Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
PRATARMĖ
TURINYS
SANTRUMPOS
SVARBIAUSIŲJŲ DYDŽIŲ ŽYMENYS IR JŲ INDEKSAI
Svarbiausieji dydžiai
PAGRINDINIAI TERMINAI IR APIBRĖŽTYS
ĮVADAS
Elektromechaninių keitiklių kokybės problemos
1. ELEKTROMECHANINIŲ KEITIKLIŲ ORO TARPO NETOLYGUMO KONTROLĖ
1.1. Problemos aktualumas
1.2. Elektromechaninių keitiklių oro tarpo tolygumas
1.3. Elektromechaninių keitiklių oro tarpo kontrolės metodų ir įrenginių klasifikavimas
1.4. Netiesioginio operatyvaus EMK oro tarpo kontrolės parametro parinkimas
2. ELEKTROS MAŠINŲ PULSUOJAMIEJI ELEKTROMAGNETINIAI MOMENTAI
2.1. Harmoninių magnetinių laidžių metodas
2.2. Nesimetrinių asinchroninių variklių, pulsuojamieji elektromagnetiniai momentai sukelti ekscentriciteto, dantytumo ir aukštesniųjų srovės harmonikų
2.3. Pulsuojamieji elektromagnetiniai momentai sukelti statoriaus vidinio ir rotoriaus išorinio paviršių elipsiškumo
2.4. Rotoriaus sukimosi greičio svyravimai
3. ASINCHRONINIŲ VARIKLIŲ SINCHRONINIAI MOMENTAI
3.1. Nesimetrinių ir simetrinių asinchroninių variklių sinchroniniai momentai
3.2. Asinchroninių variklių sinchroniniai momentai sukelti ekscentriciteto
4. ELEKROMECHANINIŲ KEITIKLIŲ DANTŲ ZONOS GAMYBOS TECHNOLOGIJOS PAKLAIDOS
4.1. Dantyto rotoriaus, dantyto statoriaus santykiniai magnetiniai laidžiai sukelti gamybos technologijos paklaidų ir dantų karūnėlių įsotinimo
4.2. Asinchroninių variklių pulsuojamieji elektromagnetiniai momentai sukelti gamybos technologijos paklaidų ir dantų karūnėlių įsotinimo
5. ELEKTROMECHANINIŲ KEITIKLIŲ NETIESIOGINIAI ORO TARPO KONTROLĖS METODAI
5.1. Sinchroninis momentas – netiesioginis diagnostinis oro tarpo kontrolės parametras
5.2. Vienpolis srautas – netiesioginis diagnostinis oro tarpo kontrolės parametras
5.3. Pulsuojamojo momento dedamoji – netiesioginis diagnostinis oro tarpo kontrolės parametras
5.4. Paleidimo momentas – netiesioginis diagnostinis oro tarpo kontrolės parametras
5.5. Vienpusė magnetinės traukos jėga – informatyvus statinio ekscentriciteto parametras
5.6. Asinchroninio variklio paleidimo momento pulsavimas
6. ASINCHRONINIŲ VARIKLIŲ KOKYBĖS KONTROLĖ IR DIAGNOSTIKOS AUTOMATIZAVIMO ANALIZĖ
6.1. Asinchroninių variklių kokybės kontrolės ir diagnostikos automatizavimas
6.2. Asinchroninių variklių automatizuotos nominaliųjų parametrų kontrolės, bandymų ir diagnostikos problemos
7. TRIFAZIŲ SIMETRINIŲ ASINCHRONINIŲ VARIKLIŲ NOMINALIŲJŲ PARAMETRŲ ATITIKIMO NUSTATYMAS STANDARTŲ REIKALAVIMAMS PAGAL PRIĖMIMO BANDYMŲ REZULTATUS
7.1. Sąryšiai tarp nominaliųjų ir kontrolinių parametrų
7.2. Veiksniai įvertinantys srovių apskritiminės diagramos iškraipymus
7.3. Trumpojo jungimo ir tuščiosios veikos leidžiamųjų srovių verčių apribojimas I0 – Ik koordinačių sistemoje
