Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
PRATARMĖ
METODINAI NURODYMAI
1. SVARBIAUSIOS SAUGAUS DARBO TAISYKLĖS
2. PASIRENGIMO ATLIKTI DARBĄ TIKRINIMO TVARKA
3. EKSPERIMENTO ATLIKIMO TVARKA
4. DARBO ATASKAITA
5. LABORATORINIŲ DARBŲ GYNIMAS
Laboratorinis darbas Nr. 1. KIETŲJŲ DIELEKTRIKŲ ELEKTRINIO LAIDUMO TYRIMAS
Laboratorinis darbas Nr. 2. ELEKTROIZOLIACINIŲ MEDŽIAGŲ DIELEKTRINIŲ NUOSTOLIŲ KAMPO IR SANTYKINĖS DIELEKTRINĖS SKVARBOS NUSTATYMAS PRIE ŽEMŲ DAŽNIŲ
Laboratorinis darbas Nr. 3. LAIDININKŲ ELEKTRINIŲ SAVYBIŲ TYRIMAS
Laboratorinis darbas Nr. 4. FOTOELEMENTAMS NAUDOJAMŲ PUSLAIDININKINIŲ MEDŽIAGŲ TYRIMAS
Laboratorinis darbas Nr. 5. MAGNETINIŲ MEDŽIAGŲ CHARAKTERISTIKŲ NUSTATYMAS OSCILOGRAFU
Laboratorinis darbas Nr. 6. FERITŲ MAGNETINIŲ CHARAKTERISTIKŲ TYRIMAS

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.