Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Lyderystės kompetencijos raiška Lietuvos organizacijose
Santrauka
Turinys
Įvadas
1. Lyderystės kompetencijos raiškos organizacijose tyrimo teorinės prielaidos
1.1. Lyderystės kompetencijos samprata ir konstruktas
1.2. Lyderystės kompetencijos konstrukto dedamosios
1.3. Lyderystės kompetencijos tyrimų kryptys
2. Metodologinės lyderystės kompetencijos raiškos Lietuvos organizacijose empirinio tyrimo gairės
2.1. Kokybinio tyrimo metodika
2.2. Kiekybinio tyrimo metodika
3. Kokybinio tyrimo rezultatai
3.1. Lyderystės kompetencijų svarbos skirtingų organizacijos valdymo lygmenų vadovams tyrimo rezultatai
3.2. Struktūrinės lyderystės kompetencijų dedamųjų skirtingais organizacijos valdymo lygmenimis analizės rezultatai
3.3. Kokybinio tyrimo rezultatų aptarimas
4. Kiekybinio tyrimo rezultatai
4.1. Lyderystės kompetencijos raiška
4.2. Asmeninės kompetencijos raiška
4.2.1. Asmeninės kompetencijos raiška pagal respondentų pareigų lygmenį
4.2.2. Asmeninės kompetencijos raiška pagal respondentų lytį
4.2.3. Asmeninės kompetencijos raiška pagal respondentų lytį
4.2.4. Asmeninės kompetencijos raiška pagal respondentų amžiaus grupes
4.2.5. Asmeninės kompetencijos raiška pagal kitas charakteristikas
4.3. Kognityvinės kompetencijos raiška
4.3.1. Kognityvinės kompetencijos raiška pagal respondentų pareigų lygmenį
4.3.2. Kognityvinės kompetencijos raiška pagal respondentų lytį
4.3.3. Kognityvinės kompetencijos raiška pagal respondentų išsilavinimo lygmenį
4.3.4. Kognityvinės kompetencijos raiška pagal respondentų amžiaus grupes
4.3.5. Kognityvinės kompetencijos raiška pagal kitas charakteristikas
4.4. Kognityvinės kompetencijos raiška pagal kitas charakteristikas
4.4.1. Socialinės kompetencijos raiška pagal respondentų pareigų lygmenį
4.4.2. Socialinės kompetencijos raiška pagal respondentų lytį
4.4.3. Socialinės kompetencijos raiška pagal respondentų išsilavinimo lygmenį
4.4.4. Socialinės kompetencijos raiška pagal respondentų amžiaus grupes
4.4.5. Socialinės kompetencijos raiška pagal kitas charakteristikas
4.5. Emocinės kompetencijos raiška
4.5.1. Emocinės kompetencijos raiška pagal respondentų pareigų lygmenį
4.5.2. Emocinės kompetencijos raiška pagal respondentų lytį
4.5.3. Emocinės kompetencijos raiška pagal respondentų išsilavinimo lygmenį
4.5.4. Emocinės kompetencijos raiška pagal respondentų amžiaus grupes
4.5.5. Emocinės kompetencijos raiška pagal kitas charakteristikas
4.6. Emocinės kompetencijos raiška pagal kitas charakteristikas
4.6.1. Dvasinės kompetencijos raiška pagal respondentų pareigų lygmenį
4.6.2. Dvasinės kompetencijos raiška pagal respondentų lytį
4.6.3. Dvasinės kompetencijos raiška pagal respondentų išsilavinimo lygmenį
4.6.4. Dvasinės kompetencijos raiška pagal respondentų amžiaus grupes
4.6.5. Dvasinės kompetencijos raiška pagal kitas charakteristikas
4.7. Kiekybinio tyrimo rezultatų aptarimas
Išvados
Literatūra
Priedai
1. Skirtingo valdymo lygmens vadovų funkcijų aprašymas
2. Lyderystės kompetencijų aprašas
3. Klausimynas apie lyderystės kompetencijos raišką organizacijose

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.