Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Valdymo apskaitos praktinės užduotys
Turinys
Įvadas
1. Valdymo apskaitos vaidmuo įmonėse
1.2. Valdymo apskaitos funkcijos
1.3. Valdymo kontrolės sistema
1.4. Vertės kūrimas įmonėje
1.5. Valdymo apskaitos specialisto užduotys ir profesinė etika
2. Įvadas į kaštų terminus
2.1. Kaštų ir išlaidų skirtumas. Kaštų objektas. Kaštų veiksnys
2.2. Kaštų klasifikavimas
2.3. Produkcijos kaštų apskaita ir pelno atskaitomybė
3. Lūžio taško analizė
3.1. Lūžio taško analizė, alternatyvos kaštai, saugumo riba
3.2. Tikslinė veiklos apimtis, tikslinis pelnas
3.3. Lūžio taško analizė. Asortimento atvejis
3.4. Lūžio taško analizės taikymas ne pelno įmonėms
3.5. Lūžio taško analizės taikymas, kai duomenys pateikiami vertine išraiška
3.6. Lūžio taško analizės taikymas įvertinant pelno mokestį
3.7. Sudėtingesni lūžio taško analizės atvejai
4. Užsakyminė produkto kaštų apskaitos sistema
4.1. Užsakyminės kaštų apskaitos sistemos taikymas. Operacijų fiksavimas
4.2. Pridėtinių gamybos kaštų apskaitos ypatumai. Greitojo nurašymo metodas
4.3. Pridėtinių gamybos kaštų apskaitos sistemos taikymas. Detalus atvejis
5. Veiklomis pagrįsta kaštų apskaitos sistema (ABC)
5.1. Tradicinė dviejų etapų pridėtinių gamybos kaštų vertinimo metodika
5.2. Veiklomis pagrįstas kaštų vertinimo procesas
6. Procesinė produkto kaštų apskaitos sistema
6.1. Ekvivalentinių vienetų ir jų įkainių apskaičiavimas. Sąskaitų pildymas
6.2. Procesinės kaštų apskaitos sistemos taikymo gamybinėje įmonėje žingsniai
6.3. Procesinės kaštų apskaitos sistemos taikymas. Medžiagų panaudojimo skirtinguose proceso etapuo
6.4. Procesinės kaštų apskaitos sistemos taikymas negamybinėje veikloje
7. Kaštų elgsenos nustatymas
7.1. Kintamųjų, pastoviųjų ir mišriųjų kaštų funkcijų nustatymas. Tiesinė kaštų funkcija
7.2. Kaštų funkcijos nustatymas taikant skirtingus kiekybinės analizės metodus. Aukšto-žemo lygio, regresijos metodas
8. Pagrindinio biudžeto rengimas. Veiklos biudžetai
8.1. Veiklos biudžetai
9. Pagrindinio biudžeto rengimas. Finansiniai biudžetai
9.1. Grynųjų pinigų srautų biudžetų rengimas
9.2. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos biudžetų rengimas
10. Lanksčiųjų biudžetų taikymas veiklos kontrolei: tiesioginiai gamybos kaštai
10.1. Lanksčiųjų biudžetų rengimas
10.2. Standartiniai kaštai. Trečiojo lygio kontrolė tiesioginiams kaštams
11. Lanksčiųjų biudžetų taikymas veiklos kontrolei: pridėtiniai gamybos kaštai
11.1. Trečiojo lygio kontrolė, skirta pridėtiniams gamybos kaštams
12. Atsargų vertinimas: pilnoji ir dalinė savikaina
12.1. Pelnas ir jo apskaičiavimo etapai taikant pilnosios ir dalinės savikainos apskaičiavimo principus
12.2. Pilnoji ir dalinė savikaina. Sprendimų priėmimas
12.3. Pajėgumų analizė
Rekomenduojamos literatūros sąrašas

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.