Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
PRATARMĖ
1 AIBĖS IR FUNKCIJOS
1. Aibės ir jų veiksmai
2. Funkcijos sąvoka. Funkcijų grafinis vaizdavimas
3. Elementariosios funkcijos
4. Tiesė ir jos lygties formos
Pratimai savarankiškam darbui
2 MATRICOS IR DETERMINANTAI
1. Matricos ir veiksmai su matricomis
2. Determinantai
3. Atvirkštinė matrica
Pratimai savarankiškam darbui
3 TIESINIŲ LYGČIŲ SISTEMOS IR JŲ SPRENDIMO METODAI
1. Dviejų tiesinių lygčių sistemos su dviem nežinomaisiais
2. Tiesinių lygčių sistemos. Elementarieji pertvarkiai
3. Tiesinių lygčių sistemos sprendimas
Pratimai savarankiškam darbui
4 TIESINIŲ NELYGYBIŲ SISTEMOS IR JŲ GRAFINIS SPRENDIMAS
1. Tiesinės nelygybės
2. Tiesinių nelygybių sistemos
3. Tiesinis programavimas. Optimalaus planavimo uždavinių grafinis sprendimas
Pratimai savarankiškam darbui
5 PAPRASČIAUSIEJI FINANSINIAI SKAIČIAVIMAI
1. Procentai ir promilės
2. Indėliai, paskolos ir palūkanos
3. Vertybiniai popieriai
Pratimai savarankiškam darbui
6 SKAIČIŲ SEKOS
1. Skaičių seka ir jos ribos egzistavimas
2. Ribų skaičiavimo taisyklės
3. Geometrinė progresija
Pratimai savarankiškam darbui
7 FUNKCIJOS RIBA, TOLYDUMAS
1. Funkcijos riba
2. Neaprėžtai didėjančios ir nykstamosios funkcijos. Ribų dėsniai
3. Funkcijų tolydumas
Pratimai savarankiškam darbui
8 VIENO KINTAMOJO FUNKCIJŲ DIFERENCIALINIS SKAIČIAVIMAS
1. Funkcijos išvestinės sąvoka
2. Funkcijos išvestinė geometrinė prasmė
3. Funkcijų diferencijavimo taisyklės
4. Funkcijos diferencialas
5. Neišreikštinių funkcijų diferencijavimas
6. Aukštesnių eilių išvestinės
7. Funkcijų monotoniškumas. Lokalieji funkcijų ekstremumai
8. Lygčių sprendimas Niutono metodu
9. Kreivės iškilumo intervalai ir perlinkio (vingio) taškai
10. Funkcijos didžiausioji ir mažiausioji reikšmė atkarpoje
Pratimai savarankiškam darbui
9 KELIŲ KINTAMŲJŲ FUNKCIJOS
1. Funkcijos riba, tolydumas, dalinės išvestinės
2. Kelių kintamųjų funkcijų lokalieji ekstremumai
3. Dviejų kintamųjų funkcijų sąlyginiai ekstremumai
4. Mažiausių kvadratų metodas
Pratimai savarankiškam darbui
10 NEAPIBRĖŽTINIS INTEGRALAS
1. Pirmykštė funkcija. Neapibrėžtinis integralas ir jo savybės
2. Tiesioginio integravimo metodas
3. Integravimo dalimis metodas
4. Integravimas keičiant kintamąjį
Pratimai savarankiškam darbui
11 APIBRĖŽTINIS INTEGRALAS IR JO TAIKYMAS
1. Apibrėžtinio integralo sąvoka ir savybės
2. Vartotojų perviršis
3. Gamintojų perviršis
4. Lorenco kreivės ir Gini indeksas
5. Netiesioginiai integralai
Pratimai savarankiškam darbui
12 PIRMOSIOS EILĖS DIFERENCIALINIŲ LYGČIŲ PAGRINDINĖS SĄVOKOS
1. Diferencialinės lygtys su atskiriamais kintamaisiais
2. Eksponentinis ir logistinis raidos modeliai
Pratimai savarankiškam darbui
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.