Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
Įvadas. Tyrimo kontekstas
1. Tyrimo teorinės prielaidos: mokymasis mokytis
1.1. Kas yra mokymosi strategijos?
1.1.1. Kas yra ugdymo tikslas ir mokymosi pasiekimai?
1.1.2. Kokiu tikslu taikomos mokymosi strategijos?
1.1.3. Mokymosi strategijų tipologija
1.2. Kaip strategijos mokymąsi padaro matomą?
2. Mokymosi strategijos ir mokinių pasiekimų sąsajų tyrimo metodologija
2.1. Tyrimo strategija ir imtis
2.2. Tyrimo etika
2.3. Mokymosi strategijos ir mokinių mokymosi pasiekimų sąsajų tyrimo parametrai
2.3.1. Tyrimo instrumentai
2.3.2. Tyrimo duomenų sisteminimo ir analizės metodai
2.3.3. Mokymosi strategijų raiškos vertinimo skalių psichometrinės charakteristikos ir instrumento v
3. Mokymosi strategijų taikymas
3.1. Mokymosi strategijos, kurias taikyti moko mokytojai
3.1.1. Mokymosi strategijos, taikomos prieš teksto skaitymą
3.1.2. Mokymosi strategija, taikoma skaitant tekstą
3.1.3. Mokymosi strategija, taikoma perskaičius tekstą
3.1.4. Mokymosi strategija, skirta plėsti dalykinį žodyną
3.1.5. Informacijos tvarkymo (atrankos ir sisteminimo) strategija
3.1.6. Mokymosi tiriant strategija
3.1.7. Mokymosi planavimo ir organizavimo strategija
3.1.8. Mokymosi valdymo ir stebėsenos strategija
3.1.9. Emocinė mokymosi strategija
3.1.10. Socialinė mokymosi strategija
3.1.11. Komunikacinė mokymosi strategija
3.1.12. Mokymosi bendradarbiaujant strategija
3.2. Mokymas ir parengimas taikyti mokymosi strategijas
3.2.1. Mokinių parengimas taikyti mokymosi strategijas
3.2.2. Mokytojų patirtis ugdyti mokinių mokymosi strategijų taikymo gebėjimus
3.3. Mokinių taikomos mokymosi strategijos
3.3.1. Skaitymo strategijos
3.3.2. Informacijos tvarkymo strategijos
3.3.3. Sąmoningo ir savivaldaus mokymosi strategijos
3.3.4.Socialinės emocinės mokymosi strategijos
3.4. Mokymas ir parengimas taikyti mokymosi strategijas: eksperimento rezultatai
3.4.1. Kognityvinių gebėjimų diagnostinio testo rezultatai
3.4.2. Dalykinio (informacinio) teksto skaitymo supratimo rezultatai
3.4.3. Matematikos tekstinių uždavinių sprendimo testo rezultatai
3.4.4. Mokinių taikytų strategijų atpažinimas: mokinių mąstymo garsiai protokolavimas
4. Ateities perspektyvos: diskusija ir refleksija apie mokymosi strategijas
4.1. Mokytojo meistrystė
4.2. Mokinio asmenybės stiprinimas mokant strategijų
4.3. Savivaldus ir gilusis mokymasis yra aktyvaus mokymosi padarinys
Apibendrinimas ir rekomendacijos
Literatūra
Interaction Between Learning Strategies And Student Achievements
Priedai
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas
Apie autores

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.