Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
ĮVADAS
1. BENDROSIOS ŽINIOS APIE ELEKTROS ENERGETIKĄ
1.1. Energetikos sistemos sandara
1.2. Elektros energetikos sistemos darbas
2.ELEKTRINĖS
2.1. Elektrinių tipai
2.2. Kondensacinės elektrinės technologinis procesas
2.3. Termofikacinės elektrinės technologinis procesas
2.4. Dujų turbininės ir kombinuoto ciklo elektrinės technologinis procesas
2.5. Atominės elektrinės technologinis procesas
2.6. Elektrinės su vidaus degimo varikliais
2.7. Hidroelektrinės technologinis procesas
2.8. Hidroakumuliacinės elektrinės
2.9. Potvynių ir atoslūgių elektrinės
2.10. Vėjo elektrinės
2.11. Saulės elektrinės
3. ELEKTROS TINKLŲ ELEMENTAI
3.1. Komutaciniai aparatai
3.1.1. Komutaciniai reiškiniai
3.1.2. Automatiniai jungikliai
3.1.3. Saugikliai
3.1.4. Didelio alyvos tūrio jungtuvai
3.1.5. Mažo alyvos tūrio jungtuvai
3.1.6. Oriniai jungtuvai
3.1.7. Dujiniai jungtuvai
3.1.8. Vakuuminiai jungtuvai
3.1.9. Jungtuvų pavaros ir valdymo schemos
3.1.10. Skyrikliai. Galios skyrikliai
3.2. Galios transformatoriai
3.3. Įžemėjimo srovių kompensavimo ritės
3.4. Matavimo transformatoriai
3.4.1. Srovės matavimo transformatoriai
3.4.2. Įtampos matavimo transformatoriai
4. PASTOTĖS
4.1. Šynos ir skirstyklos
4.2. Skirstomojo tinklo pastotės
4.3. Perdavimo tinklo pastotės
4.4. Elektrinių savųjų reikmių pastotės
5. ELEKTROS TINKLAI IR LINIJOS
5.1. Bendros žinos apie elektros tinklus
5.2. Elektros tinklų neutralių režimai
5.3. Elektros tinklų schemos
5.4. Elektros oro linijų konstrukcijos
5.5. Kabelinių linijų konstrukcijos
5.6. Elektros laidininkų ir transformatorių parinkimas
6. ELEKTROS VARTOTOJAI
6.1. Elektros vartotojų klasifikavimas
6.2. Elektros apkrovų grafikai
6.3 Skaitinės apkrovos grafikų ir apkrovų charakteristikos
6.4 Pramonės vartotojų skaičiuojamųjų apkrovų nustatymas
6.5. Gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų skaičiuojamųjų elektros apkrovųnustatymas
6.6. Elektrinių savųjų reikmių apkrovos
7. ELEKTROS TINKLŲ SKAIČIAVIMAS
7.1. Elektros tinklo skaičiavimo principai
7.2. Elektros tinklo principinė ir ekvivalentinė schemos
7.3. Pagrindinės elektros tinklų skaičiavimo išraiškos
7.4. Elektros linijų ekvivalentinės schemos
7.5. Linijų galios ir energijos nuostoliai
7.6. Transformatorių ekvivalentinės schemos
7.7. Transformatorių galios ir elektros energijos nuostoliai
7.8. Elektros tinklo įtampos nuostoliai
7.9. Spindulinio elektros tinklo skaičiavimai
7.10 Magistralinio tinklo skaičiavimas galios momento metodu
7.11. Uždarojo elektros tinklo skaičiavimai
7.12. Įtampos lygio elektros tinkle nustatymas
7.13. Elektros tinklo skaičiavimo pavyzdys
8. TRUMPIEJI JUNGIMAI
8.1. Bendrosios žinios apie trumpuosius jungimus
8.2. Trifazis trumpasis jungimas
8.2.1. Trifazio trumpojo jungimo pereinamasis procesas
8.2.2. Trifazio trumpojo jungimo srovių apskaičiavimas vardiniais vienetais
8.2.3. Trifazio trumpojo jungimo srovių apskaičiavimas santykiniais vienetais
8.2.4. Trifazio trumpojo jungimo skaičiavimo vardiniais vienetais pavyzdys
8.2.5 Trifazio trumpojo jungimo skaičiavimo santykiniais vienetais pavyzdys
8.3. Nesimetriniai trumpieji jungimai
8.3.1. Nesimetrinių trumpųjų jungimų skaičiavimo principai ir schemos elementųparametrai
8.3.2. Nesimetrinių TJ srovių apskaičiavimas simetrinių dedamųjų metodu
8.3.3. Nesimetrinių trumpųjų jungimų skaičiavimasnaudojant kompleksines ekvivalentines schemas
8.4. Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas iki 1000 V įtampos elektros tinkluose
9. RELINĖ APSAUGA
9.1. Bendrosios žinios apie relinę apsaugą
9.2. Srovės matavimo transformatorių jungimo schemos
9.3. Maksimaliosios srovės apsauga
9.4. Maksimaliosios srovės apsauga su minimaliosios įtampos blokuote
9.5. Maksimaliosios srovės atkirta
9.6. Dvipakopė maksimaliosios srovės apsauga
9.7. Maksimaliosios srovės apsaugų selektyvumo derinimas
9.8. Kryptinė maksimaliosios srovės apsauga
9.9. Distancinės apsaugos
9.10. Diferencinės apsaugos
9.11. Įžemėjimų apsauga
9.12. Šynų apsauga
9.13. Žemosios įtampos elektros tinklų apsauga
10. ELEKTROS SISTEMŲ ELEMENTŲ AUTOMATINIS VALDYMAS
10.1. Automatinis reaktyviosios galios kompensavimas
10.2. Automatinis pakartotinis įjungimas
10.3. Automatinis rezervo įjungimas
10.4. Automatinis dažninis nukrovimas
10.5. Automatinis įtampos reguliavimas
LITERATŪRA
PRIEDAI
P1. Elektros įrenginių žymėjimas schemose
P2. Įtampos kokybės rodikliai
P3. Saugiklių laiko ir srovės charakteristikos
P4. Automatinio jungiklio į grandinę praleidžiamo šiluminio impulso priklausomybė nuoTJ srovės ir jungiklio tipo
P5. Žemosios įtampos kabelių nulinės sekos varžos
P6. Relinių apsaugų naudojimo reglamentavimas
P7. Maksimaliosios srovės apsaugų laiko ir srovės charakteristikos

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.