Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
1. Atmosferos taršos mažinimo būdai ir jų efektyvumas
2. Atmosferos taršos kietomis dalelėmis ir aerozoliais mažinimas
2.1. Bendri kietų dalelių ir aerozolių šalinimo iš dujinių išlakų dėsningumai
2.2. Inerciniai dalelių gaudytuvai
2.2.1. Gravitaciniai nusodintuvai
2.3. Šlapieji dalelių sulaikymo būdai
2.3.1. Skruberio veikimo principas
2.3.2. Skruberių tipai
2.3.3. Ploviklio lašelių sulaikymas ir ploviklio cirkuliacija
2.4. Filtrai
2.4.1. Audininiai filtrai
2.4.2. Įkrautiniai filtrai
2.5. Elektrostatiniai nusodintuvai
2.5.1. Elektrostatinių nusodintuvų paskirtis ir veikimo principas
2.5.2. Elektrostatinių nusodintuvų konstrukcijos
2.6. Dulkių sklaidos atvirame ore sulaikymas želdiniais
3. Lakių organinių junginių ir kvapiųjų medžiagų nukenksminimas
3.1. Trumpa nukenksminimo būdų apžvalga
3.2. Absorbcijos metodai
3.2.1. Ploviklio (absorbento) parinkimo kriterijai
3.2.2. Fizinė absorbcija
3.2.3. Chemosorbcija
3.3. Adsorbcijos metodas
3.3.1. Adsorbcijos proceso sąvoka, adsorbentų charakteristikos
3.3.2. Adsorbcinio išlakų valymo dėsningumai
3.3.3. Adsorberių tipai
3.3.4. Adsorbcinės atmosferos teršalų nukenksminimo sistemos
3.4. Kriokondensacinis atmosferos teršalų šalinimas
3.5. Membraninis atmosferos teršalų šalinimas
3.6. Organinių atmosferos teršalų deginimas
3.6.1. Bendri organinių atmosferos teršalų deginimo dėsningumai
3.6.2. Terminis deginimas
3.6.3. Katalizinis deginimas
3.6.4. Regeneracinis sudeginimas
3.7. Biologinis atmosferos teršalų nukenksminimas
3.7.1. Biofiltrai
3.7.2. Bioskruberiai
3.7.3. Biokatalizinis išlakų valymas
4. Atmosferos taršos mažinimas degimo procesuose
4.1. Degimo produktų nusierinimas
4.1.1. Kalkiniai - klintiniai degimo produktų nusierinimo metodai
4.1.2. Degimo produktų nusierinimo metodai, koncentruojant SO2 kaip pusfabrikatį
4.1.3. Degimo produktų nusierinimo metodai, išgaunant sieros rūgštį
4.2. Degimo produktų nuazotinimas
4.2.1. Pirminės NOx išmetimų sumažinimo priemonės, tobulinant degimo procesą
4.2.2. Selektyvi nekatalizinė azoto oksidų redukcija
4.2.3. Selektyvi katalizinė azoto oksidų redukcija
4.3. Kombinuotas degimo produktų nusierinimas ir nuazotinimas
4.3.1. Amoniakinis metodas
4.3.2. Aktyvaus kokso metodas
4.3.3. Dvipakopis katalizinis metodas
4.3.4. Vienpakopis sorbcinis-katalizinis metodas
4.3.5. Greitųjų elektronų metodas
4.4. Transporto priemonių sąlygojamos atmosferos taršos mažinimas
4.4.1. Trigubo veikimo katalizatoriai Otto tipo varikliams
4.4.2. Katalizatoriai ir filtrai dyzeliniams varikliams
4.4.3. Karterio dujų filtras ir indukcinis rezonatorius
4.5. Anglies dioksido išmetimų sumažinimo galimybės end-of-pipe metodais
4.6. Prevencinių metodų taikymas mažinant degimo procesų sąlygojamą atmosferos taršą
5. Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.