Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
Pratarmė
1. Mokslo ir technikos kalbos vertimas
1.1. Dalykinių tekstų žanrai
1.2. Dalykinių tekstų vertimo ypatumai
1.2.1. Termino vertimo strategija samprata
1.2.2. J. Byrne’o vertimo technikų modelis
1.3. Technologijų taikymas ir vertimo kokybės užtikrinimas
Skyriaus apibendrinimas
Savitikros klausimai
Praktinės užduotys
Papildomi skaitiniai
Literatūra
Šaltiniai
2. Vertimo etika
2.1. Mokslo ir technikos kalbos vertėjų veiklos ypatumai
2.2. Vertėjų rengimas
2.3. Profesiniai vertimo standartai ir vertimo etikos kodeksai
2.3.1. ISO standartai
2.3.2. Vertimo etikos kodeksų samprata
2.3.3. Vertimo etikos kodeksai Lietuvoje
2.3.4. Vertimo etikos kodeksų universalumas
2.4. Vertimo etikos problemos ir dilemos
2.5. Bendradarbiavimu grįstas ir sutelktinis vertimas
2.6. Dirbtiniu intelektu grįsto mašininio vertimo keliama rizika ir poveikis visuomenei
Atvejis
Skyriaus apibendrinimas
Savitikros klausimai
Praktinės užduotys
Papildomi skaitiniai
Literatūra
Šaltiniai
3. Mašininis vertimas ir postredagavimas
3.1. Mašininio vertimo kokybės vertinimas
3.1.1. Automatinis vertinimas
3.1.2. Profesionalus ekspertinis vertinimas pasitelkiant klaidų klasifikacijas
3.1.3. Skaitytojo atliekamo vertinimo kriterijai
3.2. Postredagavimas
3.2.1. Postredagavimo standartai
3.2.2. Postredagavimo pastangų rodikliai
3.3. Kognityviniai mašininio vertimo ir postredagavimo tyrimų metodai
3.3.1. Akių žvilgsnio sekimas
3.3.2. Ekrano vaizdo įrašymas
3.3.3. Kokybiniai vertimo kaip proceso tyrimo metodai
3.3.4. Postredaguoto teksto sprendinių analizė
Skyriaus apibendrinimas
Savitikros klausimai
Praktinės užduotys
Papildomi skaitiniai
Literatūra
4. Lokalizacija ir vertimas
4.1. Lokalizacijos reiškinys
4.2. Termino lokalizacija kilmė
4.3. Įvairios termino lokalizacija sampratos
4.3.1. Lokalizacija ≠ vertimas samprata
4.3.2. Lokalizacija = vertimas samprata
4.4. Komunikacinė lokalizacijos samprata
4.5. Sociologinė lokalizacijos samprata
4.5.1. Veikėjų tinklo teorijos aspektai
4.5.2. Lokalizacija pagal veikėjų tinklo teoriją
4.6. Lokalizacijos požymiai
4.7. Lokalizacijos svarba ir ją skatinantys veiksniai
4.7.1. Lokalizacijos industrija
4.7.2. Ekonominės lokalizacijos priežastys
4.7.3. Technologinės lokalizacijos priežastys
4.7.4. Edukacinės lokalizacijos priežastys
4.7.5. Sociokultūrinės lokalizacijos priežastys
Skyriaus apibendrinimas
Savitikros klausimai
Praktinės užduotys
Atvejo analizė
Papildomi skaitiniai
Literatūra
Šaltiniai
5. Terminologija ir vertimas
5.1. Terminas - vertimo vienetas
5.2. Konteksto įtaka terminų vertimui
5.3. Tarptautinių terminų, naujažodžių vertimas ir naujadarų kūrimas
5.4. Sudėtinių terminų vertimo ypatumai
Skyriaus apibendrinimas
Savitikros klausimai
Praktinės užduotys
Papildomi skaitiniai
Literatūra
Šaltiniai
Dvikalbė rodyklė
Apie autorius

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.