Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
MŪSŲ ALMA MATER 100 METŲ. KTU raida 1950-2010 m.
1.1. Kauno politechnikos instituto suformavimas iš Vytauto Didžiojo universiteto 1950 m.
1.2. Kauno politechnikos instituto raidos 1950-1960 m. bruožai
1.2.1. Kauno politechnikos instituto įkūrimo darbai
1.2.2. Mokymo proceso savitumai
1.2.3. Vakarinis mokymas
1.2.4. Periferinių skyrių (fakultetų) steigimas
1.2.5. Šiaulių vakarinis skyrius
1.2.6. Klaipėdos vakarinis skyrius
1.2.7. Panevėžio vakarinis skyrius
1.2.8. KPI neakivaizdinis skyrius
1.2.9. KPI infrastruktūra
1.3. Kauno politechnikos instituto raidos ypatumai 1960-1990 m.
1.3.1. Akademinė veikla
1.3.2. Mokslinės stažuotės ir pedagoginė veikla užsienyje
1.3.3. Instituto akademinė struktūra
1.3.4. Instituto vadovybė
1.3.5. Studentiško gyvenimo bruožai
1.3.6. Aukštojo mokslo liberalizavimo sovietinės iniciatyvos ir pertvarkos žingsniai Institute Nepriklausomybės priešaušryje
1.3.7. KPI reikšmė pokarinei Lietuvai ir jo tarptautinis matomumas
2. KPI PERTVARKOS Į KTU RAIDA 1990-2000 M. Europietiško universiteto modelio ir gyvensenos paieškos metai
2.1. Socialinis, politinis bei teisinis kontekstas ir institucinė pertvarka
2.1.1. Mokslo ir studijų departamento prie LRV funkcijos
2.1.2. Pertvarkos žingsniai po nepriklausomybės paskelbimo
2.1.3. Didžiosios Europos universitetų chartijos nuostatos ir reikšmė
2.1.4. KPI pavadinimo pakeitimas
2.1.5. SSRS represijų ir Lietuvos tarptautinio palaikymo veiksniai universiteto raidai
2.1.6. KTU Statuto rengimas
2.1.7. LR Mokslo ir studijų įstatymo svarbiausios nuostatos
2.1.8. Darbuotojų konferencija KTU Statutui priimti
2.1.9. Islandijos technologijos instituto kvietimas
2.1.10. Universitetinio inžinierių rengimo koncepcijos įgyvendinimo darbai
2.1.11. Naujieji Senatas, Fakultetų tarybos, Rektorius
2.2. Pirmieji universiteto pertvarkos žingsniai
2.2.1. Retrospektyvinis tuometinės universiteto situacijos vertinimas ir pirmieji darbai
2.2.2. Rektoriaus inauguracija
2.2.3. Universiteto modernizavimo programa
2.2.4. Modernizavimo programos vertinimo tarptautinė konferencija
2.2.5. Naujosios studijų sistemos tikslai ir struktūra
2.2.6. Naujosios studijų sistemos teikiamos galimybės
2.2.7. Naujosios studijų sistemos įvedimas
2.2.8. Stojančiųjų atrankos sistemos tobulinimas
2.2.9. Universiteto mokslinių tyrimų sistemos tobulinimas
2.2.10. Universiteto biudžeto struktūros pokyčių ypatumai
2.2.11. Bendradarbiavimo su verslu ypatumai
2.2.12. KTU vaidmuo stiprinant Lietuvos universitetų rektorių konferencijos įtaką nepriklausomybės pradžioje
2.2.13. Universiteto veiklos tarptautinimas
2.2.14. Permainos akademinių padalinių struktūroje
2.3. Tarptautinių ir Lietuvos partnerių parama nepriklausomybės pradžioje
2.3.1. Europos universitetų akademinio bendradarbiavimo partnerių iniciatyvos
2.3.2. Tautiečių profesorių iš JAV indėlis į universiteto plėtrą
2.3.3. Lietuvos politikos ir verslo lyderių parama universitetui
2.4. Universoiteto permainos 1992-1996 m.
2.4.1. Darytų pokyčių bazė bei teisinis ir politinis kontekstas
2.4.2. Studijos
2.4.3. Moksliniai tyrimai
2.4.4. Personalas
2.4.5. Bendradarbiavimas šalyje ir užsienyje
2.4.6. Finansai
2.4.7. Mokslo ir studijų infrastruktūra
2.4.8. Studentų socialiniai reikalai
2.4.9. Teritorijos, pastatai ir ūkis
2.4.10. Universiteto struktūra ir svarbiausi rodikliai 1996 m.
2.5. Universiteto permainos 1996-2000 m.
2.5.1. Universiteto tolesnės plėtros teisinis ir politinis kontekstas
2.5.2. Studijos
2.5.3. Moksliniai tyrimai
2.5.4. Personalas
2.5.5. Bendradarbiavimas šalyje ir užsienyje
2.5.6. Finansai
2.5.7. Mokslo ir studijų infrastruktūra
2.5.8. Studentų socialiniai reikalai
2.5.9. Teritorijos, pastatai ir ūkis
2.5.10. Struktūriniai pokyčiai ir bendriausi rodikliai
3. UNIVERSITETO RAIDA 2001-2006 M. Europietiškumo įtvirtinimo metai
3.1. Universitetinės veiklos aplinka
3.2. Permainos akademinių padalinių struktūroje
3.3. Studijos
3.4. Moksliniai tyrimai
3.5. Personalas
3.6. Bendradarbiavimas šalyje ir užsienyje
3.7. Finansai
3.9. Investicijos teritorijoms, pastatams ir ūkiui
3.10. Universitetinio lygmens mokslinių tyrimų institutai (mti) ir centrai (mtc)
3.11. Fakultetų veiklos rodikliai
3.12. Europos institutas - EK Jean Monnet kompetencijos centras
3.13. Bendriausi universiteto 2006 m. rodikliai
4. UNIVERSITETO PLĖTRA 2007-2011 M. Infrastruktūros ir veiklos kokybės plėtros metai
4.1. Universitetinės veiklos aplinka
4.2. Universiteto pokyčiai ir įvykiai 2007-2011 m.
4.3. Studijos
4.4. Europos institutas - EK Jean Monnet kompetencijos centras
4.5. Moksliniai tyrimai
4.6. Personalas
4.7. Bendradarbiavimas šalyje ir užsienyje
4.8. Finansai
4.9. Mokslo ir studijų informacinė infrastruktūra
4.10. Socialiniai studentų reikalai
4.11. Infrastruktūros palaikymas ir tobulinimas
4.12. Bendriausi universiteto 2010 m. rodikliai
Asmenvardžių rodyklė
Literatūra
Knygos
Lietuvos ir Europos Sąjungos dokumentai
Kauno technologijos universiteto (ir padalinių) veiklos dokumentai bei ataskaitos
Apie autorių

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.