Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
PRATARMĖ
1 SVARBIAUSIŲJŲ DYDŽIŲ ŽYMENYS IR JŲ INDEKSAI
Svarbiausieji dydžiai
1. PAGRINDINIAI TERMINAI IR APIBRĖŽTYS
2. ELEMENTŲ PATIKIMUMAS
2.1. Netaisomųjų elementų patikimumo rodikliai
2.2. Pataisomųjų elementų patikimumo rodikliai
2.3. Techninių gaminių darbo periodai
2.4. Struktūrinis patikimumas
3. GEDIMŲ PASISKIRSTYMO DĖSNIAI
4. ELEKTROS MAŠINŲ GEDIMŲ STATISTIKA. GEDIMŲ PRIEŽASTYS IR POBŪDIS
4.1. Asinchroninių mašinų gedimai
4.2. Sinchroninių mašinų gedimai
4.3. Nuolatinės srovės mašinų gedimai
4.4. Galios trasformatorių gedimai
4.5. Mažos galios elektros mašinų gedimai
4.6. Elektros mašinų patikimumo padidinimas
4.7. Aukštesniųjų magnetinio lauko harmonikų sumažinimobūdai
4.7.1. Papildomųjų nuostolių ir momentų sumažinimas taikant konstrukcijos keitimo metodus
4.7.2. Papildomųjų nuostolių ir momentų sumažinimas taikant technologijos keitimo metodus
5. PAGRINDINIŲ ELEKTROS MAŠINŲ MAZGŲ PATIKIMUMOMODELIAI
5.1. „Silpniausios grandies“ modelis
5.2. Elektros mašinų apvijų izoliacijos patikimumas
5.3. Elektros mašinų apvijų patikimumo matematiniai modeliai
5.4. Paleidimo ir reguliavimo aparatūros patikimumo rodiklių nustatymas
5.5. Elektros mašinų struktūrinės schemos patikimumui skaičiuoti
5.6. Elektros mašinų guolių patikimumas
5.6.1. Guolių vibracija
5.6.2. Guolių ilgaamžiškumo skaičiavimas
5.7. Kolektoriaus ir šepečių mazgo patikimumas
5.8. Šepečių mazgo patikimumo skaičiavimas
5.9. Mažos galios asinchroninių elektros variklių patikimumo skaičiavimas
6. PATIKIMUMO NUSTATYMAS REMIANTIS BANDYMŲ REZULTATAIS IR EKSPLOATACIJOS DUOMENIMIS
6.1. Pagrindiniai patikimumo nustatymo metodai
6.2. Tikrinamųjų patikimumo bandymų bendra charakteristika
6.3. Nustatomieji bandymai ir patikimumo nustatymas remiantis eksploatacijos duomenimis
6.4. Mažos galios elektros mašinų vidutinio išdirbio iki pirmo gedimo nustatymas
6.5. Elektros mašinų techninės būklės diagnostika ir prognozavimas
6.6. Asinchroninių mašinų eksploatacinis patikimumas. Modelių pavyzdžiai
6.7. Forsuotieji patikimumo bandymai
6.7.1. Bandymų planavimas greitumo faktoriui nustatyti
6.7.2. Forsuotųjų bandymų charakteristika
7. BENDRIEJI ELEKTROS MAŠINŲ BANDYMAI
7.1. Elektrinių dydžių nustatymo bandymai
7.1.1. Apvijos varžos matavimai
7.1.2. Izoliacijos varžos matavimas
7.1.3. Apvijų izoliacijos ir tarpvijinės izoliacijos elektrinio atsparumo bandymai
7.1.4. Elektrinės galios matavimas
7.1.5. Elektros mašinų nuostolių ir naudingumo faktoriaus nustatymas
7.1.6. Netiesioginiai nuostolių ir naudingumo faktoriaus nustatymo metodai
7.2. Neelektrinių dydžių nustatymo bandymai
7.2.1. Sukimosi greičio matavimas
7.2.2. Asinchroninių variklių slydimo nustatymas