7.4. Tuščiosios veikos ir trumpojo jungimo leidžiamųjų nuostolių verčių apribojimas P0 – Pk koordinačių sistemoje
7.5. Trumpojo jungimo leidžiamųjų srovės ir nuostolių verčių apribojimas Ik – Pk koordinačių sistemoje
7.6. Srities I0 – Ik apskaičiavimo algoritmas
7.7. Srities P0 – Pk apskaičiavimo algoritmas
7.8. Srities Ik – Pk apskaičiavimo algoritmas
8. TRIFAZIŲ ASINCHRONINIŲ VARIKLIŲ NOMINALIŲJŲ PARAMETRŲ NETIESIOGINĖS KONTROLĖS ALGORITMAS
9. PRADINIŲ DUOMENŲ APSKAIČIAVIMAS IR KOMPIUTERIZUOTA NETIESIOGINĖ NOMINALIŲJŲ PARAMETRŲ KONTROLĖ
10. ASINCHRONINIŲ VARIKLIŲ PRIIMAMŲJŲ BANDYMŲ ANALIZĖ
11. ELEKTROS MAŠINŲ ROTORIŲ KOKYBĖ
11.1. Narvelinių rotorių neatitikimo kokybės reikalavimams priežastys
11.2. Narvelinio rotoriaus gedimai ir jų nustatymas
11.3. Narvelinių rotorių kontrolė
11.3.1. Elektromagnetinis metodas
11.3.2. Magnetinio srauto sklaidos matavimo metodas
11.3.3. Strypų aktyviosios varžos matavimo mikroommetru metodas
11.3.4. Trijų ampermetrų metodas
11.3.5. Magnetinių miltelių defektacijos metodas
11.3.6. Transformatorinis metodas
11.3.7. Narvelinio rotoriaus užliejimo kontrolė
12. ELEKTROS MAŠINŲ ANALIZĖS IR SINTEZĖS METODAI
12.1. Elektros mašinų kokybės lygmens įvertinimas
12.2. Elektros mašinų nuokrypių analizės ir sintezės metodai
12.3. Elektros mašinų kokybės ir patikimumo užtikrinimas naudojant informacines technologijas
12.3.1. Automatizuotasis projektavimas [CAD/CAE]
12.3.2. Automatizuotoji gamybos technologinė sistema [CAM]
12.3.3. Automatizuotoji bandymų sistema
12.3.4. Automatizuotoji eksploatavimo technologija
12.4. Turbogeneratorių ir hidrogeneratorių vibrokontrolės ekspertizėssistema
12.4.1. Automatizuotosios vibroaktyvumo kontrolės ekspertizės sistemos pagrindinės techninės charakteristikos
12.4.2. Centrinė vibracijų kontrolės sistema (CVKS)
13. ELEKTROS MAŠINŲ TECHNINĖS BŪKLĖS DIAGNOSTIKA
13.1. Įvadas
13.2. Techninės diagnostikos esmė, pagrindinės sąvokos
13.3. Techninės diagnostikos pagrindinis principas
13.4. Techninės diagnostikos struktūra
13.5. Techninės diagnostikos metodologija
13.6. Elektros mašinų diagnostika
13.7. Elektros mašinų vibrodiagnostika nusistovėjusiame darbo režime
14. KINTAMOSIOS SROVĖS ELEKTROS MAŠINŲ TRIFAZIŲ APVIJŲ ELEKTROMAGNETINIŲ SAVYBIŲ VERTINIMAS
14.1. Įvadas
14.2. Trifazių apvijų akimirkinių magnetovaros funkcijų harmoninė analizė
14.3. Kintamosios srovės trifazių apvijų elektromagnetinių savybių kokybinis įvertinimas
14.4. Svarbiausių kintamosios srovės elektros mašinų trifazių apvijų sukamosios magnetovaros iškreipių ir kokybės faktorių rezultatų apibendrinimas
LITERATŪRA
PRIEDAS P1 ÷ P4 PAVEIKSLAI

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.