Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
Pratarmė
Santrumpos
1. Neorganiniai junginiai
1.1. Oksidai
1.2. Rūgštys
1.3. Hidroksidai (bazės)
1.4. Druskos
Savarankiško darbo užduotys
2. Cheminė kinetika ir pusiausvyra
2.1. Cheminė kinetika
2.2. Cheminė pusiausvyra
Savarankiško darbo užduotys
3. Tirpalų procentinė ir molinė koncentracijos
Savarankiško darbo užduotys
4. Tirpalai
4.1. Neelektrolitų tirpalų savybės
4.2. Elektrolitų disociacija ir jonizacija
4.3. Elektrolitų tirpalų savybės
4.4. Jonų mainų reakcijos elektrolitų tirpaluose
4.5. Vandens elektrolitinė disociacija. Vandens jonų koncentracijų sandauga
4.6. Vandenilio jonų rodiklis pH
Savarankiško darbo užduotys
5. Dispersinės sistemos
5.1. Stambiadispersių sistemų aprašas
5.2. Koloidiniai tirpalai
5.3. Koloidinių dalelių (micelių) pavyzdžiai
5.4. Koloidinių dalelių koaguliacija ir sedimentacija
Savarankiško darbo užduotys
6. Vandens kietumas ir minkštinimas
Savarankiško darbo užduotys
7. Metalų cheminės savybės
7.1. Oksidacijos-redukcijos reakcijos
7.2. Cheminės metalų savybės
7.3. Oksidacijos-redukcijos reakcijos vyksmo galimybės nustatymas
Savarankiško darbo užduotys
8. Elektrochemija
8.1. Elektrodo potencialas ir elektrovara
8.2. Danielio ir Jakobio tipo galvaniniai elementai
8.3. Voltos tipo galvaniniai elementai
Savarankiško darbo užduotys
9. Metalų korozija
Savarankiško darbo užduotys
10. Elektrolizė
10.1. Elektrocheminiai procesai prie anodo
10.2. Elektrocheminiai procesai prie katodo
10.3. Elektrolizės dėsniai
Savarankiško darbo užduotys
11. Aliuminio paviršiaus elektrocheminis oksidavimas
Savarankiško darbo užduotys
12. Stambiamolekuliai junginiai. Polimerai
12.1. Stambiamolekulių junginių skirstymas
12.2. Stambiamolekulių junginių gavimas
12.3. Polimerizacijos reakcijų produktai
12.4. Polikondensacijos reakcijų produktai
12.5. Silicio organiniai polimerai
12.6. Polimerų panaudojimas
Savarankiško darbo užduotys
Priedai
P.1 lentelė. 0,1 mol/L koncentracijos rūgščių, hidroksidų ir druskų tirpalų disociacijos (jonizacijos) laipsniai
P.2 lentelė. Rūgštys, hidroksidai, druskos
P.3 lentelė. Rūgščių, hidroksidų ir druskų tirpumas vandenyje
P.4 lentelė. Įvairiuose tirpaluose esančių metalų elektrodų potencialai
P.5 lentelė. Standartiniai oksidacijos ir redukcijos potencialai
1 priedas. Metalų cheminės savybės
2 priedas. Periodinė elementų lentelė
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.