Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Tarptautinė ekonomika
Turinys
Įvadas
1. Tarptautinės prekybos modeliai
1.2. Absoliučiojo ir lyginamojo pranašumo dėsniai. Ricardo modelis
1.3. Heckscherio ir Ohlino modelis. Leontjevo paradoksas
1.4. Kiti tarptautinės prekybos modeliai
2. Tarptautinės prekybos politikos formos ir priemonės
2.1. Tarptautinės prekybos ribojimo tikslai
2.2. Tarptautinės prekybos politikos formos
2.3. Tarptautinės prekybos politikos priemonės
2.3.1. Muitai
2.3.2. Ne tarifiniai ribojimai
3. Tarptautinė darbo jėgos migracija
3.1. Tarptautinės darbo jėgos migracijos samprata ir tipai
3.2. Tarptautinės darbo jėgos migracijos teorijos
3.3. Tarptautinės darbo jėgos migracijos priežastys
3.4. Tarptautinės darbo jėgos migracijos padariniai
3.5. Protų nutekėjimo problema
3.6. Tarptautinės darbo jėgos migracijos įtaka Lietuvai
4. Mokėjimų balansas
4.1. Mokėjimų balanso samprata
4.2. Mokėjimų balanso formavimas ir struktūra
4.3. Mokėjimų balanso veiksniai
4.4. Mokėjimų balanso savireguliacijos mechanizmai
4.5. Mokėjimų balanso krizė ir jos priežastys
5. Tarptautiniai ekonominiai susitarimai ir organizacijos
5.1. Ekonominės integracijos samprata ir pakopos
5.2. Tarptautiniai ekonominiai susitarimai
5.3. Tarptautinės ekonominės organizacijos
6. Tarptautiniai valiutiniai santykiai
6.1. Valiutos kursas ir jo režimai
6.2. Aukso standartas
6.3. Bretton Woods sistema. Dolerio standartas
6.4. Europos pinigų sistema ir euro įvedimas
6.5. Fiksuotųjų valiutos kursų zonų nauda ir kaštai
6.6. Pasaulio atsarginės valiutos ir jų bruožai
7. Tarptautiniai investiciniai ir finansiniai santykiai
7.1. Tiesioginių užsienio investicijų samprata, objektai ir subjektai
7.1.1. Tiesioginių užsienio investicijų teorijos
7.1.2. Tiesioginių užsienio investicijų formos
7.1.3. Tiesioginių užsienio investicijų priežastys
7.1.4. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui
7.2. Tarptautinė bankininkystė
7.2.1. Tarptautinės bankininkystės istorija ir prielaidos
7.2.2. Tarptautinės bankininkystės formos
7.2.3. Tarptautinių bankų teikiamos paslaugos
7.2.4. Tarptautinių bankų priežiūra ir reitingai
7.3. Tarptautinė finansų rinka
7.3.1. Tarptautinės finansų rinkos struktūra
7.3.2. Tarptautinės finansų rinkos dalyviai
8. Šalių ekonominės gerovės matavimai ir tarptautinė ekonominė politika
8.1. Ekonominė pajamų nelygybė ir jos vertinimo metodai
8.2. Šalių ekonominės gerovės matavimo rodikliai
8.3. Neformalios šalių grupės
8.4. Tarptautinė ekonominė politika
8.4.1. Tarptautinė ekonominė politika išsivysčiusiose šalyse
8.4.2. Tarptautinė ekonominė politika besivystančiose šalyse
Santrumpos
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.