
14.4.3. Vienfazis asinchroninis variklis su asimetriniu statoriaus magnetolaidžiu
15. SPECIALIOSIOS ASINCHRONINĖS MAŠINOS
15.1. TIESINIS ASINCHRONINIS VARIKLIS
15.2. VALDOMIEJI ASINCHRONINIAI VARIKLIAI
15.3. ASINCHRONINIAI TACHOGENERATORIAI
15.4. SELSINAI
15.5. PASUKAMIEJI TRANSFORMATORIAI
15.6. ELEKTROMAGNETINĖ ASINCHRONINĖ MOVA
15.7. ASINCHRONINIS DAŽNIO KEITIKLIS
15.8. ELEKTRINIS VELENAS
15.9. ASINCHRONINIAI GENERATORIAI
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.