7.2.3. Elektros variklių momentų matavimas
7.2.4. Sukiųjų dalių inercijos momento matavimas
7.2.5. Elektros mašinos dalių temperatūros matavimo metodai
7.2.6. Elektros mašinų įšilimo bandymai
7.3. Padidinto sukimosi greičio ir trumpalaikės srovės perkrovos elektros mašinų bandymai
7.4. Mažos galios elektros variklių bandymų ypatumai
7.5. Klimatinių ir mechaninių veiksnių įtakos bandymai
7.6. Aušinimo dujų suvartojimo nustatymas
7.7. Elektros mašinų triukšmų ir vibracijų matavimas
8. ELEKTROS MAŠINŲ APKROVA
8.1. Tiesioginė apkrova energiją negrąžinant į tinklą
8.2. Tiesioginė apkrova energiją grąžinant į tinklą
8.3. Abipusė apkrova
8.3.1. Lygiagretusis elektros energijos šaltinio jungimas
8.3.2. Nuoseklusis elektros energijos šaltinio jungimas
8.3.3. Mechaninės energijos šaltinio jungimas
8.3.4. Netiesioginė elektros mašinų apkrova
9. ELEKTROS MAŠINŲ EKSPLOATACIJOS IR REMONTO BENDRIEJI KLAUSIMAI
9.1. Elektros mašinų saugojimas
9.2. Patalpų su elektros mašinomis klasifikacija
9.3. Elektros variklių ir transformatorių parinkimo kriterijai
9.4. Elektros mašinų eksploatacijos samprata
9.5. Remontų klasifikacija
10. TRANSFORMATORIŲ EKSPLOATACIJA
10.1. Transformatorių priežiūros organizavimas
10.2. Transformatorių darbo režimai ir apkraunamumas
10.3. Transformatorių operatyvioji priežiūra
10.4. Transformatorių techninė priežiūra
10.5. Einamasis transformatorių remontas
11. ELEKTROS MAŠINŲ REMONTO ORGANIZAVIMAS
11.1. Elektros mašinų susidėvėjimo rūšys ir priežastys
11.2. Elektros mašinų gedimai
11.3. Veleno ir guolių parazitinės srovės
11.4. Elektros mašinų priežiūrų organizavimas
11.5. Elektros mašinų remontų charakteristika
12. ELEKTROS MAŠINŲ MODERNIZACIJA
13. ELEKTROS MAŠINŲ TECHNINĖS BŪKLĖS DIAGNOSTIKA
13.1. Įvadas
13.2. Techninės diagnostikos esmė, pagrindinės sąvokos
13.3. Techninės diagnostikos pagrindinis principas
13.4. Techninės diagnostikos struktūra
13.5. Techninės diagnostikos metodologija
14. ELEKTROS MAŠINŲ PATIKIMUMO UŽTIKRINIMAS NAUDOJANT INFORMACINES TECHNOLOGIJAS
14.1. Automatizuotasis projektavimas [CAD/CAE]
14.2. Automatizuotoji gamybos technologinė sistema [CAM]
14.3. Automatizuotoji bandymų sistema
14.4. Automatizuotoji eksploatavimo technologija
14.5. Turbogeneratorių ir hidrogeneratorių vibrokontrolės ekspertizės sistema
14.5.1. Automatizuotos vibroaktyvumo kontrolės ekspertizėssistemos pagrindinės techninės charakteristikos
14.5.2. Centrinė vibracijų kontrolės sistema (CVKS)
14.5.3. Būsenos įvertinimo ekspertizės sistema (BĮES)
PRIEDAI
P.1 lentelė.
P.2 lentelė.
P.3 lentelė.
P.4 lentelė.
P.5 lentelė.
P.6 lentelė.
P.7 lentelė.
P.8 lentelė.
P.9 lentelė.
P.10 lentelė.
P.11 lentelė.
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.