Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Gamtinio kraštovaizdžio kompleksų ir objektų vizualinės taršos nustatymas: metodika, teisinis reglamentavimas, patirtis
Turinys
Santrumpos
Įvadas
1 skyrius. Vizualinės taršos samprata (sąvokos), teisinis reglamentavimas ir vertinimo metodai
1.1.2. Europos ir kitų šalių patirtis
1.2. Vizualinio poveikio aplinkai vertinimas Lietuvos teisinėje bazėje ir moksliniuose darbuose
1.2.1. Teisiniai dokumentai
1.2.2. Mokslinių darbų analizė
2 skyrius. Siūlomas vizualinės taršos apibrėžimas ir kitos sąvokos. Potencialūs vizualinės taršos objektai
3 skyrius. Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo metodikos taikymo sritis
4 skyrius. Reikalavimai vizualinei taršai nustatyti
4.1. Vizualinės teritorijos (objekto) aprėptis
4.2. Vietų, jų skaičiaus, aukščio ir atstumų pasirinkimo reikalavimai fiksuojant ir nustatant vizualinę taršą gamtiniams
4.3. Naudotini prietaisai, įrenginiai ir jų parametrai
4.4.Kiti reikalavimai (metų, paros laiko, apšvietimo ir kt.) fiksuojant ir nustatant vizualinę taršą
5 skyrius. Vizualinės taršos (neigiamo vizualinio poveikio) nustatymo (vertinimo) metodika
5.1. Potencialių vizualinės taršos objektų atranka ir identifikavimas
5.2. Vizualinės taršos (neigiamo vizualinio poveikio) nustatymo etapai
5.3. Parengiamieji darbai
5.3.1. Regyklos aprašymas
5.3.2. Matomumo analizė
5.3.3. Fotofiksacija
5.3.4. Vertingo gamtinio kraštovaizdžio komplekso ar objekto (panoramos) bendras vertinimas
5.3.5. Kraštovaizdžio charakterio, vizualinio pobūdžio, talpumo ir kt. aspektų nustatymas
5.4. Potencialios vizualinės taršos nustatymas
5.4.1. Pakartotinė fotofiksacija arba vizualizacija
5.4.2. Potencialaus vizualinės taršos objekto matomumo įvertinimas
5.4.3. Potencialaus taršos objekto fizinių ir vizualinių savybių apibūdinimas
5.4.4. Vizualinės taršos dydžio įvertinimas
5.4.5. Bendro vizualinio kontrasto laipsnio nustatymas
6 skyrius. Žalos saugomų gamtinių kraštovaizdžio kompleksų ir objektų estetinei vertei apskaičiavimas ir reikalavimai žalos vartotojams
7 skyrius. Metodikos taikymo pavyzdžiai
7.1. Vilnelės slėnio vizualinė erdvė nuo Pūčkorių regyklos Vilniuje
7.2. Neries slėnio vizualinė erdvė nuo Verkių regyklos Vilniuje
7.3. Rubikių ežero vizualinė erdvė nuo Bijeikių bokšto Anykščių rajone
Išvados
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.