Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
PRATARMĖ
SANTRUMPOS
1. TRUMPA MIKROBIOLOGIJOS RAIDOS APŽVALGA
2. MIKROORGANIZMŲ SISTEMATIKA IR MORFOLOGIJA
2.1. Mikroorganizmų sistematikos principai
2.2. Bakterijų sistematika
2.3. Mikroskopinių grybų (mikromicetų) sistematika
2.4. Prokariotų morfologija
2.4.1. Prokariotinė ląstelė
2.4.2. Kai kurių prokariotų ypatumai
2.5. Eukariotų morfologija
2.5.1. Eukariotinė ląstelė
2.5.2. Grybai (mikromicetai)
2.5.3. Mielės, mieliagrybiai
2.5.4. Dumbliai
2.5.5. Pirmuonys
2.5.6. Gleivūnai
2.6. Virusai ir fagai
3. MIKROORGANIZMŲ FIZIOLOGIJA
3.1. Mikroorganizmų cheminė sudėtis
3.1.1. Mikroorganizmų fermentai
3.1.2. Antriniai mikroorganizmų metabolitai
3.2. Mikroorganizmų metabolizmas
3.2.1. Mitybos tipai
3.2.2. Katabolizmas ir energijos apykaita
3.2.3. Anabolizmas, biosintezė
3.3. Mikroorganizmų augimas ir kultivavimas
3.3.1. Mikroorganizmų kultūros augimo dėsningumai
3.3.2. Pagrindiniai bakterijų kultivavimo principai
4. MIKROORGANIZMAI IR APLINKA
4.1. Fizikinių veiksnių poveikis mikroorganizmams
4.2. Cheminių veiksnių įtaka mikroorganizmams
4.3. Biologiniai veiksniai, mikroorganizmų tarpusavio santykiai
5. MIKROORGANIZMŲ REIKŠMĖ MEDŽIAGŲ APYKAITAI GAMTOJE
5.1. Anglies junginių apytaka
5.1.1. Anaerobinis anglies junginių skaidymas. Rūgimas
5.1.2. Aerobinis anglies junginių skaidymas
5.1.3. Gamtinių stambiamolekulių organinių junginių skaidymas
5.2. Azoto junginių apytaka
5.2.1. Atmosferinio azoto fiksacija
5.2.2. Azoto asimiliacija (imobilizacija)
5.2.3. Amonifikacija
5.2.4. Nitrifikacija
5.2.5. Denitrifikacija
5.3. Mineralinių elementų apytaka
5.3.1. Sieros junginių apytaka
5.3.2. Fosforo junginių apytaka
5.3.3. Geležies junginių apytaka
6. MIKROORGANIZMŲ IŠPLITIMAS GAMTOJE
6.1. Dirvos mikroorganizmai
6.2. Oro mikroorganizmai
6.3. Vanduo ir jo mikroorganizmai
6.3.1. Geriamasis vanduo ir jo kokybės mikrobiologiniai reikalavimai
6.3.2. Nuotėkos ir jų valymo būdai
6.4. Žmogaus kūno mikroorganizmai
6.5. Gyvulio kūno mikroorganizmai
6.6. Augalų mikroorganizmai
7. MIKROORGANIZMŲ GENETIKA
7.1. Genetinis kodas ir baltymų biosintezė
7.2. Mikroorganizmų kintamumo formos
7.2.1. Mutacijos ir mutagenai
7.2.2. Genetinė rekombinacija
7.2.3. Modifikacijos
7.3. Mikroorganizmų kintamumo praktinė reikšmė
8. INFEKCIJA IR IMUNITETAS
8.1. Infekcija, infekcijos procesas, infekcinė liga
8.2. Patogeninio mikroorganizmo savybės
8.3. Organizmo ir aplinkos reikšmė infekciniam procesui
8.4. Imunitetas, apsauginiai organizmo veiksniai
8.4.1. Imuniteto rūšys
8.4.2. Apsauga nuo patogeninių mikroorganizmų
8.4.3. Antigenai ir antikūnai
9. PER MAISTĄ PLINTANČIOS LIGOS
9.1. Zooantroponozės
9.1.1. Bakterijų sukeliamos zooantroponozės
9.1.2. Virusinės ligos
9.1.3. Grybinės ligos
9.1.4. Veterinarinė sanitarinė kontrolė
9.2. Antroponozės
9.3. Mikroorganizmų sukeliami apsinuodijimai maistu
9.3.1. Toksikoinfekcijos
9.3.2. Mikrobinės intoksikacijos
NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS
1 PRIEDAS
AKTUALIŲJŲ MIKROORGANIZMŲ RODYKLĖ

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.