Viso knygų: 1025
el. paštaskodas
Totalinis paveldas
Turinys
Įvadas
Vartojamų terminų paaiškinimas
1. Paveldas kaip evoliucija: nuo egzistencijos link transcendencijos
1.1. Kultūrinis erdvėlaikis. Egzistencija versus transcendencijos siekis
1.2. Kultūra kaip savo pačios funkcija
2. Kultūra – civilizacijos impulsas
2.1. Kultūrinė spinduliuotė, lemianti utilitus atsiradimą
2.2. Kultūros ir naudos konvergencija
3. Paveldas kaip imperatyvas iš ateities. Eschatologinė paveldo teorinė prieiga
3.1. Laiko tėkmės kryptys projektuojant noopolį
3.2. Kai kurie formalieji noopolio bruožai
3.3. Lietuva – neįsisąmonintas noopolis
Išvados
Literatūra
Apie autorių

Knyga neprieinama