Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
I skyrius. Sistemos
Elementų savybių kitimas perioduose ir grupėse
Nemetalų vandeniliniai junginiai
Oksidų ir hidratų savybių kitimas
Įtampų eilė
Svarbesnių kokybinių reakcijų sistemos
Rūgštys ir jų savybės
Rūgščių savybės
Šarmai ir jų savybės
Oksidai. Bazės. Rūgštys. Druskos
Dujų gavimas ir jų savybės
Dujų nustatymas
II skyrius. Bendroji chemija
Medžiagų būviai
Atomo sandara
Elemento charakteristika
Ką parodo cheminė formulė?
Alotropija
Cheminiai ryšiai
Vieninių medžiagų gardelių tipai ir savybės
Metalų vieta periodinėje lentelėje, sandara ir savybės
Nemetalų sandara ir savybės
Cheminių reakcijų tipai
Oksidacijos – redukcijos reakcijos
Elektrolizė
Cheminių reakcijų greitis
Cheminė pusiausvyra
Vandens kietumas
III skyrius. Neorganinių junginių klasės
Išmokime naudotis tirpumo lentele
Neorganinių junginių klasės ir jų savybės
Oksidai
Rūgštys. Bazės. Druskos
Druskų, rūgščių ir bazių skilimas temperatūros poveikyje
Amfoteriškumas
Svarbesni neorganiniai junginiai ir jų panaudojimas
Indikatoriai ir pH skaičius
IV skyrius. Organinė chemija
Organinių junginių svarbiausios klasės
Angliavandenilių homologinės eilės
Izomerija ir jos rūšys
Organiniai deguoniniai junginiai
Organinių junginių sandara ir savybės
Esteriai ir riebalai
Aromatiniai junginiai ir jų savybės
Organiniai azoto junginiai
Angliavandeniai
Organinių junginių gavimo būdai
Stambiamolekuliniai junginiai
Organinių junginių kokybinės reakcijos
Organinių junginių svarbesnės cheminės reakcijos
V skyrius. Priedai
Formulės uždaviniams spręsti
Pagalvok ir nustatysi !…
Biologinis monitoringas

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.