Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
1. ĮVADAS
1.1. Spinduliuotės detektavimo tikslai
2.1. Elektromagnetinė spinduliuotė
2.2. Dalelinė spinduliuotė
3. SPINDULIUOTĖS SĄVEIKA SU MEDŽIAGA
3.1. Sąveikos rūšys ir veikimo parametrai
3.2. Atomų jonizacija ir sužadinimas
3.3. Būdingoji rentgeno spinduliuotė
3.4. Elektringųjų dalelių sąveika su medžiaga
3.5. Jonizaciniai ir radiaciniai energijos nuostoliai
3.5.1. Smūginiai energijos nuostoliai
3.5.2. Stabdomosios spinduliuotės energijos nuostoliai
3.6. Elektringųjų dalelių lėkio ir energijos ryšys
3.7. Fotonų sąveika su medžiaga
4. SPINDULIUOTĖS LAUKAS
4.1. Spinduliuotės charakteristikos
4.2. Spinduliuotės šaltinių charakteristikos
5. SPINDULIUOTĖS REGISTRAVIMAS
5.1. Detektoriaus atsako funkcija
5.2. Detektorių parametrai
5.3. Energinė skyra ir registravimo efektyvumas
6. BRANDUOLINIŲ DETEKTORIŲ ELEKTRONIKA
6.1. Detektavimo įrenginio struktūrinė schema
6.2. Detektorių signalai
6.3. Pradinis stiprintuvas
6.4. Diskriminatoriai
6.5. Impulsų aukščio analizatoriai
6.6. Elektroninių triukšmų poveikis
6.7. Sutapimo schemos
7. DUJINIAI JONIZACINIAI DETEKTORIAI
7.1. Jonizacijos kameros
7.2. Geigerio ir Miulerio skaitikliai
7.2.1. Taunsendo griūtis
7.2.2. Antrinių griūčių gesinimas
7.2.3. Skaičiavimo charakteristika
7.2.4. Būdingosios trukmės
7.2.5. Geigerio ir Miulerio skaitiklių efektyvumas
7.2.6. Skaitiklio jungimo schema
7.3. Proporcingieji skaitikliai
8. SCINTILIACINIAI DETEKTORIAI
8.1. Scintiliatorių charakteristikos
8.2. Scintiliacinio detektoriaus įranga
8.3. Organiniai scintiliatoriai
8.4. Neorganiniai scintiliatoriai
8.5. Dujiniai scintiliatoriai
8.6. Dalelių energinių spektrų matavimas
9. TERMOLIUMINESCENCINIAI DETEKTORIAI
9.1. Spalvinimas
9.2. Radiofotoliuminescencija
9.3. Termoliuminescencija
10. PUSLAIDININKINIAI DETEKTORIAI
10.1. Savasis puslaidininkių laidumas
10.2. Priemaišinis puslaidininkių laidumas
10.3. Puslaidininkių sandūros
10.3.1. pn sandūra
10.3.2. pin sandūra
10.4. Puslaidininkinių detektorių klasifikacija
10.4.1. Paviršiniai barjeriniai detektoriai
10.4.2. Difuziniai detektoriai
10.4.3. Difuziniai dreifiniai detektoriai
10.4.4. Labai gryno germanio detektoriai
10.4.5. CdTe ir CdZnTe detektoriai
11. ČERENKOVO SKAITIKLIAI
12. NEUTRINŲ DETEKTAVIMAS
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.