Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Nekilnojamojo turto rinkos pokyčiai ekonomikos šoko kontekste: Lietuvos atvejis
Pratarmė
Turinys
Įvadas
1. Nekilnojamojo turto rinkos ir ekonomikos šokų sąsajų teorinis pagrindimas
1.1. Ekonomikos šokų konceptualizavimas
1.1.1. Ekonomikos šokų samprata ir tipai
1.1.2. Ekonomikos šokų sąsajos su ekonomikos ciklais
1.1.3. Ekonomikos šokų stabilizavimo būdai
1.2. Nekilnojamojo turto rinkos stabilumas: samprata, pusiausvyra, cikliškumas
1.2.1. Nekilnojamojo turto ir nekilnojamojo turto rinkos sampratos
1.2.2. Nekilnojamojo turto rinkos pusiausvyra
1.2.3. Nekilnojamojo turto rinkos stabilumo samprata ir veiksniai
1.2.4. Nekilnojamojo turto rinkos stabilumo vertinimo rodikliai ir indeksai
1.2.5. Nekilnojamojo turto rinkos ir ekonomikos ciklai
1.3. Nekilnojamojo turto stabilumo ir ekonomikos skatinimo ryšys ekonomikos šoko sąlygomis
1.3.1. Nekilnojamojo turto rinkos stabilumo vertinimas ekonomikos šoko sąlygomis: ekonominiai ir socialiniai veiksniai
1.3.2. Ekonomikos skatinimas ir valstybės vaidmuo stabilizuojant nekilnojamojo turto rinką ekonomikos šoko sąlygomis
2. Mokslinio tyrimo metodologija
2.1. Mokslinio tyrimo pagrindimas, tikslas ir uždaviniai
2.2. Mokslinio tyrimo etapai, duomenys ir metodai
3. Lietuvos nekilnojamojo turto rinkos ir ekonomikos skatinimo priemonių sąsajų prognostinis modeliavimas ekonomikos šoko kontekste
3.1. Nekilnojamojo turto rinkos tendencijų ir kainų priežastinių ryšių tyrimas
3.2. Makroaplinkos įtaka nekilnojamojo turto rinkos dinamikai
3.3. Nekilnojamojo turto rinkos dalyvių elgsenos ir derybinės galios pokyčių tyrimas
3.4. Įmonių veiklos pokyčių, išskiriant rizikingus sektorius nekilnojamojo turto rinkos destabilizavimo požiūriu, tyrimas
3.5. Namų ūkių, turinčių būsto paskolas, gebėjimų vykdyti prisiimtus įsipareigojimus vertinimas
3.6. Ekonomikos skatinimo priemonių poveikio gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto rinkai tyrimas
3.6.1. Ekonomikos skatinimo priemonių aprėptis ir jų ryšys su gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto rinkai tyrimas
3.6.2. Makroekonominių rodiklių įtakos gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto kainoms tyrimas: ekonomikos skatinimo priemonių pagrįstumo vertinimas
Išvados ir rekomendacijos
Literatūros sąrašas
Priedai
1 priedas. Tyrime naudojami makroekonominiai rodikliai ir žymėjimas
2 priedas. Grangerio priežastingumo testo rezultatai
3 priedas. Vilniaus nuomos skelbimų kriterijų histogramos
4 priedas. Kauno nuomos skelbimų kriterijų histogramos
5 priedas. Vilniaus pardavimų skelbimų kriterijų histogramos
6 priedas. Vilniaus pardavimų skelbimų kriterijų histogramos
7 priedas. Butų Vilniuje nuomos vakansijų stačiakampės diagramos pagal mikrorajonus
8 priedas. Parduodamų butų Vilniuje vakansijų stačiakampės diagramos pagal mikrorajonus
9 priedas. Butų Kaune nuomos vakansijų stačiakampės diagramos pagal mikrorajonus
10 priedas. Parduodamų butų Kaune vakansijų stačiakampės diagramos pagal mikrorajonus
11 priedas. Dirbtinio intelekto modelių patikra: Vilniaus atvejis
12 priedas. Dirbtinio intelekto modelių patikra: Kauno atvejis
13 priedas. Vilniaus ir Kauno nuomojamų ir parduodamų butų DI SHAP suvestinė
14 priedas. Įmonių deklaruoti prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sandoriai 2020 m. sausio-rugpjūčio mėn., mln. eurų
15 priedas. Įmonių deklaruotos mėnesinės GPM apmokestinamosios pajamos 2020 m. sausio-rugpjūčio mėn., mln. eurų
16 priedas. Įmonių deklaruotos mėnesinės GPM apmokestinamosios pajamos 2020 m. sausio-rugpjūčio mėn., mln. eurų
17 priedas. Vidutinių draudžiamųjų pajamų kitimas pagal profesiją 2020 m. sausio-rugpjūčio mėn.
18 priedas. Tyrime naudojamų rodiklių pagrindinės skaitinės charakteristikos
19 priedas. Koreliacijos koeficientai tarp NT kainų ir tyrime naudotų rodiklių

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.