Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
Įvadas
1. Taikymo sritis
2. Nuorodos
3. Santrumpos ir žymenys
3.1. Santrumpos
3.2. Žymenys
4. Bendrosios nuostatos
5. Priimamosios kontrolės pagal dvi parametrų grupes atskirų pakopų charakteristikų analizė
5.1. Atrankinė kontrolė
5.2. Dvipakopės kineskopų priimamosios atrankinės kontrolės plano darbo charakteristikos
5.3. Fiksuoto defektingumo lygio kineskopų srauto priimamosios kontrolės su pertikrinimu efektyvumas
5.4. Dviejų grupių atrankinės kontrolės koreguojami planai
5.4.1. Faktiniai ir koreguojamieji kontrolės planai
5.4.2. Kontrolės lygių keitimas
5.4.3. Kineskopų priėmimo partijomis realių duomenų analizė kontrolės lygių keitimui prognozuoti
6. Priimamosios kontrolės charakteristikų modeliavimas
6.1. Beta skirstinio taikymas atskiroms grupėms ir visam gaminiui
6.2. Atrankinės kontrolės modeliai
6.3. Dvipakopės atrankinės kineskopų kontrolės modeliavimas
6.4. Grįžtamųjų srautų ir suminių-kumuliacinių srautų su pertikrinimu modeliavimas
7. Nuosekliųjų įverčių skaičiavimas
7.1. Kineskopų priimamoji kontrolė, esant neadekvačiam (nepriklausomam) pertikrinimui
7.1.1. Partijų ir gaminių srautai
7.1.2. Įverčių modeliai
7.2. Priimamoji kontrolė su adekvačiu pertikrinimu
8. Modeliavimo ir įverčių skaičiavimo rezultatų taikymas
9. Duomenų įrašai ir jų valdymas
A priedas. Terminai ir apibrėžimai
1. Bendrosios sąvokos
2. Statistinė priimamoji gaminių kokybės kontrolė
3. Tikimybių teorija
4. Matematinė statistika
B priedas. Kineskopų statistinės priimamosios kontrolės modeliavimo ir įverčių skaičiavimo programų aprašymas
B.1. Kineskopų statistinės priimamosios kontrolės pagal dvi parametrų grupes charakteristikų modeliavimo programos aprašymas
B.2. Kineskopų statistinės priimamosios kontrolės pagal dvi parametrų grupes charakteristikų įverčių skaičiavimo programos aprašymas
C priedas. Kineskopų priimamosios kontrolės charakteristikų modeliavimo ir įverčių skaičiavimo pavyzdžiai (C.1 – C.4)
C.1 PAVYZDYS (modeliavimas)
C.2 PAVYZDYS (modeliavimas)
C.3 PAVYZDYS (įverčių skaičiavimas)
C.4 PAVYZDYS (automatizuotas įverčių skaičiavimas)
D priedas. Kineskopų parametrų matavimo ir kontrolės operacijų aprašymas. EOS ir D proceso geometrinių parametrų matavimo schema ir EOS kontrolės operacijų aprašymas
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.