Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
Paveikslų sąrašas
Lentelių sąrašas
Sutrumpinimai
1. Klimato kaitos nuostatų ir elgsenos kultūrinis, socialinis bei kontekstinis sąlygotumas
1.1. Kultūrinis istorinis ekologinių pasaulėžiūrų pamatas Lietuvoje
1.2. Aplinkai reikšmingos elgsenos ir jos veiksnių aiškinamieji modeliai
1.3. Teorinis modelis klimato kaitos nuostatoms ir elgsenai aiškinti Lietuvoje
2. Politinis ir ekonominis klimato kaitos kontekstas Lietuvoje
2.1. Su klimato kaita siejamos rizikos Lietuvoje
2.2. Lietuvos emisijų profilis
2.3. Energetikos ir kiti sektoriai
2.4. Lietuvos klimato politika tarptautiniame kontekste
3. Empirinių tyrimų metodologija
3.1. Gyventojų nuomonės apklausos ir fokusuotų grupinių diskusijų metodika
3.2. Klimato kaitos diskurso naujienų žiniasklaidoje tyrimo metodika
4. Klimato kaitos suvokimas ir nuostatos
4.1. Visuomenės nuomonės apie klimato kaitą tyrimai
4.2. Klimato kaitos reiškinio ir priežasčių vertinimas Lietuvoje
4.3. Klimato kaitos poveikio vertinimai ir asmeninės patirtys
4.4. Ekologinių pasaulėžiūrų ir emocinio afekto įtaka klimato kaitos nuostatoms
4.5. Klimato kaita ir migracija
4.6. Pasitikėjimas mokslu ir informacijos šaltiniai
4.7. Apklausos rezultatų apibendrinimas
5. Atsakomybės priskyrimas ir politikos priemonių palaikymas
5.1. Atsakomybė dėl klimato kaitos
5.2. Požiūriai į tarptautines klimato kaitos politikos priemones
5.3. Nacionalinių klimato kaitos politikos priemonių palaikymas
6. Lietuvos gyventojams būdinga elgsena klimato kaitos atžvilgiu
6.1. Energijos taupymo elgsena
6.2. Keliavimo ir transporto naudojimo elgsena
6.3. Aplinkosauginis pilietinis aktyvumas
6.4. Atliekų rūšiavimas
6.5. Elgsena mitybos srityje
6.6. Darnus vartojimas
6.7. Apibendrintas klimato kaitai reikšmingos elgsenos Lietuvoje vertinimas
7. Klimato kaitos komunikacija Lietuvos naujienų žiniasklaidoje
7.1. Klimato kaitos diskurso intensyvumas
7.2. Bendrosios klimato kaitos diskurso charakteristikos
7.3. Klimato kaitos diskurso turinys
7.4. Žiniasklaidos diskurso analizės rezultatų apibendrinimas
8. Išvados ir apibendrinamoji diskusija
Literatūros sąrašas
Priedai
1. Reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos klausimynas
2. Fokusuotų grupinių diskusijų klausimynai
3. Klimato kaitos diskurso analizės naujienų žiniasklaidoje kodų struktūra ir kodavimo technika
Apie autorius

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.