Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Pasiruošę kilti: paauglių tikslai nelygioje visuomenėje
Turinys
Įžanga
1. Paauglių asmeniniai tikslai: nuo gyvenimo siekių iki vidutinio laikotarpio tikslų
Kas yra tikslai? Kuo jie reikšmingi paaugliui?
Kaip paaugliai renkasi asmeninius tikslus?
Kokius asmeninius tikslus paaugliai turi?
Gyvenimo siekių reikšmė paauglių tikslams
Empirinio tyrimo rezultatai: asmeniniai Lietuvos paauglių tikslai ir motyvacija jų siekti
Kokybinės asmeninių paauglių tikslų turinio analizės rezultatai
Akademinis tikslas
Vidinio tobulėjimo ir gerovės tikslas
Karjeros tikslas
Santykių palaikymo ir partnerystės tikslas
Laisvalaikio veiklų tikslas
Sveiko gyvenimo ir fizinės sveikatos tikslas
Paauglių motyvacijos siekiant skirtingų tikslų palyginimas
Paauglių gyvenimo siekių analizė: raiška ir profiliai
Gyvenimo siekių svarbos palyginimas
Paauglių gyvenimo siekių latentinių profilių analizė ir išskyrimas
Paauglių gyvenimo siekių profilių ir tikslų turinio sąsajos
Apibendrinimas
Paauglių gyvenimo siekiai
Paauglių vidutinio laikotarpio tikslai
2. Paauglių socialinė-ekonominė-kultūrinė aplinka ir siekiai, susiję su socialiniu statusu
SEK aplinkos samprata ir vertinimas
SEK aplinkos reikšmė paauglių raidos rezultatams
Kaip aiškinami SEK aplinkos efektai paauglių raidos rezultatams
Psichologiniai SEK aplinkos aspektai ir paauglių siekiai, susiję su socialiniu statusu
Empirinio tyrimo rezultatai: Lietuvos paauglių SEK aplinka ir siekiai, susiję su socialiniu status
Paauglių SEK aplinkos dimensijos ir profiliai
SEK aplinkos dimensijų analizė
SEK aplinkos latentinių profilių analizė
Su socialiniu statusu susiję siekiai Lietuvos paauglių imtyje
Subjektyvus SEK aplinkos vertinimas ir socialinio mobilumo siekiai
Išsilavinimo ir profesinės karjeros siekiai
Paauglių iš skirtingos SEK aplinkos gyvenimo siekiai
Paauglių iš skirtingos SEK aplinkos motyvacija siekti savo tikslų
Apibendrinimas
Paauglių SEK aplinka ir jos subjektyvus vertinimas
Paauglių siekiai ir motyvacija siekti sau svarbių tikslų
3. Su kompetencija susiję susiję su socialiniu statusu raiška SEK aplinkoje
Kas yra su kompetencija susiję tikslai?
Ką atskleidžia kompetencijos tikslo orientacijos?
Kompetencijos tikslo orientacijų raida ir veiksniai
Kompetencijos tikslo orientacijų reikšmė paauglių pasiekimams ir savijautai
Kompetencijos tikslo orientacijų reikšmė mokymosi rezultatams
Kompetencijos tikslo orientacijų reikšmė savijautai
Kompetencijos tikslo orientacijų deriniai (profiliai)
Empirinio tyrimo rezultatai: paauglių kompetencijos tikslo orientacijos, jų kaita ir ryšys su SEK
Kompetencijos tikslo orientacijos ir jų profiliai Lietuvos paauglių imtyje
Paauglių iš skirtingos SEK aplinkos kompetencijos tikslo orientacijos
Paauglių iš skirtingos SEK aplinkos kompetencijos tikslo orientacijų ir akademinių pasiekimų kaita
Kompetencijos tikslo orientacijų matavimo ekvivalentiškumas
Matavimo ekvivalentiškumas dviem kompetencijos tikslo orientacijų dimensijoms
CLPM modelio kompetencijos tikslo orientacijoms rezultatai
Autoregresinio modelio akademiniams pasiekimams vertinti rezultatai
Galutinio CLPM modelio parinkimas
Galutinio CLPM modelio rezultatai
Apibendrinimas
Paauglių su kompetencija susijusios motyvacijos kiekybė ir kokybė
4. Tyrimo dizainas ir metodai
Tyrime dalyvavusių mokyklų ir mokinių charakteristikos
Tyrimo dizainas ir eiga
Tyrimo etikos užtikrinimas ir duomenų rinkimo kokybės valdymas
Tyrimo eiga ir tyrimo dalyvių nubyrėjimas
Trūkstamų reikšmių valdymas
Įvertinimo būdai
Paauglių socialinė-ekonominė-kultūrinė (SEK) aplinka
Paauglių socialinės padėties siekiai
Svarbiausio tikslo subjektyvi vertė, keliamos emocijos ir tikėjimas galimybe jį pasiekti
Paauglių gyvenimo siekiai (aspiracijos)
Paauglių kompetencijos tikslo orientacija
Tyrimo duomenų analizė
Teminė analizė: kokybinės asmeninių tikslų turinio analizės strategija
Patvirtinamoji faktorių analizė
Latentinių profilių analizė
Ryšių tarp kategorinių kintamųjų analizė
Autoregresinių vėluojančių kryžminių efektų modelių analizės strategija
Tyrimo ribotumai
5. Apibendrinimas: kiekvienam galima padėti kilti
Išvados
Rekomendacijos ir praktiniai sprendimai
Summary
Literatūra
Apie autorius

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.